M
Tagg
Fattig familj
En fattig amerikansk familj, 1936.

Den stora depressionen

Den stora depressionen är en benämning för den ekonomiska kris som drabbade USA efter börskraschen 1929 och som sedan spred sig till många andra länder runt om i världen under 1930-talet.

En orsak till krisen var att de amerikanska arbetarna och bönderna hade för låga inkomster i förhållande till varornas priser. Detta innebar att de inte kunde köpa alla de varor som tillverkades. Resultatet blev att banker och företag gick i konkurs och arbetslösheten ökade kraftigt. Den ökade arbetslösheten och dumpning av löner bidrog i sin tur till ännu mindre köpkraft bland folket, vilket skapade ännu fler konkurser.

ANNONS

ANNONS

När krisen var som värst 1932, fanns det 14 miljoner arbetslösa USA, omkring en fjärdedel av landets arbetare.

1933 blev Franklin D. Roosevelt president i USA. Han drev omedelbart igenom en del lagar för att komma till rätta med den ekonomiska krisen i landet - den s.k. New Deal. New Deal innebar att staten fick stor makt i samhällsekonomin. Roosevelt införde bland annat socialhjälp och statliga arbeten för att hjälpa de arbetslösa. Missmodet minskade bland folket och hans politik lyckades delvis. Men det var först i samband med andra världskriget som det återigen blev fart på den amerikanska ekonomin.

LÄS MER: Mellankrigstiden

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material som kan relateras med den stora depressionen på 1930-talet.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Den stora depressionen

S

Kreugerkraschens myter och offer

av: Torbjörn Nilsson
2022-09-10

Omdömena om den man som hittades död i sin säng i Paris den 12 mars 1932 har skiftat. Var han en simpel bedragare och äventyrare eller en lysande finansfurste, en man som hade skänkt Sverige en ny storhetstid? Oavsett hur mannen, Ivar Kreuger, värderas står det klart att han byggde upp ett jättelikt internationellt företagsimperium och att hans död för egen hand fick stora konsekvenser för det svenska näringslivet och flera av dess ledande män...

+ Läs mer

M

Mellankrigstiden - från demokrati till diktatur

av: Leif Löwegren
2015-09-12

Mellankrigstiden präglades av en kraftig konjunktursvängning mellan det "glada 1920-talet" och den efterföljande "stora depressionen" som utlöstes av börskraschen i USA 1929. Den ekonomiska utvecklingen påverkade även det politiska klimatet i Europas länder. Detta fick ödesdigra konsekvenser då diktatur infördes i flera av de europeiska staterna...

+ Läs mer

Länkar om Den stora depressionen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS