M

Benin idag

Antal invånare: 11 175 690 (2017)
Huvudstad: Porto Novo, presidenten och regeringen finns dock i Cotonou

Befolkning

Södra Benin är ett av Västafrikas mest tättbefolkade områden. Här bor omkring tre fjärdedelar av landets snabbt växande befolkning på något mer än en tiondel av landytan.

Snabbast växer städerna och den stora inflyttningen från landsbygden har bidragit till att antalet stadsbor fördubblats sedan 1990.

Benin har också en ung befolkning: av de drygt tio miljonerna invånare beräknas närmare en tredjedel vara mellan 10 och 24 år.

Antal invånare: 11 175 690 (2017)
Huvudstad: Porto Novo, presidenten och regeringen finns dock i Cotonou

Befolkning

Södra Benin är ett av Västafrikas mest tättbefolkade områden. Här bor omkring tre fjärdedelar av landets snabbt växande befolkning på något mer än en tiondel av landytan.

Snabbast växer städerna och den stora inflyttningen från landsbygden har bidragit till att antalet stadsbor fördubblats sedan 1990.

Benin har också en ung befolkning: av de drygt tio miljonerna invånare beräknas närmare en tredjedel vara mellan 10 och 24 år.

ANNONS

ANNONS

Religion

Nästan en fjärdedel av befolkningen beräknas vara anhängare till traditionella afrikanska religioner. Dessa trosföreställningar präglas av andetro och förfädersdyrkan (animism) och kallas ofta voodoo efter fonspråkets ord för ande, vodun. Voodoo-kulten har förts vidare av slavar från Benin till bland annat Västindien och Brasilien.

Benins flagga.

Politiskt system

Efter en lång period av totalitärt styre har demokratin fått allt starkare fäste i Benin under de senaste två årtiondena. I författningen från 1990 infördes flerpartisystem och skydd för de mänskliga rättigheterna. Presidenten kan tillsätta en premiärminister för att leda det dagliga regeringsarbetet, men har ofta själv valt att ha denna uppgift.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Sedan demokratiseringen i början av 1990-talet har Benin stärkt relationerna till väst, framför allt till den forna kolonialmakten Frankrike och till USA.

Benin har också spelat en aktiv roll i försöken att lösa konflikter i regionen och deltagit med trupp i flera regionala och FN-organiserade militära insatser.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Benins ekonomi, som främst är uppbyggd kring jordbruk och handel, är starkt beroende av omvärlden. Även bistånd spelar en viktig roll för landet.

Benin är känsligt för yttre faktorer som varierande världsmarknadspriser på den främsta exportvaran bomull eller naturkatastrofer.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Benins geografi >

Utrikeshandel

Benin har sedan länge ett underskott i handeln med omvärlden. Underskottet har delvis kompenserats med pengar från beninier i utlandet och av utländskt bistånd.

Sociala förhållanden

Benin är ett fattigt land, om än inte det värst drabbade i Västafrika. Minst en fjärdedel saknar tillgång till rent dricksvatten och sanitetsförhållandena är undermåliga. Ändå har situationen förbättrats under 2000-talet, mycket tack vare de åtgärder som vidtagits för att bekämpa fattigdomen.

Barnadödligheten har minskat kraftigt, men undernäring är fortfarande ett stort problem bland beninska barn medan också mödradödligheten är fortsatt hög.
 

Besök Landguiden och läs mer om Benin.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Benin

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Benins historia

Historia om Benin. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Benins geografi

Fördjupa dig i Benins geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...