Bild:
M

Jordaniens historia

Jordanien tros ha varit bebott sedan yngre stenåldern (6000-1800 f Kr) men de första kända staterna här var kungadömena Ammon, Edom, Gilead och Moab på 1200-talet f Kr. De låg i ständig fejd med kungariket Israel, som en tid behärskade västra delen av dagens Jordanien.

Från ca 800 f Kr och 500 år framåt dominerades området av de stora antika rikena Assyrien, Babylonien och Persien. Under denna tid erövrades landets södra del av ett arabiskt nomadfolk, nabatéerna. De utvecklade en handelskultur och gjorde på 300-talet f Kr Petra till huvudstad. Deras stat, som bestod i 600 år, kom så småningom att omfatta merparten av nuvarande Jordanien och Syrien.

Under kejsar Trajanus 106 e Kr inkorporerade romarna Petra i sitt välde.

Kristendomen fick tidigt fäste i området. Västra delen av dagens Jordanien tillhörde en tid det kristna Bysans (Östrom) men på 630-talet erövrades det av araberna och under flera hundra år administrerades nuvarande Jordanien av Syrien. Arabernas välde tog slut 1517 när Syrien inlemmades i det turkiska Osmanska riket och fyra sekler av stagnation följde.

I slutet av första världskriget besatte arabiska styrkor hamnstaden Aqaba. Med hjälp av brittisk militär drev de undan turkarna och tog kontroll över dagens Jordanien. Britterna hade lovat araberna självständighet efter kriget, men istället delade de och fransmännen upp regionen mellan sig. Dagens Jordanien samt området väster om Jordanfloden, d v s nuvarande Israel, Västbanken och Gaza, blev 1920 det brittiska mandatet Palestina. Året därpå avskilde britterna området öster om floden från övriga Palestina och upprättade emiratet Transjordanien.

Som formell ledare över Transjordanien erkändes emir Abdullah, son till den arabiske kungen, storsharif Hussein, som styrde över muslimernas heliga stad Mekka. 1925 fick Jordanien sina nuvarande gränser, då Abdullah inkorporerade Aqaba och Maan i sitt rike.

Det var då ett fattigt och outvecklat land, bebott av några hundratusen nomader. Med brittisk hjälp påbörjades en modernisering. Britterna hjälpte också till att bygga upp en armé, Arablegionen, som blev en av arabvärldens effektivaste.

År 1923 erkändes Transjordanien som en nationalstat under brittiskt beskydd. Från 1928 kontrollerade britterna enbart utrikespolitik och finanser. Samma år fick landet sin första författning och ett lagstiftande råd upprättades.

Full självständighet fick landet 1946, efter andra världskrigets slut. Då upprättades det Hashemitiska kungadömet Transjordanien och Abdullah utropades till kung. Fram till 1957 behöll dock britterna vissa militära installationer i landet i utbyte mot fortsatt social och ekonomisk hjälp.

Läs i Landguiden om Jordaniens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Jordanien tros ha varit bebott sedan yngre stenåldern (6000-1800 f Kr) men de första kända staterna här var kungadömena Ammon, Edom, Gilead och Moab på 1200-talet f Kr. De låg i ständig fejd med kungariket Israel, som en tid behärskade västra delen av dagens Jordanien.

Från ca 800 f Kr och 500 år framåt dominerades området av de stora antika rikena Assyrien, Babylonien och Persien. Under denna tid erövrades landets södra del av ett arabiskt nomadfolk, nabatéerna. De utvecklade en handelskultur och gjorde på 300-talet f Kr Petra till huvudstad. Deras stat, som bestod i 600 år, kom så småningom att omfatta merparten av nuvarande Jordanien och Syrien.

Under kejsar Trajanus 106 e Kr inkorporerade romarna Petra i sitt välde.

Uppdaterad: 10 november 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Jordaniens historia

L
Carsten Ryytty
2017-07-26
Petra är idag en ruinstad i Jordanien, cirka 180 kilometer söder om huvudstaden Amman. Staden ligger i en två och en halv kilometer lång ravin med över hundra meter höga klippväggar. Efter...

Länkar om Jordaniens historia

Sortera efter:
          

Artikel i Tidningen Kulturen där du kan läsa om klippstaden Petra. Mellanöstern har utgjort en viktig landbrygga mellan tre kontinenter med livlig handel österifrån. Dyrbara varor som kryddor och aromatiska örter, rökelse och myrra fraktades i stora kamelkaravaner från hamnstaden Aila (dagens Akaba vid Röda havet) norrut till Döda havet och passerade den klippiga handelsstationen Petra, mitt ute i den jordanska öknen. Som handelscentrum blev Petra en framgångsrik och enastående praktfull huvudstad för nabatéernas kungarike under flera hundra år...

Spara som favorit
          

Dokumentär (38 min) i SVT:s Öppet arkiv. Mitt i ett bergsmassiv i den jordanska öknen ligger ruinstaden Petra. Den borde ha varit ett av världens sju underverk, så fantastisk är den med sina väldiga tempelfasader uthuggna direkt ur klippan. Det var till Petra "Indiana Jones" kom på jakt efter den heliga Graal och det var där det svenska kungaparet visades runt under statsbesöket i Jordanien. Olle Häger och Hans Villius berättar i den här dokumentären den spännande historien om Petra, staden som finns omnämnd i Gamla Testamentet men som låg bortglömd i 600 år.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Jordanien. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Jordanien ur olika perspektiv. Jordanien, formellt Hashemitiska konungariket Jordanien, är en arabisk stat i Mellanöstern. Huvudstaden heter Amman. Jordanien är en monarki där det hashimitiska kungahuset, som styrt landet sedan dess begynnelse och räknar sina anor från profeten Muhammed, har stor makt...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Jordanien. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om sexdagarskriget 1967.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om oktoberkriget 1973. En arabisk koalition ledd av Egypten och Syrien angrep överraskande Israel under den judiska högtiden Jom kippur i syfte att återvinna de områden som förlorats under sexdagarskriget till Israel...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om sexdagarskriget 1967. Sexdagarskriget är ett av historiens kortaste krig och samtidigt en av de mest överväldigande militära segrarna. Resultatet av striderna 1967 präglar än i dag den politiska och geografiska situationen i Mellanöstern…

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Fördjupa dig i Jordaniens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Jordanien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Relaterade taggar