M
Kategori
Karta

Benin idag

Antal invånare: 12 451 031 (2021)
Huvudstad: Porto Novo, presidenten och regeringen finns dock i Cotonou

Benin är ett långsmalt land i Västafrika med en landyta motsvarande en fjärdedel av Sveriges. Efter självständigheten från kolonialmakten Frankrike 1960 präglades landet av en rad militärkupper och blev därefter en marxist-leninistisk enpartistat. Från tidigt 1990-tal och fram till mitten av 2010-talet var Benin något av ett demokratiskt föredöme i regionen. Sedan dess har det blivit svårare för oppositionen att verka och utrymmet för oberoende medier har stramats åt. Ekonomin baseras främst på bomullsodling.

Antal invånare: 12 451 031 (2021)
Huvudstad: Porto Novo, presidenten och regeringen finns dock i Cotonou

Benin är ett långsmalt land i Västafrika med en landyta motsvarande en fjärdedel av Sveriges. Efter självständigheten från kolonialmakten Frankrike 1960 präglades landet av en rad militärkupper och blev därefter en marxist-leninistisk enpartistat. Från tidigt 1990-tal och fram till mitten av 2010-talet var Benin något av ett demokratiskt föredöme i regionen. Sedan dess har det blivit svårare för oppositionen att verka och utrymmet för oberoende medier har stramats åt. Ekonomin baseras främst på bomullsodling.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Södra Benin är ett av Västafrikas mest tätbefolkade områden. Här bor omkring tre fjärdedelar av landets snabbt växande befolkning på något mer än en tiondel av landytan. I landet finns runt 40 etniska grupper. Trots viss uppdelning mellan norr och söder har det inte uppstått några allvarliga etniska motsättningar, till skillnad från i flera grannländer.

Benins flagga.

Religion

Närmare hälften av befolkningen beräknas vara anhängare av traditionella afrikanska religioner. Dessa trosföreställningar präglas av andetro och förfädersdyrkan och kallas voodoo efter fonspråkets ord för ande, vodun. Kristendomen är landets näst största religion.

Politiskt system

Benin är en republik där presidenten har en stark ställning. Folkligt missnöje med hög arbetslöshet, landets dåliga ekonomi samt med en rad korruptionsskandaler ledde till att president Thomas Boni Yayi förlorade valet 2016 mot affärsmannen Patrice Talon. Även president Talons politik har utlöst social oro och han kritiseras för ett alltmer auktoritärt styre.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Benin har sedan 1990-talet framhållits som ett demokratiskt föredöme för andra länder i Afrika. Men händelseutvecklingen kring parlamentsvalet i april 2019 fick bedömare att varna för auktoritära tendenser hos president Patrice Talon.

Utrikespolitik och försvar

Sedan demokratiseringen i början av 1990-talet har Benin stärkt relationerna till väst, framför allt till den forna kolonialmakten Frankrike och till USA. Benin har också spelat en aktiv roll i försöken att lösa konflikter i regionen och deltagit med trupp i flera regionala och FN-organiserade militära insatser.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Benins ekonomi är uppbyggd i huvudsak kring jordbruk och handel. Även bistånd har en stor ekonomisk betydelse. Den främsta exportvaran är bomull vilket gör landet känsligt för varierande världsmarknadspriser.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Benins geografi >

Sociala förhållanden

Benin är ett fattigt land, om än inte det värst drabbade i Västafrika. Grundläggande service är dåligt utbyggd och många saknar rent dricksvatten och toaletter. Sjukvården är eftersatt.

Besök Landguiden och läs mer om Benin.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Benin

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Benin

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Benins historia

Historia om Benin. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Ge
Karta

Benins geografi

Fördjupa dig i Benins geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...