M
Kategori
Karta

Georgiens geografi

Antal invånare: 3,7 miljoner (2024)
Huvudstad: Tbilisi

Geografi och klimat

Georgien är ett bergigt land, till ytan ungefär dubbelt så stort som Jämtland. Vid kusten mot Svart havet är klimatet milt och där finns också ett bördigt slättland.

Antal invånare: 3,7 miljoner (2024)
Huvudstad: Tbilisi

Geografi och klimat

Georgien är ett bergigt land, till ytan ungefär dubbelt så stort som Jämtland. Vid kusten mot Svart havet är klimatet milt och där finns också ett bördigt slättland.

Större delen av Georgien består av berg. I norr avgränsas Georgien mot Ryssland av bergskedjan Stora Kaukasus. I söder löper Lilla Kaukasus längs gränsen mot Turkiet och Armenien. Det smala slättlandet mellan bergskedjorna korsas av bergsryggen Suram (eller Likhi) som delar landet i en västlig och en östlig del.

ANNONS

ANNONS

Georgien
Bild: Utrikespolitiska institutet

Inom landets gränser ryms den autonoma republiken Adzjarien samt två områden som tidigare åtnjöt visst självstyre men som har utropat självständighet – Abchazien och Sydossetien. Det är dock bara en handfull stater, däribland Ryssland, som erkänt dessa områdens självständighet. Resten av världen betraktar Abchazien och Sydossetien som delar av Georgien.

Klimatet varierar mellan olika landsändar. Vid kusten och på slättlandet runt floden Rioni i väster är det milt och fuktigt medan slätterna i öster ligger isolerade från havet. Där råder kontinentalt klimat med kalla vintrar och varma, torra somrar.

Snön ligger kvar året om på de högsta bergstopparna, som når över femtusen meters höjd. Lavinfaran kan vara stor i de spektakulära dalarna och längs bergsvägarna, liksom risken för jordskred. Georgiska militärvägen är det historiska namnet på en väg som förbinder landets huvudstad Tbilisi med Vladikavkaz i Ryssland. Den har beskrivits som en av de vackraste vägsträckorna i världen.

Georgiens besvärliga terräng gör att det finns dalar som tidvis har legat isolerade och därför inte heller har blivit hårt exploaterade. Naturen i Khadadalen, en timmes resa från huvudstaden, lockar vandrare och kulturturister, men dalen kan komma att påverkas starkt av ett planerat vägprojekt som bland annat går ut på att man ska bygga tunnlar genom bergen.

Georgiens flagga.

Naturtillgångar och energi

Georgien har stora tillgångar av mangan och koppar samt mindre fyndigheter av guld, silver, järn och kol. Landets energibehov täcks till största delen av importerad naturgas och olja, men vattenkraften som har goda naturliga förutsättningar är under utbyggnad.

Naturgas är den viktigaste energikällan i Georgien, och gasen importeras.

Vattenkraft står för tre fjärdedelar av energiproduktionen, resten sker huvudsakligen genom gaseldning. I bergstrakterna finns goda förutsättningar att utvinna vattenkraft. 

Jordbruk

Jordbruk är fortfarande Georgiens viktigaste näringsgren. Det står för ungefär en femtedel av exporten och sysselsätter nästan hälften av alla invånare. Men jordbruksproduktionen har sjunkit stadigt sedan 1990-talet och jordbrukets andel av bruttonationalprodukten (BNP) har minskat från 33 procent 1996 till bara 7 procent.

Världsbanken och OECD har beräknat att jord- och skogsbruk och fiske sammantaget stod för drygt 7 procent av Georgiens BNP 2020. Stora höjd- och temperaturskillnader råder i landskapet och klimatförutsättningarna för odling och bete varierar mycket. Det finns gott om dricksvatten, men nederbörd skapar också återkommande risker som översvämningar och jordskred.

ANNONS

ANNONS

Industri

Den georgiska industrin var under sovjettiden starkt beroende av import av halvfabrikat och bränsle från andra sovjetrepubliker och dess produkter såldes huvudsakligen inom Sovjetunionen.

I Georgien tillverkades bland annat verkstadsmaskiner, jordbruksredskap, konstgödsel, syntetfibrer och läkemedel. Den lätta industrin dominerades av textil- och livsmedelstillverkning.

Turism

Georgien har en vacker natur med intressanta historiska minnesmärken och ett behagligt klimat. Den georgiska Svartahavskusten, huvudstaden Tbilisi och skidorten Gudauri är de viktigaste turistmålen. Kring vindistrikten i östra Georgien håller det också på att växa fram en turistnäring.

Besök Landguiden och läs mer om Georgien.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 18 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Georgiens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Georgiens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Georgien

Aktuell samhällsfakta om Georgien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Georgiens historia

Få en helhetsbild av Georgiens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...