Tagg om den svenska sågverksindustrin

Sågverksindustrin

Den svenska sågverksindustrin befann sig länge i skuggan av den norska, men från 1800-talets mitt genomgick den snabb utveckling. Framstegen berodde dels på ökad efterfrågan sedan de brittiska importtullarna sänkts 1842 och världsmarknaden som helhet utvidgats, dels på ångsågens genombrott. Stegvis hade också de restriktioner (inskränkande bestämmelser) som band den svenska sågverkshanteringen avskaffats, t.ex. de inom sågningsrätten (1842).

Den ursprungligen skotska familjen Dickson och andra västsvenska exportörer gick länge i spetsen för utvecklingen som främst ägde rum i Norrland. En viktig roll fick också tyskar (bröderna Johan, Carl och Henrik Kempe) och norrmän.

ANNONS

ANNONS

Från 1890-talet med dess genombrott för sulfat- och sulfitmetoderna övertog alltmer pappers- och massaindustrin sågverkens roll som motor för träindustrin. I denna förnyelse deltog de ledande sågverksbolagen endast i begränsad utsträckning.

LÄS MER: Sveriges industrialisering

LÄS MER: Sundsvallsstrejken 1879

LÄS MER: Sverige under 1800-talet

LÄS MER: Flottning

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia

Här nedan hittar du material som kan relateras till den svenska sågverksindustrin.

Uppdaterad:
Publicerad:
19 februari 2020

ANNONS

ANNONS

Länkar om Sågverksindustrin

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS