Bild:
M

Mongoliet idag

Antal invånare: 3 075 650 (2017)
Huvudstad: Ulan Bator

Befolkning

Mongoliets befolkning är tämligen enhetlig. Närmare 90 procent av invånarna är mongoler (khalkha-mongoler).

Landet är glest befolkat. Invånarna har sedan urminnes tider varit ett boskapsskötande nomadfolk och fortfarande lever en del av landsbygdsbefolkningen på detta vis.

Religion

Mongolerna var ursprungligen schamanister som dyrkade himlavalvet och olika andar. En form av präster, schamaner, förmedlade i tillstånd av trans kontakten mellan människorna och andevärlden.

På 1100-talet kom mongolerna i kontakt med buddhister, muslimer och nestorianska kristna. På 1500-talet började de anta den tibetanska formen av buddhism, lamaismen, som har Dalai Lama som högste ledare.

Liksom i Tibet innehåller lamaismen i Mongoliet många äldre, schamanistiska inslag.

Formellt råder religionsfrihet men regeringen övervakar religiösa aktiviteter. Det finns en stor misstänksamhet mot ”främmande” religioner som kristendom.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Politiskt system

Mongoliet är en självständig demokrati med en president som statschef, en premiärminister som regeringschef och ett parlament med lagstiftande makt.

Politiken präglas av motsättningar mellan två stora partier: det tidigare kommunistpartiet, som var det enda tillåtna partiet så länge landet stod under Sovjetunionens inflytande, och ett borgerligt center-högerparti.

Landet får återkommande kritik för bristande respekt av mänskliga rättigheter.

Utrikespolitik och försvar

Mongoliets utrikespolitik präglas av dess geografiska läge, inklämt mellan Ryssland och Kina. Från början av 1920-talet fram till slutet av 1980-talet var Mongoliet starkt beroende av Sovjetunionen. Sedan Sovjetunionens upplösning 1991 betecknar sig landet som neutralt. Ryssland har dock förblivit en viktig handelspartner.

Ekonomi

När Mongoliet blev fritt från sovjetiskt inflytande i början av 1990-talet genomfördes en hastig övergång till marknadsekonomi. En modern penningekonomi tog fart i städerna, medan landsbygden till stor del fortsatte med traditionell självhushållning och byteshandel. Under senare år har ekonomin blomstrat till följd av växande gruvexport och stora utländska investeringar. Vinsterna har dock inte kommit alla till del och fattigdomen är fortfarande utbredd på landsbygden och i städernas slumområden.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Mongoliets geografi >

Utrikeshandel

Mongoliets ekonomi är starkt beroende av export av naturresurser vilket gör den mycket känslig för förändringar i priser på världsmarknaden. Koppar, kol och guld är de största exportvarorna.

Sociala förhållanden

Drygt en fjärdedel av befolkningen lever i fattigdom, enligt Världsbanken, men antalet fattiga har minskat under de senaste åren.
 

Besök Landguiden och läs mer om Mongoliet.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 3 075 650 (2017)
Huvudstad: Ulan Bator

Befolkning

Mongoliets befolkning är tämligen enhetlig. Närmare 90 procent av invånarna är mongoler (khalkha-mongoler).

Landet är glest befolkat. Invånarna har sedan urminnes tider varit ett boskapsskötande nomadfolk och fortfarande lever en del av landsbygdsbefolkningen på detta vis.

Religion

Mongolerna var ursprungligen schamanister som dyrkade himlavalvet och olika andar. En form av präster, schamaner, förmedlade i tillstånd av trans kontakten mellan människorna och andevärlden.

Uppdaterad: 11 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Mongoliet

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Mongoliet. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Mongoliet ur olika perspektiv. Mongoliet är en stat belägen i det inre av Asien, mellan Ryssland i norr och Kina i söder. Landet är indelat i 21 provinser samt stadsområdet runt huvudstaden Ulan Bator. Mongoliet har också varit känt som ”Yttre Mongoliet” för att skilja det från Inre Mongoliet som är ett autonomt område i Kina...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Mongoliet. Här kan du läsa om landets samhälle, politik, historia, geografi m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Mongoliets geografi ur olika perspektiv.

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Här finns material som behandlar Mongoliets historia i små och stora drag.