Bild:
M

Djiboutis historia

Afarerna härstammar från ett folk som vandrade in från Arabiska halvön under 200-talet f Kr och främst bosatte sig i det som i dag är norra och södra Djibouti. Senare trängdes de bort från den södra delen då issa-folket invandrade från området för dagens Somalia.

På 800-talet e Kr förde muslimska missionärer islam till området. Handeln i regionen kontrollerades fram till 1500-talet av araber, som då fick konkurrens av portugisiska handelsmän.

Frankrike förvärvade på 1860-talet hamnstaden Obock i afarernas område. Fransmännen började 1888 bygga hamnstaden Djibouti och 1897 blev Franska Somaliland en fransk förvaltningsenhet. 1917 stod en ny järnväg klar mellan Addis Abeba i Etiopien och staden Djibouti.

När Etiopien ockuperades av Italien på 1930-talet och under andra världskriget förekom sammandrabbningar i området mellan Frankrike och Italien.

1957 fick Djibouti omfattande självstyre, men framför allt issa krävde full självständighet. Vid en folkomröstning 1967 blev spänningarna mellan afar och issa tydliga. En majoritet röstade för att området skulle förbli en del av det franska väldet. Det fick officiellt namnet Afar- och issafolkens territorium. Kritiker hävdade att Frankrike hade hindrat medlemmar av issa från att delta i omröstningen och att utslaget därför inte representerade majoritetens åsikt.

Läs i Landguiden om Djiboutis historia från 1970 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Afarerna härstammar från ett folk som vandrade in från Arabiska halvön under 200-talet f Kr och främst bosatte sig i det som i dag är norra och södra Djibouti. Senare trängdes de bort från den södra delen då issa-folket invandrade från området för dagens Somalia.

På 800-talet e Kr förde muslimska missionärer islam till området. Handeln i regionen kontrollerades fram till 1500-talet av araber, som då fick konkurrens av portugisiska handelsmän.

Frankrike förvärvade på 1860-talet hamnstaden Obock i afarernas område. Fransmännen började 1888 bygga hamnstaden Djibouti och 1897 blev Franska Somaliland en fransk förvaltningsenhet. 1917 stod en ny järnväg klar mellan Addis Abeba i Etiopien och staden Djibouti.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 10 juli 2013

Annons

Länkar om Djiboutis historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Djibouti. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Djibouti ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Djibouti ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Djibouti. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Djiboutis geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Djibouti. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...