L
Tagg
Ånglok
Ångloket var den första användbara loktypen.

Järnvägar och tåg

Järnvägar och tåg började användas i början av 1800-talet. Ett industrisamhälle kräver bra kommunikationer. Råvaror måste fraktas till fabrikerna och de färdiga varorna måste föras ut och säljas.

År 1823 byggdes den första järnvägen mellan städerna Stockton och Darlington.

År 1829 anordnades en hastighetstävling mellan olika lokomotiv utanför Liverpool. Fem lok deltog i tävlingen. En av deltagarna diskvalificerades när det visade sig att en häst stod gömd i loket. Slutstriden stod mellan svensken John Ericssons lok ”Novelty” och engelsmannen Stephensons ”The Rocket”. Stephenson segrade och nådde topphastigheten 46 km/tim.

ANNONS

ANNONS

Många misstrodde de första tågen. En del läkare påstod att man kunde få hjärnskador om man åkte så fort med tåg. För att åtminstone skydda åskådarna mot hjärnskador föreslog läkare att banan skulle omslutas med ett högt skydd av plank. När vi skulle införa järnvägar i Sverige protesterade en del riksdagsmän mot beslutet. De var rädda att eldvagnarna skulle tända eld på skogen och stugorna längs banan. Dessutom påstod de att mindre nogräknade personer nattetid skulle stjäla järnvägsrälsen.

S  Fördjupning

Sveriges första järnväg - sträckan mellan Örebro och Ervalla - invigdes 1856. Västra stambanan (Stockholm-Göteborg) blev klar 1862 och den norra mot Uppsala 1871.

Järnvägsbyggandet startade sent i Sverige; den glesa befolkningen och kapitalbrist var länge oöverstigliga problem. Det fanns också ett konservativt motstånd ("moraliskt skadliga", ansåg L.F. Rääf) mot järnvägarna.

Staten fick en avgörande roll i det system som byggdes upp av Nils Ericson. Statliga stambanor kompletterades med privata bibanor. De senare fick dock statliga lån och följde statliga regler. I riksdagen stred olika regionala intressen för sträckningar som gynnade deras näringsliv.

En ny typ av bebyggelse uppkom: stationssamhällen som Katrineholm, Nässjö, Hallsberg och Töreboda. Är 1860 fanns 527 km järnväg, 1870 ca 1700, 1880, efter 1870-talets privata rusch, 5900 och 1910 närmare 14 000 km.

Resandet var tydligt klasspräglat. Är 1865 tog en resa i 1:a eller 2:a klass Stockholm-Göteborg 13 timmar och 9 minuter, i 3:e klass hela 32 timmar och 24 minuter.
 

ANNONS

Underhåll av järnvägarna

Banvaktsstugor var arbetsplatser och bostäder av ny typ som järnvägens expansion medförde. Banvakten, en lägre järnvägstjänsteman, ansvarade för en viss vägsträcka, skötte reparationer och skottade snö. Varje dag skulle banan inspekteras, till fots eller med dressin. Banvakterna ersattes under 1950-talet av reparatörer med bil.
 


LÄS MER: Vetenskap och teknik 1776-1914

LÄS MER: Lätta fakta om järnvägens tidiga historia

LÄS MER: George Stephenson - järnvägarnas fader

LÄS MER: När Sverige fick järnväg

LÄS MER: Teknikhistoria
 

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare ; fördjupningen är skriven av Torbjörn Nilsson, professor i historia
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material med anknytning till järnvägar och tåg.

Uppdaterad: 3 juni 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Järnvägar och tåg

L

Lätta fakta om järnvägens tidiga historia

av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2022-08-25

Den industriella revolutionen började i Storbritannien kring mitten av 1700-talet. Storbritanniens tidiga industrialisering, järnvägarna och det brittiska imperiet har i hög grad bidragit till att forma dagens Europa. De tre faktorerna var också beroende av varandra. Till exempel skulle inte Indien ha kunnat kontrolleras under så lång tid utan ett järnvägsnät, industrierna i Storbritannien skulle inte ha utvecklats så mycket utan indisk bomull, järnvägarna inte skapats utan industri som i sin tur behövde järnvägar...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Industriella revolutionens betydelse för produktion och hantering av mat

av: Kaj Hildingson
2022-04-26

När människan lärde sig odla jorden började hon förändra den för första gången. När den industriella revolutionen tog fart i Storbritannien i mitten av 1700-talet, började människan förändra jorden för andra gången. Städerna växte som aldrig förr, fabriker och andra industrier grundades. Den industriella revolutionen ändrade efter hand både sättet att äta och sättet att producera mat. Eftersom alltfler flyttade in till städerna för att arbeta i de nya fabrikerna, växte stadsbefolkningen snabbt. Alltmer mat behövde föras in till städerna. Den skulle dessutom vara billig. Det fanns också en växande medelklass som hade pengar och gärna ville smaka på exotiska rätter från olika delar av världen...

+ Läs mer

M

George Stephenson - järnvägarnas fader

av: Kaj Hildingson
2020-09-29

"Jag ska bevisa för er att maskinen inte ens gör nio kilometer, att den påverkas av varje väder - kort och gott att den inte på något sätt kan tävla med kanalen." Detta häftiga utfall gjorde den brittiske parlamentsledamoten Harrison en vårdag år 1825. Debatten gällde huruvida en järnväg skulle byggas mellan Manchester och Liverpool, och motståndaren, ingenjören George Stephenson, visste vad det gällde. En seger för honom skulle betyda ett genombrott för järnvägen. Men järnvägarna hotade mäktiga ekonomiska intressen och redan utstakningen av banan hade lett till slagsmål och skottlossningar...

+ Läs mer

S

Loktävlingen i Rainhill 1829 när järnvägarna föddes

av: Torbjörn Nilsson
2019-08-27

Konstruktören och uppfinnaren John Ericsson hade bara fått drygt två månader på sig att konstruera ett lokomotiv, något han aldrig gjort förut. Ändå blev resultatet så bra att loket bara med en hårsmån förlorade mot engelsmannen George Stephensons i finalen i den tävling som avgjordes i Rainhill utanför Liverpool i oktober 1829. Det nya kommunikationsmedlet, järnvägarna, blev också en succé och kom att bana väg för industrialismen, såväl i England och Sverige som i andra länder...

+ Läs mer

M

När Sverige fick järnväg

av: Herman Lindqvist
2017-09-09

Under senare delen av 1800-talet växte ett järnvägsnät fram i Sverige. Med järnvägen blev människorna, varorna, till och med boskapen flyttbara på ett sätt man aldrig kunnat ana. Man kunde möblera om hela landskapet, flytta samhällen, föra bränsle och energi dit det behövdes...

+ Läs mer

L

Ångmaskinen möjliggjorde den industriella revolutionen

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-04-27

Få andra uppfinningar har genom historien blivit lika kända och ansetts lika viktiga som ångmaskinen. Ångmaskinen som energikälla fick enorm betydelse för industrialiseringen under 1800-talet...

+ Läs mer

Länkar om Järnvägar och tåg

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS