M

Mauretanien idag

Antal invånare: 4 420 180 (2017)
Huvudstad: Nouakchott

Befolkning

Runt tre fjärdedelar av Mauretaniens befolkning är morer. De brukar indelas i två undergrupper som har samma språk och kultur men olika etniskt ursprung: beidan (vita morer) och haratiner (svarta morer). Därutöver finns svarta afrikanska folkgrupper utan historiska band till morerna.

Antal invånare: 4 420 180 (2017)
Huvudstad: Nouakchott

Befolkning

Runt tre fjärdedelar av Mauretaniens befolkning är morer. De brukar indelas i två undergrupper som har samma språk och kultur men olika etniskt ursprung: beidan (vita morer) och haratiner (svarta morer). Därutöver finns svarta afrikanska folkgrupper utan historiska band till morerna.

ANNONS

ANNONS

Religion

Islam är statsreligion i Mauretanien och nästan hela befolkningen är sunnimuslimer. Många av dem är anhängare till sufiska brödraskap, framför allt Qadiria och Tidjania.

Ökenstaden Chinguetti kallas lokalt för islams sjunde heligaste plats.

Politiskt system

Mauretanien är en republik vars författning bygger på den franska konstitutionen med så kallat halvpresidentiellt styre. Det innebär att presidenten har stora befogenheter men delar regeringsmakten med premiärministern.

Under större delen av tiden efter självständigheten 1960 har landet styrts av militärregimer. Författningen från 1991 föreskriver flerpartisystem men de demokratiska bristerna är stora.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Mauretaniens flagga.

Utrikespolitik och försvar

Mauretanien har blivit en viktig allierad för västmakterna i kampen mot islamistiska terrorgrupper i regionen. Den militanta islamistiska gruppen al-Qaida i islamiska Maghreb (Aqim) har legat bakom flera terrorattacker och kidnappningar av i synnerhet västerlänningar i regionen.

Oroligheter i Mali från 2012 har förvärrat säkerhetsläget och det finns vid sidan av Aqim flera andra islamistgrupper som är aktiva i området. Mauretanien har flera gånger, ibland i samarbete med Frankrike, slagit till militärt mot Aqim i Mali.

Ekonomi

Goda tillgångar på järnmalm och andra mineraler samt rika fiskevatten utgör basen i Mauretaniens ekonomi. Biståndsberoendet är dock stort och ekonomin är känslig för svängningar i priserna för råvaror på världsmarknaden.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Mauretaniens geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Järnmalm står ensamt för nästan hälften Mauretaniens export. Fisk och fiskprodukter, olja, guld och koppar är andra viktiga varor som säljs till utlandet. Viss export av boskap förekommer, främst till Senegal.

Sociala förhållanden

Medan den mauretanska överklassen har blivit rik på gruvindustri och kommersiellt fiske lever de allra flesta invånare i stor knapphet som småbönder eller boskapsskötare.

Även om andelen fattiga i befolkningen har minskat är landet ännu ett av världens minst utvecklade. Uppemot hälften av befolkningen räknas som fattig.
 

Besök Landguiden och läs mer om Mauretanien.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Mauretanien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Mauretaniens geografi

Fördjupa dig i Mauretaniens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Mauretaniens historia

Få en helhetsbild av Mauretaniens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...