M

Luxemburgs historia

Dagens Luxemburg lydde under många århundraden omväxlande under franska, tyska, spanska och österrikiska härskare. Vid Wienkongressen 1815 fick Luxemburg status som storhertigdöme och 1867 bekräftades landets självständighet. Under 1900-talet grundlades landets välstånd genom stålindustrins framväxt.

Kelter, romare och franker har bebott det område som idag är Luxemburg. På 900-talet e Kr grundades ett grevskap kring den nuvarande huvudstaden. Grevskapet kom tidigt att ingå i det tysk-romerska riket, men blev på 1300-talet ett självständigt hertigdöme. Olika härskare avlöste sedan varandra. På 1600-talet tvingades Luxemburg avträda sin sydligaste del till Frankrike och på 1800-talet avträddes områden i öster till Preussen och områden i väster till Belgien.

Dagens Luxemburg lydde under många århundraden omväxlande under franska, tyska, spanska och österrikiska härskare. Vid Wienkongressen 1815 fick Luxemburg status som storhertigdöme och 1867 bekräftades landets självständighet. Under 1900-talet grundlades landets välstånd genom stålindustrins framväxt.

Kelter, romare och franker har bebott det område som idag är Luxemburg. På 900-talet e Kr grundades ett grevskap kring den nuvarande huvudstaden. Grevskapet kom tidigt att ingå i det tysk-romerska riket, men blev på 1300-talet ett självständigt hertigdöme. Olika härskare avlöste sedan varandra. På 1600-talet tvingades Luxemburg avträda sin sydligaste del till Frankrike och på 1800-talet avträddes områden i öster till Preussen och områden i väster till Belgien.

ANNONS

ANNONS

Vid Wienkongressen, som hölls mellan Europas stormakter efter Napoleonkrigen, beslutades att Luxemburg skulle bli ett storhertigdöme i personalunion med Nederländerna. Det innebar att den holländske kungen var statschef men att Luxemburg i övrigt var fristående. Vid Belgiens frigörelse från nederländsk överhöghet 1830 intog belgarna hela Luxemburg med undantag för huvudstaden.

Luxemburgs gränser dras

Sina nuvarande gränser fick Luxemburg genom ett fördrag i London 1839 mellan de dåvarande europeiska stormakterna, varvid västra hälften av landet tillföll Belgien. Från 1842 till 1919 var Luxemburg medlem av det tyska tullförbundet, dock utan att ha någon politisk anknytning till Tyskland. Därefter kom hertigdömet att orientera sin ekonomiska politik västerut.

Vid en konferens i London 1867 förklarades Luxemburg vara en självständig stat med ”evig neutralitet”. Först vid kung Vilhelm III:s död 1890 upphävdes personalunionen med Nederländerna och storhertigdömet övergick till en tysk gren av samma ätt, huset Nassau.

Mot slutet av 1800-talet inleddes utvinning av landets stora järnmalmstillgångar, vilket lade grunden för en framgångsrik stålindustri.

Tyskarna ockuperade Luxemburg under första världskriget 1914–1918. Storhertiginnan Marie-Adelïde som uppfattades som tyskvänlig tvingades att avgå efter kriget och efterträddes 1919 av sin syster Charlotte. Samtidigt antogs en ny författning som innebar att demokrati och allmän rösträtt infördes.

När tyskarna på nytt ockuperade landet under andra världskriget (1939–1945) gick Charlotte i exil i Storbritannien.

Läs i Landguiden om Luxemburgs historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

ANNONS

ANNONS

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Luxemburgs historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Luxemburgs geografi

Här hittar du material som fokuserar på Luxemburgs geografi ur olika perspektiv.

Fakta om Luxemburg

Aktuell samhällsfakta om Luxemburg. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...