M

Jemens geografi

Antal invånare: 28 250 420 (2017)
Huvudstad: Sanaa

Geografi

Jemen är till ytan något större än Sverige. Landet bildades när Nord- och Sydjemen enades 1990. Den tidigare gränsen gick diagonalt genom dagens Jemen och delade det i en nordvästlig och en sydöstlig del. Det forna Sydjemen var större till ytan, men hade en mindre befolkning.

Jemen gränsar till Röda havet i väst och till Adenviken och Arabiska havet i söder. I öst ligger Oman och i norr Saudiarabien. Landgränserna har varit omtvistade. Det gäller särskilt gränsen till Saudiarabien som skär rakt genom al-Rub al-Khali, en av världens största sandöknar.

Antal invånare: 28 250 420 (2017)
Huvudstad: Sanaa

Geografi

Jemen är till ytan något större än Sverige. Landet bildades när Nord- och Sydjemen enades 1990. Den tidigare gränsen gick diagonalt genom dagens Jemen och delade det i en nordvästlig och en sydöstlig del. Det forna Sydjemen var större till ytan, men hade en mindre befolkning.

Jemen gränsar till Röda havet i väst och till Adenviken och Arabiska havet i söder. I öst ligger Oman och i norr Saudiarabien. Landgränserna har varit omtvistade. Det gäller särskilt gränsen till Saudiarabien som skär rakt genom al-Rub al-Khali, en av världens största sandöknar.

ANNONS

ANNONS

Ett antal öar hör också till Jemen, inklusive Perim i det strategiska Bab al-Mandab-sundet vid inloppet till Röda havet, samt Suqutra som ligger utanför spetsen på Afrikas horn, 35 landmil från Jemens kust.

Längs kusten mot Röda havet ligger ett smalt slättland, Tihama, som i huvudsak är torrlagt. Det finns dock enstaka oaser och genom slätten löper tidvis uttorkade flodfåror, wadier. När de fylls med vatten kan åkerbruk bedrivas i området. Vattnet kommer från de bergskedjor med toppar på över 3 000 meter som löper från norr till söder bara några mil innanför kusten. I bergslandskapet finns sänkor med relativt bördig mark.

Utmed den södra kusten löper också en högplatå, vars högsta höjd når 2 000 meter över havet. Genom platån, parallellt med kusten, löper den stora dalgången Wadi Hadramawt. Från bergen längs kusterna sluttar marken inåt land och övergår i öken.

Klimatet varierar med höjden över havet. I Tihama i väster är det hett och fuktigt, men eftersom luften inte kyls ned regnar det sällan. I inlandets ökenområden och i låglandet längst i öster är nederbörden ännu mer sparsam. I bergstrakterna är klimatet mer tempererat.

Jemens flagga.

Klimat

Klimatet varierar med höjden över havet. I Tihama i väster är det hett och fuktigt, men eftersom luften inte kyls ned regnar det sällan. I inlandets ökenområden och i låglandet längst i öster är nederbörden ännu mer sparsam. På sina håll kan det gå upp till tio år utan att det regnar.

I bergstrakterna är klimatet mer tempererat. Somrarna är behagligt varma och regniga medan vintrarna är svala och torra med tillfällig frost.

Naturtillgångar och energi

Olja är Jemens viktigaste inkomstkälla, men landet är en liten producent jämfört med grannstaterna. Större oljefyndigheter hittades på 1980-talet, men produktionen kom inte igång på allvar förrän efter föreningen av Nord- och Sydjemen.

Oljeindustrin domineras av mindre utländska bolag. De viktigaste oljefälten ligger i de östra delarna av det forna Sydjemen. Om inga nya stora fynd görs tros oljan ta slut runt år 2024.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Jordbruket beräknas sysselsätta över hälften av befolkningen, även om det står för mindre än en sjättedel av BNP. Mindre än tre procent av landets yta är odlingsbar, medan en knapp tredjedel utgörs av betesmark. De bördigaste jordarna återfinns i norr och väster, både i högländerna och på kustslätten Tihama.

Jordbruks­metoderna är traditionella och mekaniseringen är låg. Bönderna använder sig nästan uteslutande av dragdjur och det uråldriga bruket att terrassera är arbetskrävande. Jordbruket drabbas periodvis hårt av både torka och översvämningar. Problemen med jorderosion ökar också.

Industri

Industrisektorn är liten och hämmas av brist på utbildad arbetskraft, höga energikostnader och en begränsad hemmamarknad. Staten äger många större industrier och har ofta fått stöd från utlandet för att kunna bygga dem.

Småföretagsamheten är utbredd och många hantverk har hundraåriga traditioner.

Turism

Turism skulle under mer stabila förhållanden kunna vara en viktig inkomstkälla för landet. Prisläget är lågt, landskapet är vackert och Jemen är översållat med spår av gamla kulturer.

Huvudstaden Sanaa och städerna Shibam och Zabid är uppsatta på Unescos världsarvslista för sin unika tornhusarkitektur.
 

Besök Landguiden och läs mer om Jemen.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Jemens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Jemen

Aktuell samhällsfakta om Jemen. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Jemens historia

Historia om Jemen. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.