M
Kategori
Karta

Jemens geografi

Antal invånare: 30 490 639 (2021)
Huvudstad: Sanaa

Geografi och klimat

Jemen är större än Sverige till ytan: ungefär som Sverige, Danmark och Estland tillsammans. Landet bildades när Nord- och Sydjemen enades 1990. Den tidigare gränsen gick diagonalt genom dagens Jemen och delade det i en nordvästlig och en sydöstlig del. Det forna Sydjemen var störst till ytan, men hade mindre befolkning än Nordjemen.

Antal invånare: 30 490 639 (2021)
Huvudstad: Sanaa

Geografi och klimat

Jemen är större än Sverige till ytan: ungefär som Sverige, Danmark och Estland tillsammans. Landet bildades när Nord- och Sydjemen enades 1990. Den tidigare gränsen gick diagonalt genom dagens Jemen och delade det i en nordvästlig och en sydöstlig del. Det forna Sydjemen var störst till ytan, men hade mindre befolkning än Nordjemen.

ANNONS

ANNONS

Jemen
Bild: Utrikespolitiska institutet

Jemen gränsar till Röda havet i väst och till Adenviken och Arabiska havet i söder. I öst ligger Oman och i norr Saudiarabien. Landgränserna har varit omtvistade. Det gäller särskilt gränsen till Saudiarabien som skär rakt genom al-Rub al-Khali, en av världens största sandöknar. Ett antal öar hör också till Jemen, inklusive Perim i det strategiska Bab al-Mandab-sundet vid inloppet till Röda havet, samt Suqutra som ligger utanför spetsen på Afrikas horn, 35 landmil från Jemens kust.

Längs kusten mot Röda havet ligger ett smalt slättland, Tihama, som i huvudsak är torrlagt. Det finns dock enstaka oaser och genom slätten löper tidvis uttorkade flodfåror, wadier. När de fylls med vatten kan åkerbruk bedrivas i området. Vattnet kommer från de bergskedjor med toppar på över 3 000 meter som löper från norr till söder bara några mil innanför kusten. I bergslandskapet finns sänkor med relativt bördig mark.

Utmed den södra kusten löper också en högplatå, vars högsta höjd når 2 000 meter över havet. Genom platån, parallellt med kusten, löper den stora dalgången Wadi Hadramawt. Från bergen längs kusterna sluttar marken inåt land och övergår i öken.

Det finns vulkaniska bergarter och fenomen med anknytning till det. I öknen i östra Jemen finns en ökänd krater kallad Bir Barhut, som tros vara flera hundra meter djup och inte har utbrott.

Klimatet varierar med höjden över havet. I Tihama i väster är det hett och fuktigt, men eftersom luften inte kyls ned regnar det sällan. I inlandets ökenområden och i låglandet längst i öster är nederbörden ännu mer sparsam. På sina håll kan det gå upp till tio år utan att det regnar. I bergstrakterna är klimatet mer tempererat. Somrarna är behagligt varma och regniga medan vintrarna är svala och torra med tillfällig frost.

I de områden där regnperioderna fyller sänkor med vatten kläcks myggor som sprider malaria, ett av Jemens återkommande väderrelaterade hälsoproblem.

Jemens flagga.

Naturtillgångar och energi

Olja är Jemens viktigaste inkomstkälla, men landet är en liten producent jämfört med grannstaterna och kriget har slagit hårt mot produktionen. Större oljefyndigheter hittades på 1980-talet, men utvinningen kom inte igång på allvar förrän efter föreningen av Nord- och Sydjemen 1990.

Oljeindustrin domineras av mindre utländska bolag. De viktigaste oljefälten ligger i de östra delarna av det forna Sydjemen.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Jordbruket har under någorlunda normala omständigheter, när Jemen inte härjas av fullt krig, beräknats sysselsätta över hälften av befolkningen, även om det stått för mindre än en sjättedel av BNP. Mindre än tre procent av landets yta är odlingsbar, medan en knapp tredjedel utgörs av betesmark.

Industri

Industrisektorn är liten och hämmas av krig, brist på utbildad arbetskraft, höga energikostnader och en begränsad hemmamarknad. Staten äger många större industrier och har ofta fått stöd från utlandet för att kunna bygga dem. Småföretagsamheten är utbredd och många hantverk har hundraåriga traditioner.

Besök Landguiden och läs mer om Jemen.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Jemens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Jemens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Jemen

Aktuell samhällsfakta om Jemen. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Hi
Karta

Jemens historia

Historia om Jemen. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.