Bild:
M

Bahrains geografi

Antal invånare: 1 492 580 (2017)
Huvudstad: Manama

Geografi

Bahrain (”två hav” på arabiska) består av ett trettiotal öar i Persiska viken, mellan Saudiarabiens kust och halvön Qatar. Bara sex av öarna är bebodda.

Huvudön Bahrain, som upptar mer än fyra femtedelar av landets yta, är 5 mil lång och som bredast 2,5 mil. Den består mest av ofruktbar öken med saltträsk längst i söder.

Utmed den norra kusten finns odlingsbar jord. Det råder stor brist på ytvatten och det sötvatten som finns under marken är ofta blandat med saltvatten.

Bahrain är platt – den högsta punkten når bara 135 meter över havet. En bro förbinder Bahrain med Saudiarabien.

Klimat

Bahrains klimat är hett och luftfuktigheten är hög. På sommaren blir det ofta 40 grader eller mer i skuggan.

Heta torra sydvästvindar, så kallade qaws, drar in sand över främst den södra delen av Bahrain.

Vintertid, då den ytterst sparsamma nederbörden faller, håller sig dagstemperaturen mellan 20 och 25 grader.

Naturtillgångar och energi

Bahrains olje- och naturgastillgångar är landets viktigaste inkomstkälla. De nu kända oljereserverna är dock relativt begränsade och väntas ta slut före 2020, medan gasen beräknas räcka längre med nuvarande utvinningstakt.

Jordbruk

Eftersom Bahrain till stora delar består av öken bidrar jordbruket endast med mindre än en procent av bruttonationalprodukten (BNP). En tilltagande salthalt i jorden, liksom allt större satsningar inom turistsektorn, gör att andelen odlad jord ständigt krymper.

Industri

Bahrains industri beräknas bidra med runt 40 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Olje- och naturgasrelaterad industri dominerar stort. Den ägs till stora delar av staten.

Turism

Bahrain har satsat stort på turism, bland annat med fokus på landets kulturella och historiska arv. Det finns platser av stort arkeologiskt värde, såsom Qal’at al-Bahrain, som var huvudstad i Dilmun-civilisationen och utnämndes till världsarv av Unesco 2005.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bahrain.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 1 492 580 (2017)
Huvudstad: Manama

Geografi

Bahrain (”två hav” på arabiska) består av ett trettiotal öar i Persiska viken, mellan Saudiarabiens kust och halvön Qatar. Bara sex av öarna är bebodda.

Huvudön Bahrain, som upptar mer än fyra femtedelar av landets yta, är 5 mil lång och som bredast 2,5 mil. Den består mest av ofruktbar öken med saltträsk längst i söder.

Utmed den norra kusten finns odlingsbar jord. Det råder stor brist på ytvatten och det sötvatten som finns under marken är ofta blandat med saltvatten.

Bahrain är platt – den högsta punkten når bara 135 meter över havet. En bro förbinder Bahrain med Saudiarabien.

Uppdaterad: 10 november 2018
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Bahrains geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Bahrain. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Bahrain ur olika perspektiv. Bahrain, formellt Konungariket Bahrain, är en östat belägen i Persiska viken med omkring 800 000 invånare. Landet består av 33 öar, varav den största, Bahrain, utgör cirka sju åttondelar av landets totala yta och där även landets huvudstad Manama ligger...

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Mellanösterns länders geografi.

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om Mellanösterns och Asiens länders geografi.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Få en helhetsbild av Bahrains historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i landets historia.

Aktuell samhällsfakta om Bahrain. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...