M

Moldaviens historia

Det område som idag utgör Moldavien har sedan stenåldern bebotts av en lång rad folk, bland andra thraker, kelter, goter och hunner. Slaverna kom på 400-talet. Senare blev området en del av det bulgariska riket innan bland andra magyarer och mongoler trängde in.

Området utgjorde kärnlandet i den historiska regionen Bessarabien, som fick sitt namn på 1300-talet och täckte ett område mellan floderna Dnestr och Prut som idag är delat mellan Moldavien och Ukraina. Bessarabien införlivades på 1400-talet med furstendömet Moldova i det nuvarande Rumänien och förblev under flera sekler en del av furstendömet.

På 1500-talet kom området under det osmanska (turkiska) väldet. Turkarna grundade staden Bender (nuvarande Tighina) som är känd för Karl XII:s vistelse där och hans strid mot turkar och tatarer 1713 – den så kallade kalabaliken i Bender.

Ryssarna tar över

Bessarabien erövrades av Ryssland 1812. Det ryska styret varade till 1917 då tsardömet bröt samman och kommunister (bolsjeviker) tog makten. Under ryska revolutionen utropade Bessarabien sig som en självständig republik. Efter en folkomröstning anslöt sig den nya republiken till Rumänien i början av 1918.

Det kommunistiska Sovjetunionen, som bildades 1922, vägrade dock att erkänna förlusten av Bessarabien. 1924 skapades Moldaviska autonoma sovjetrepubliken öster om floden Dnestr i Ukraina.

Läs i Landguiden om Moldaviens historia fr.o.m andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Det område som idag utgör Moldavien har sedan stenåldern bebotts av en lång rad folk, bland andra thraker, kelter, goter och hunner. Slaverna kom på 400-talet. Senare blev området en del av det bulgariska riket innan bland andra magyarer och mongoler trängde in.

Området utgjorde kärnlandet i den historiska regionen Bessarabien, som fick sitt namn på 1300-talet och täckte ett område mellan floderna Dnestr och Prut som idag är delat mellan Moldavien och Ukraina. Bessarabien införlivades på 1400-talet med furstendömet Moldova i det nuvarande Rumänien och förblev under flera sekler en del av furstendömet.

På 1500-talet kom området under det osmanska (turkiska) väldet. Turkarna grundade staden Bender (nuvarande Tighina) som är känd för Karl XII:s vistelse där och hans strid mot turkar och tatarer 1713 – den så kallade kalabaliken i Bender.

Uppdaterad: 26 oktober 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Moldaviens historia

M
Mattias Axelsson
2016-02-12
Under de senaste hundra åren har Europas karta behövt uppdateras ett flertal gånger. Här kommer listan över fem europeiska länder som slutat att finnas till de senaste hundra åren.

Länkar om Moldaviens historia

Sortera efter:
          

Genomgång (18:25 min) där gymnasieläraren Björn Westerström fortsätter berätta om bakgrunden till de jugoslaviska krigen (1991-2001).

Spara som favorit
          

Genomgång (14:02 min) där gymnasieläraren Björn Westerström berättar om de jugoslaviska krigen (1991-2001). Här reds bl.a. begreppet "etnicitet" ut och du får en beskrivning av några etniska identiteter i f.d. Jugoslavien

Spara som favorit
          

Genomgång (19:43 min) där gymnasieläraren Björn Westerström berättar om de jugoslaviska krigen (1991-2001). Här ges en kronologisk beskrivning av händelseförloppet.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Karl XII:s vistelse i Bender som avser perioden 1709–1713, då Sveriges kung Karl XII och hans armé efter slaget vid Poltava och kapitulationen vid Perevolotjna år 1709 retirerade in i Osmanska riket för att få skydd från fienden Ryssland. Svenskarna tilläts slå sig ner i Bender på osmanskkontrollerat område i dagens Moldavien...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Moldavien. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Moldaviens geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Moldavien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Relaterade taggar