M
Tagg
BNP karta
Tematisk karta som visar länders BNP.

BNP och HDI

Välfärd kan mätas i olika mått som värderas olika. Ett gammalt och fortfarande vanligt mått på välfärd är att mäta ett lands bruttonationalprodukt (BNP). Ett lands BNP är den sammanlagda produktionen av varor och tjänster under ett år.

Även om BNP inte är ett perfekt mått ger det ändå en grov bild av hur rikt ett land är. Hög BNP innebär oftast att tillväxten är hög. [Lista med länders BNP]

Men ett lands BNP kan även mätas per invånare genom dividera landets BNP med antalet invånare. Detta ger en inblick i befolkningens levnadsförhållanden. Ett högt värde säger att medborgarnas genomsnittliga inkomst är hög, vilket förr ansågs innebära att levnadsstandarden var hög. Men BNP mäter bara genomsnittet och säger inget om klyftan mellan de väldigt rika och de fattiga i samhället. [Lista med länders BNP/person]

Idag mäts oftast BNP i förhållande till andra faktorer: fattigdom, sociala skillnader, utbildningsnivån och livslängden hos medborgarna. Man talar då om HDI eller Human Development Index. Det går även att väga in skillnader mellan fattiga och rika i ett land. När alla delar har räknats samman får landet poäng på en skala mellan 0-1 och rankas därefter i förhållande till andra länder. [Lista med länders HDI]

LÄS MER: Internationell ekonomi och handel

LÄS MER: Fattigdom och ohälsa i världen

FÖRFATTARE

Text: Jonas Ahlberg, statsvetare

Här nedanför finns material som kan relateras till BNP och HDI.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
05 oktober 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om BNP och HDI

Upptäck välfärden

av: CSN, Kronofogden och Skatteverket
Högstadiet, Gymnasiet

Upptäck välfärden är ett studiematerial om att förstå och värna våra gemensamma resurser. Välfärdsystemet spelar en stor roll i det svenska samhället. Begreppet välfärd används ofta i debatter och medier - men förklaras sällan. Vi tror den förklaringen behövs för att skapa en insikt om det gemensamma ansvaret för samhällets gemensamma resurser.

+ Läs mer

Podcast om BNP och HDI

SO-rummet podcast icon
M

Samhällsekonomi - viktiga begrepp

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-30

Julia, Kristoffer och Mattias tar sig an begreppet samhällsekonomi och förklarar vad tillväxt, inflation, arbetslöshet och konjunktur är för något.

+ Läs mer

Länkar om BNP och HDI

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS