Tagg om den stora depressionen

Den stora depressionen

M
En fattig amerikansk familj, 1936.

Den stora depressionen är en benämning för den ekonomiska kris som drabbade USA efter börskraschen 1929 och som sedan spred sig till många andra länder runt om i världen under 1930-talet.

En orsak till krisen var att de amerikanska arbetarna och bönderna hade för låga inkomster i förhållande till varornas priser. Detta innebar att de inte kunde köpa alla de varor som tillverkades. Resultatet blev att banker och företag gick i konkurs och arbetslösheten ökade kraftigt. Den ökade arbetslösheten och dumpning av löner bidrog i sin tur till ännu mindre köpkraft bland folket, vilket skapade ännu fler konkurser.

När krisen var som värst 1932, fanns det 14 miljoner arbetslösa USA, omkring en fjärdedel av landets arbetare.

ANNONS

ANNONS

1933 blev Franklin D. Roosevelt president i USA. Han drev omedelbart igenom en del lagar för att komma till rätta med den ekonomiska krisen i landet - den s.k. New Deal. New Deal innebar att staten fick stor makt i samhällsekonomin. Roosevelt införde bland annat socialhjälp och statliga arbeten för att hjälpa de arbetslösa. Missmodet minskade bland folket och hans politik lyckades delvis. Men det var först i samband med andra världskriget som det återigen blev fart på den amerikanska ekonomin.

LÄS MER: Mellankrigstiden

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material som kan relateras med den stora depressionen på 1930-talet.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Den stora depressionen

M

Mellankrigstiden - från demokrati till diktatur

av: Leif Löwegren
2015-09-12

Mellankrigstiden präglades av en kraftig konjunktursvängning mellan det "glada 1920-talet" och den efterföljande "stora depressionen" som utlöstes av börskraschen i USA 1929. Den ekonomiska utvecklingen påverkade även det politiska klimatet i Europas länder. Detta fick ödesdigra konsekvenser då diktatur infördes i flera av de europeiska staterna...

+ Läs mer

Länkar om Den stora depressionen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS