M

Centralafrikanska republiken idag

Antal invånare: 4 745 185 (2019)
Huvudstad: Bangui

Politisk oro, kupper, inbördeskrig, korruption och vanstyre har gjort Centralafrikanska republiken till ett av Afrikas fattigaste länder, trots rika tillgångar på bland annat diamanter, guld och uran. Den senaste våldsvågen i landet utlöstes 2012 när en muslimskt dominerad rebellgrupp under en kort period tog makten i landet. Sedan dess har val hållits och flera fredsavtal har slutits, men oroligheter har fortsatt att blossa upp, trots att FN har trupp i landet.

Antal invånare: 4 745 185 (2019)
Huvudstad: Bangui

Politisk oro, kupper, inbördeskrig, korruption och vanstyre har gjort Centralafrikanska republiken till ett av Afrikas fattigaste länder, trots rika tillgångar på bland annat diamanter, guld och uran. Den senaste våldsvågen i landet utlöstes 2012 när en muslimskt dominerad rebellgrupp under en kort period tog makten i landet. Sedan dess har val hållits och flera fredsavtal har slutits, men oroligheter har fortsatt att blossa upp, trots att FN har trupp i landet.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Centralafrikanska republiken är ett glesbefolkat land med en ung befolkning. Över 40 procent av invånarna är yngre än 14 år. De flesta lever i väster, medan stora områden i öster är obebodda. Väpnade strider har de senaste åren lett till att många människor har flytt inom landet eller till grannländerna vilket gör befolkningsstatistiken mycket osäker.

Centralafrikanska republikens flagga.

Religion

Kristendom är den största religionen i Centralafrikanska republiken, men där finns också muslimer och animister, det vill säga utövare av traditionella afrikanska religioner. Att blanda kristendom med inslag av förfädersdyrkan och andetro är vanligt.

Politiskt system

Det politiska systemet är uppbyggt efter fransk förebild. Men i realiteten förs inte den politiska kampen inom de demokratiska institutionernas ramar. Författningar och lagar framstår mest som kulisser på den politiska scenen. Militärkupper och väpnat våld har präglat republiken sedan landet fick sin självständighet 1960.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Efter flera års inbördeskrig hölls demokratiska val i Centralafrikanska republiken 2016/2017, som trots många brister fick godkänt av internationella observatörer. Nya val fem år senare genomfördes i skuggan av nya våldsamheter. Civilbefolkningen har drabbats hårt av konflikten och få har straffats för de många övergrepp som begåtts både under och efter inbördeskriget. En rad fredsavtal har ingåtts mellan regeringen och olika rebellgrupper, men det är långt kvar till en hållbar fred och en fungerande rättsstat. Korruption är ett stort problem.

Utrikespolitik och försvar

Den forna kolonialmakten Frankrike är det land som har störst inflytande över Centralafrikanska republiken, både ekonomiskt, som landets största biståndsgivare, och militärt. På senare år har dock Ryssland visat ökat intresse för landet, inte minst militärt.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Trots stora tillgångar av diamanter, skog, guld och uran är Centralafrikanska republiken ett av världens fattigaste länder. Landets instängda läge, utan egen kust, hämmar också den ekonomiska utvecklingen, liksom dålig infrastruktur och återkommande torka. Dessutom är korruptionen utbredd inom såväl näringslivet som statsförvaltningen.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Centralafrikanska republikens geografi >

Sociala förhållanden

Nästan två av tre centralafrikaner lever i fattigdom. Den förväntade livslängden är bland de lägsta i världen medan siffrorna för barnadödlighet tillhör de högsta. Mindre än hälften av invånarna har tillgång till grundläggande medicinsk vård.

Besök Landguiden och läs mer om Centralafrikanska republiken.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 25 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Centralafrikanska republiken

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Centralafrikanska republiken

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Centralafrikanska republikens historia

Historia om Centralafrikanska republiken. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små...

Centralafrikanska republikens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Centralafrikanska republikens geografi ur olika...

Relaterade taggar

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...