Uganda idag

Antal invånare: 42 862 960 (2017)
Huvudstad: Kampala

Befolkning

Ugandierna bor till största delen på landsbygden. Befolkningstät­heten är hög men varierar mellan olika delar av landet beroende på hur bördig marken är.

Huvuddelen av invånarna bor längs Victoriasjöns norra strand, främst mellan städerna Kampala och Jinja.

Befolkningen växer snabbt – med över tre procent om året och nästan hälften av ugandierna är under 14 år.

Antal invånare: 42 862 960 (2017)
Huvudstad: Kampala

Befolkning

Ugandierna bor till största delen på landsbygden. Befolkningstät­heten är hög men varierar mellan olika delar av landet beroende på hur bördig marken är.

Huvuddelen av invånarna bor längs Victoriasjöns norra strand, främst mellan städerna Kampala och Jinja.

Befolkningen växer snabbt – med över tre procent om året och nästan hälften av ugandierna är under 14 år.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionen har en viktig plats i samhällslivet och en stor andel av befolkningen går i kyrkan, templet eller moskén. De flesta ugandier är kristna, men också islam och traditionella afrikanska religioner utövas. Det finns även små grupper av hinduer, judar och bahaier och andra.

Ugandas flagga.

Politiskt system

Uganda är en republik med stark presidentmakt. Sedan grundlagen ändrades 2005 har landet ett flerpartisystem men i praktiken ligger nästan all makt hos Yoweri Museveni, president sedan 1986 och hans maktapparat NRM.

Missnöjet med regeringen har ökat på senare år. Den splittrade oppositionen har trots detta haft svårt att nå några framgångar i valen, inte minst på grund av myndigheternas trakasserier. Museveni och kretsen kring honom tvekar inte att ta till våld för att säkra sin makt. Landet har trots detta en relativt livlig politisk debatt.

Rättsväsendet lider stor brist på resurser, och många brottsmisstänkta får vänta länge på att få sina fall prövade. Trots domarna utses av presidenten har Högsta domstolarna flera gånger demonstrerat sitt oberoende gentemot regeringen.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Uganda har länge haft ett spänt förhållande till flera av sina grannländer, mycket beroende på att ugandiska regimkritiska grupper har tillåtits att ha baser i grannländerna samtidigt som utländsk gerilla fått verka från ugandisk mark. Uganda har också utmanat omgivande länder med sina allt tydligare regionala maktambitioner.

Under de senaste åren har relationerna förbättrats och Uganda samarbetar med flera grannländer både när det gäller gerillabekämpning och handel.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Uganda har goda ekonomiska förutsättningar: ett gynnsamt klimat, bördiga jordar, rika naturtillgångar och en relativt välutbildad befolkning.

De senaste 25 åren har landet uppvisat en hög tillväxt, men den har skett från en låg nivå och Uganda räknas fortfarande som ett fattigt land.

De oljefynd som gjorts i västra Uganda väntas ge ytterligare fart till landets ekonomi, men produktionen lär inte komma igång förrän tidigast 2017.

Den ekonomiska utvecklingen hämmas dock av en rad problem, som utbredd korruption och bristande infrastruktur.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Ugandas geografi >

Utrikeshandel

Uganda har länge haft ett underskott i sin utrikeshandel. Underskottet täcks med bistånd och lån. Uganda ingår i Östafrikanska gemenskapens tullunion, och exporten till de andra medlemsländerna ökar stadigt.

Sociala förhållanden

Vardagslivet i Uganda skiljer sig kraftigt mellan stad och landsbygd. I de stora städerna lever många samma vardagsliv som i rikare länder vad gäller familjestruktur, fritid och arbetsliv.

På landsbygden är familjestrukturerna mer traditionella med flera generationer som lever tillsammans.
 

Besök Landguiden och läs mer om Uganda.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Uganda

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ugandas geografi

Fördjupa dig i Ugandas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Ugandas historia

Historia om Uganda. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.