Uzbekistans geografi

Antal invånare: 32 387 200 (2017)
Huvudstad: Tasjkent

Geografi

Uzbekistan är lika stort som Sverige och ligger i hjärtat av Centralasien mellan de stora floderna Amu-Darja och Syr-Darja.

Landet gränsar i norr till Kazakstan, i sydväst till Turkmenistan, i öster till Kirgizistan, i sydöst till Tadzjikistan och i söder till Afghanistan. Tre femtedelar av Uzbekistans yta består av stäpp eller öken.

Antal invånare: 32 387 200 (2017)
Huvudstad: Tasjkent

Geografi

Uzbekistan är lika stort som Sverige och ligger i hjärtat av Centralasien mellan de stora floderna Amu-Darja och Syr-Darja.

Landet gränsar i norr till Kazakstan, i sydväst till Turkmenistan, i öster till Kirgizistan, i sydöst till Tadzjikistan och i söder till Afghanistan. Tre femtedelar av Uzbekistans yta består av stäpp eller öken.

ANNONS

ANNONS

I norr ligger den väldiga öknen Kyzyl-Kum (Röda sanden). Befolkningen är koncentrerad till de bördiga floddalarna och några stora oaser.

Amu-Darja och Syr-Darja rinner ut i Aralsjön, vars norra del ligger i Kazakstan. Så stora vattenmängder har avletts från floderna till konstbevattning att Aralsjön delvis har torkat ut och nästan all fisk har försvunnit. Periodvis når inte längre Amu-Darja ens fram till Aralsjön.

Rovdriften på jord och vatten har också lett till ökenutbredning, försaltning av jord och förgiftning av grundvatten, i synnerhet i Karakalpakstan, en autonom republik i nordväst.

I sydöst domineras landskapet av utlöpare från bergskedjan Tien Shan som sträcker sig genom Centralasien från Kina. Ferganadalen, som på tre sidor skyddas av berg och får smältvatten därifrån, är landets tätast befolkade del med cirka 450 invånare per kvadratkilometer.

Den komplicerade gränsdragning som skedde till synes slumpmässigt i detta område på Sovjettiden (1924–1991) har underblåst och förvärrat konflikter där under senare år.

Uzbekistan har små enklaver inne i Kirgizistan, liksom det finns kirgiziska och tadzjikiska enklaver på uzbekisk mark

Uzbekistans flagga.

Klimat

Klimatet i Uzbekistan är kontinentalt med långa, heta somrar och korta, kalla vintrar.

Vädret är till största delen torrt. Mest nederbörd faller under vintern och i början av våren.

Naturtillgångar

Uzbekistan beräknas ha några av världens största guldreserver. Landet har också stora naturgastillgångar och betydande fyndigheter av olja, kol och en rad andra mineraler, bland annat silver, koppar, bly, järn och volfram.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Närmare två tredjedelar av Uzbekistans yta är öken eller halvöken. Mindre än en tiondel av landarealen är uppodlad och nästan överallt krävs konstbevattning.

Industri

Uzbekistans industrisektor domineras av energiproduktion och gruvnäring. På senare år har flera fabriker för sammansättning av fordon startats. Jordbruksmaskiner och gödsel är också viktiga industrivaror.

Bomullsproduktionen är central, även om bara en liten del av den uzbekiska bomullen bearbetas i landet.

Turism

Uzbekistan erbjuder en mängd sevärdheter från landets flertusenåriga historia. Mycket kretsar kring den klassiska Sidenvägen.

De främsta turistattraktionerna är de gamla städerna Buchara, Samarkand och Chiva, där medeltida arkitektur och konst finns bevarad i moskéer, koranskolor och mausoléer.
 

Besök Landguiden och läs mer om Uzbekistan.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 8 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Uzbekistans geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Uzbekistan

Aktuell samhällsfakta om Uzbekistan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Uzbekistans historia

Historia om Uzbekistan. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.