M

Moldaviens historia

Det område som idag utgör Moldavien har sedan stenåldern bebotts av en lång rad folk, bland andra thraker, kelter, goter och hunner. Slaverna kom på 400-talet. Senare blev området en del av det bulgariska riket innan bland andra magyarer och mongoler trängde in.

Området utgjorde kärnlandet i den historiska regionen Bessarabien, som fick sitt namn på 1300-talet och täckte ett område mellan floderna Dnestr och Prut som idag är delat mellan Moldavien och Ukraina. Bessarabien införlivades på 1400-talet med furstendömet Moldova i det nuvarande Rumänien och förblev under flera sekler en del av furstendömet.

Det område som idag utgör Moldavien har sedan stenåldern bebotts av en lång rad folk, bland andra thraker, kelter, goter och hunner. Slaverna kom på 400-talet. Senare blev området en del av det bulgariska riket innan bland andra magyarer och mongoler trängde in.

Området utgjorde kärnlandet i den historiska regionen Bessarabien, som fick sitt namn på 1300-talet och täckte ett område mellan floderna Dnestr och Prut som idag är delat mellan Moldavien och Ukraina. Bessarabien införlivades på 1400-talet med furstendömet Moldova i det nuvarande Rumänien och förblev under flera sekler en del av furstendömet.

ANNONS

ANNONS

På 1500-talet kom området under det osmanska (turkiska) väldet. Turkarna grundade staden Bender (nuvarande Tighina) som är känd för Karl XII:s vistelse där och hans strid mot turkar och tatarer 1713 – den så kallade kalabaliken i Bender.

Ryssarna tar över

Bessarabien erövrades av Ryssland 1812. Det ryska styret varade till 1917 då tsardömet bröt samman och kommunister (bolsjeviker) tog makten. Under ryska revolutionen utropade Bessarabien sig som en självständig republik. Efter en folkomröstning anslöt sig den nya republiken till Rumänien i början av 1918.

Det kommunistiska Sovjetunionen, som bildades 1922, vägrade dock att erkänna förlusten av Bessarabien. 1924 skapades Moldaviska autonoma sovjetrepubliken öster om floden Dnestr i Ukraina.

Läs i Landguiden om Moldaviens historia fr.o.m andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Moldaviens historia

M

Fem europeiska länder som slutat att finnas de senaste hundra åren

av: Mattias Axelsson
2016-02-12

Under de senaste hundra åren har Europas karta behövt uppdateras ett flertal gånger. Här kommer listan över fem europeiska länder som slutat att finnas till de senaste hundra åren.

+ Läs mer

Länkar om Moldaviens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Moldaviens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Moldaviens geografi ur olika perspektiv.

Fakta om Moldavien

Aktuell samhällsfakta om Moldavien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Kalabaliken i Bender

Efter det totala nederlaget vid Poltava 1709 flydde Karl XII med ett antal rådgivare och en...