M

Lettland idag

Antal invånare: 1 940 740 (2017)
Huvudstad: Riga

Befolkning

Lettlands befolkning minskar påtagligt, vilket är ett allvarligt socialt och ekonomiskt samhällsproblem.

Under de senaste 25 åren har Lettland förlorat en fjärdedel av sin befolkning till följd av lågt barnafödande, en åldrande befolkning och emigration.

Antal invånare: 1 940 740 (2017)
Huvudstad: Riga

Befolkning

Lettlands befolkning minskar påtagligt, vilket är ett allvarligt socialt och ekonomiskt samhällsproblem.

Under de senaste 25 åren har Lettland förlorat en fjärdedel av sin befolkning till följd av lågt barnafödande, en åldrande befolkning och emigration.

ANNONS

ANNONS

Religion

Katoliker och protestanter dominerar bland letterna, medan den ryskspråkiga minoriteten tillhör rysk-ortodoxa kyrkan. Det finns några tusen judar i Lettland, de flesta i Riga.

  Lettlands flagga.

  Politiskt system

  Det självständiga Lettlands författning som antogs första gången 1922, återupprättades 1993 men har ändrats flera gånger sedan dess. Parlamentet stiftar lagar och väljs vart fjärde år i allmänna val. Den ryska minoriteten tenderar att rösta på ryssdominerade partier, medan letterna väljer partier där lettisktalande överväger. Presidenten är statschef och har främst en representativ roll.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Efter självständigheten 1991 var Lettlands viktigaste utrikespolitiska mål att få medlemskap i försvarsalliansen Nato och EU. Sedan detta förverkligades 2004 har organisationerna varit en viktig del av Lettlands utrikes- och säkerhetspolitik.

  USA har länge setts som landets främsta strategiska partner – en viktig garant för Lettlands säkerhet, medan förhållandet till Ryssland åter försämrades i samband med krisen i Ukraina 2014.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Det dröjde till 2011 innan Lettlands ekonomi åter började växa efter den dramatiska nedgången i slutet av 00-talet. Efter ett par relativt goda år dämpades tillväxten vid mitten av 2010-talet, något som bland annat berodde på minskad handel med Ryssland i spåren av Ukrainakrisen. Exporten är en viktig motor för landets ekonomi.

   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Lettlands geografi >

   Utrikeshandel

   Omkring 70 procent av exporten sker till övriga EU. På sovjettiden gick cirka 97 procent av Lettlands export till övriga Sovjetunionen. På senare år har dock handeln med Ryssland ökat på nytt, och transithandeln mellan Ryssland och väst är av stor ekonomisk betydelse för Lettland.

   Sociala förhållanden

   Sedan början av 1990-talet finns ett socialförsäkringssystem med bland annat barnbidrag, arbetslöshetsersättning och föräldrapeng. Men det har ännu stora brister och de statliga utgifterna för socialförsäkringar var de lägsta inom EU vid mitten av 2010-talet.

   Besök Landguiden och läs mer om Lettland.
    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Lettland

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Lettlands historia

   Här hittar du material som behandlar Lettlands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

   Lettlands geografi

   Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Lettlands geografi ur olika perspektiv.

   Relaterade taggar

   EU

   Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...