Tagg om BNP och HDI
M
Tematisk karta som visar länders BNP.

BNP och HDI

Välfärd kan mätas i olika mått som värderas olika. Ett gammalt och fortfarande vanligt mått på välfärd är att mäta ett lands bruttonationalprodukt (BNP). Ett lands BNP är den sammanlagda produktionen av varor och tjänster under ett år.

Även om BNP inte är ett perfekt mått ger det ändå en grov bild av hur rikt ett land är. Hög BNP innebär oftast att tillväxten är hög. [Lista med länders BNP]

Men ett lands BNP kan även mätas per invånare genom dividera landets BNP med antalet invånare. Detta ger en inblick i befolkningens levnadsförhållanden. Ett högt värde säger att medborgarnas genomsnittliga inkomst är hög, vilket förr ansågs innebära att levnadsstandarden var hög. Men BNP mäter bara genomsnittet och säger inget om klyftan mellan de väldigt rika och de fattiga i samhället. [Lista med länders BNP/person]

ANNONS

ANNONS

Idag mäts oftast BNP i förhållande till andra faktorer: fattigdom, sociala skillnader, utbildningsnivån och livslängden hos medborgarna. Man talar då om HDI eller Human Development Index. Det går även att väga in skillnader mellan fattiga och rika i ett land. När alla delar har räknats samman får landet poäng på en skala mellan 0-1 och rankas därefter i förhållande till andra länder. [Lista med länders HDI]

LÄS MER: Internationell ekonomi och handel

LÄS MER: Fattigdom och ohälsa i världen

Text: Jonas Ahlberg, statsvetare

Här nedanför finns material som kan relateras till BNP och HDI.

Uppdaterad:
04 januari 2019
Publicerad:
05 oktober 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om BNP och HDI

Det nya Afrika

av: Swedfund
Gymnasiet

Den afrikanska kontinenten rymmer idag världens snabbast växande ekonomier och vi ser nu möjlighet att framgångsrikt bekämpa den extrema fattigdomen. Bilden som framträder är ett Afrika som väcker hopp men där det självklart även finns rejäla utmaningar. Syftet med läromedlet Det Nya Afrika är att utmana den traditionella bilden som många i skolan har om Afrika.

+ Läs mer

Världskoll - har du koll på läget i världen?

av: Svenska FN-förbundet
Högstadiet, Gymnasiet

Att ha koll på läget i världen handlar inte om att kunna rabbla statistik. Det handlar om att förstå hur utvecklingen har sett ut över tid och varför, vilket nuläget är och vad vi ska uppnå härnäst.

+ Läs mer

Världen är inte som vi tror, del 2: Fattigdom och rikedom

av: Factlab och SO-rummet
Högstadiet, Gymnasiet

Andra delen i en lektionsserie i två delar där vi ska titta på olika framsteg som ägt rum och som har jämnat ut klyftorna i världen. Huvudsyftet med den här uppgiften är att problematisera indelningen av världen i fattiga och rika länder.

+ Läs mer

Podcast om BNP och HDI

SO-rummet podcast icon
M

Samhällsekonomi - viktiga begrepp

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-30

Julia, Kristoffer och Mattias tar sig an begreppet samhällsekonomi och förklarar vad tillväxt, inflation, arbetslöshet och konjunktur är för något.

+ Läs mer

Länkar om BNP och HDI

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS