M

Benin idag

Antal invånare: 11 801 151 (2019)
Huvudstad: Porto Novo, presidenten och regeringen finns dock i Cotonou

Benin är ett långsmalt land i Västafrika med en landyta motsvarande en fjärdedel av Sveriges. Efter självständigheten från kolonialmakten Frankrike 1960 präglades landet av en rad militärkupper och blev därefter en marxist-leninistisk enpartistat. Från tidigt 1990-tal och fram till mitten av 2010-talet var Benin något av ett demokratiskt föredöme i regionen. Sedan dess har det blivit svårare för oppositionen att verka och utrymmet för oberoende medier har stramats åt. Ekonomin baseras främst på bomullsodling.

Antal invånare: 11 801 151 (2019)
Huvudstad: Porto Novo, presidenten och regeringen finns dock i Cotonou

Benin är ett långsmalt land i Västafrika med en landyta motsvarande en fjärdedel av Sveriges. Efter självständigheten från kolonialmakten Frankrike 1960 präglades landet av en rad militärkupper och blev därefter en marxist-leninistisk enpartistat. Från tidigt 1990-tal och fram till mitten av 2010-talet var Benin något av ett demokratiskt föredöme i regionen. Sedan dess har det blivit svårare för oppositionen att verka och utrymmet för oberoende medier har stramats åt. Ekonomin baseras främst på bomullsodling.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Södra Benin är ett av Västafrikas mest tätbefolkade områden. Här bor omkring tre fjärdedelar av landets snabbt växande befolkning på något mer än en tiondel av landytan. I landet finns runt 40 etniska grupper. Trots viss uppdelning mellan norr och söder har det inte uppstått några allvarliga etniska motsättningar, till skillnad från i flera grannländer.

Benins flagga.

Religion

Närmare hälften av befolkningen beräknas vara anhängare av traditionella afrikanska religioner. Dessa trosföreställningar präglas av andetro och förfädersdyrkan och kallas voodoo efter fonspråkets ord för ande, vodun. Kristendomen är landets näst största religion.

Politiskt system

Benin är en republik vars författning från 1990 garanterar flerpartisystem och skydd för de mänskliga rättigheterna. Presidenten har en stark ställning: hen är statschef och tillsätter ministrarna i regeringen. Presidenten kan tillsätta en premiärminister för att leda det dagliga regeringsarbetet, men de sittande presidenterna har ofta själva valt att ha denna uppgift.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Benin har sedan 1990-talet framhållits som ett demokratiskt föredöme för andra länder i Afrika. Men händelseutvecklingen kring parlamentsvalet i april 2019 fick bedömare att varna för auktoritära tendenser hos president Patrice Talon.

Utrikespolitik och försvar

Sedan demokratiseringen i början av 1990-talet har Benin stärkt relationerna till väst, framför allt till den forna kolonialmakten Frankrike och till USA. Benin har också spelat en aktiv roll i försöken att lösa konflikter i regionen och deltagit med trupp i flera regionala och FN-organiserade militära insatser.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Benins ekonomi är uppbyggd i huvudsak kring jordbruk och handel. Även bistånd har en stor ekonomisk betydelse. Den främsta exportvaran är bomull vilket gör landet känsligt för varierande världsmarknadspriser.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Benins geografi >

Sociala förhållanden

Benin är ett fattigt land, om än inte det värst drabbade i Västafrika. Grundläggande service är dåligt utbyggd och många saknar rent dricksvatten och toaletter. Sjukvården är eftersatt.

Besök Landguiden och läs mer om Benin.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 25 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Benin

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Benins historia

Historia om Benin. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Benins geografi

Fördjupa dig i Benins geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...