M

Centralafrikanska republiken idag

Antal invånare: 4 659 080 (2017)
Huvudstad: Bangui

Befolkning

Centralafrikanska republiken är ett glesbefolkat land med en ung befolkning. Mer än 60 procent av invånarna är yngre än 25 år. De flesta lever i väster, medan stora områden i öster är obebodda.

Väpnade strider har de senaste åren lett till att många människor har flytt inom landet eller till grannländerna vilket gör befolkningsstatistiken mycket osäker.

Det finns över 70 olika etniska grupper i landet.

Antal invånare: 4 659 080 (2017)
Huvudstad: Bangui

Befolkning

Centralafrikanska republiken är ett glesbefolkat land med en ung befolkning. Mer än 60 procent av invånarna är yngre än 25 år. De flesta lever i väster, medan stora områden i öster är obebodda.

Väpnade strider har de senaste åren lett till att många människor har flytt inom landet eller till grannländerna vilket gör befolkningsstatistiken mycket osäker.

Det finns över 70 olika etniska grupper i landet.

ANNONS

ANNONS

Religion

Kristendom är den största religionen i Centralafrikanska republiken, men där finns också muslimer och animister, det vill säga utövare av traditionella afrikanska religioner. Att blanda kristendom med inslag av förfädersdyrkan och andetro är vanligt.

  Centralafrikanska republikens flagga.

  Politiskt system

  Det politiska systemet är uppbyggt efter fransk förebild. Men i realiteten förs inte den politiska kampen inom de demokratiska institutionernas ramar. Författningar och lagar framstår mest som kulisser på den politiska scenen.

  Militärkupper och väpnat våld har präglat republiken sedan landet fick sin självständighet 1960.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Den forna kolonialmakten Frankrike är det land som har störst inflytande över Centralafrikanska republiken, både ekonomiskt, som största biståndsgivare, och militärt.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Trots stora tillgångar av diamanter, skog, guld och uran är Centralafrikanska republiken ett av världens fattigaste länder.

   Landets instängda läge, utan egen kust, hämmar också den ekonomiska utvecklingen, liksom dålig infrastruktur och återkommande torka. Dessutom är korruptionen utbredd inom såväl näringslivet som statsförvaltningen.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Centralafrikanska republikens geografi >

   Utrikeshandel

   Centralafrikanska republikens instängda läge gör det dyrt och krångligt att handla med omvärlden.

   Sociala förhållanden

   Nästan två av tre centralafrikaner lever i fattigdom. Den förväntade livslängden är bland de lägsta i världen medan siffrorna för barnadödlighet tillhör de högsta. Mindre än hälften av invånarna har tillgång till grundläggande medicinsk vård.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Centralafrikanska republiken.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 26 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Centralafrikanska republiken

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Fattigdom och ohälsa i världen

   Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

   Centralafrikanska republikens historia

   Historia om Centralafrikanska republiken. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små...

   Centralafrikanska republikens geografi

   Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Centralafrikanska republikens geografi ur olika...

   Relaterade taggar

   Diktatur

   Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...