M
Kategori
Karta

Bahrains geografi

Antal invånare: 1 748 295 (2021)
Huvudstad: Manama

Geografi

Bahrain (”två hav” på arabiska) består av ett trettiotal öar i Persiska viken, mellan Saudiarabiens kust och halvön Qatar. Bara sex av öarna är bebodda.

Antal invånare: 1 748 295 (2021)
Huvudstad: Manama

Geografi

Bahrain (”två hav” på arabiska) består av ett trettiotal öar i Persiska viken, mellan Saudiarabiens kust och halvön Qatar. Bara sex av öarna är bebodda.

ANNONS

ANNONS

Bahrain
Bild: Utrikespolitiska institutet

Huvudön Bahrain, som upptar mer än fyra femtedelar av landets yta, är 5 mil lång och som bredast 2,5 mil. Den består mest av ofruktbar öken med saltträsk längst i söder. Utmed den norra kusten finns odlingsbar jord. Det råder stor brist på ytvatten och det sötvatten som finns under marken är ofta blandat med saltvatten.

Bahrain är platt – den högsta punkten når bara 135 meter över havet. En bro förbinder Bahrain med Saudiarabien.

Klimat

Bahrains klimat är hett och luftfuktigheten är hög. På sommaren blir det ofta 40 grader eller mer i skuggan.

Den vanligaste vinden, shamal (nordan), är fuktig  och blåser från nordväst under sommaren. En het torr sydvästvind som kallas qaws förekommer särskilt på våren och drar in sand över främst den södra delen av Bahrain.

Vintertid, då den ytterst sparsamma nederbörden faller, håller sig dagstemperaturen mellan 20 och 25 grader.

Naturtillgångar och energi

Bahrains olje- och naturgastillgångar är landets viktigaste inkomstkälla. Staten äger, helt eller delvis, olje- och naturgasindustrin och utvinningen sköts av staten med hjälp från Saudiarabien.

Bahrains geografi.

Jordbruk

Eftersom Bahrain till stora delar består av öken bidrar jordbruket endast med mindre än en procent av bruttonationalprodukten (BNP). En tilltagande salthalt i jorden, liksom allt större satsningar inom turistsektorn, gör att andelen odlad jord ständigt krymper.

Industri

Bahrains industri beräknas bidra med runt 40 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Olje- och naturgasrelaterad industri dominerar stort. Den ägs till stora delar av staten.

Turism

Bahrain har satsat stort på turism, bland annat med fokus på landets kulturella och historiska arv. Det finns platser av stort arkeologiskt värde, såsom Qal’at al-Bahrain, som var huvudstad i Dilmun-civilisationen och utnämndes till världsarv av Unesco 2005.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bahrain.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Bahrains geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Bahrains geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Bahrains historia

Få en helhetsbild av Bahrains historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...

Sh
Karta

Fakta om Bahrain

Aktuell samhällsfakta om Bahrain. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...