M
Kategori
Karta

Polens geografi

Antal invånare: 37 781 024 (2021)
Huvudstad: Warszawa

Geografi

Polen, vars yta motsvarar ungefär tre fjärdedelar av Sveriges, ligger centralt i Europa, vid Östersjöns södra kust. Sina nuvarande gränser fick Polen 1945, efter andra världskrigets slut.

Antal invånare: 37 781 024 (2021)
Huvudstad: Warszawa

Geografi

Polen, vars yta motsvarar ungefär tre fjärdedelar av Sveriges, ligger centralt i Europa, vid Östersjöns södra kust. Sina nuvarande gränser fick Polen 1945, efter andra världskrigets slut.

ANNONS

ANNONS

Polen
Bild: Utrikespolitiska institutet

I öster avträdde då landet en tredjedel av sin yta till Sovjetunionen (nuvarande sydvästra Litauen med huvudstaden Vilnius, västra Belarus och västra Ukraina) och erhöll istället i väster och nordöst tyska områden som motsvarade drygt hälften av förlusten (tidigare tyska Nedre Schlesien, Pommern och två tredjedelar av Ostpreussen). Hela Polen flyttades så att säga ett par hundra kilometer västerut. Landet fick därmed en längre kust mot Östersjön än tidigare.

Polen är till största delen ett lågland; nio tiondelar av dess yta ligger lägre än 300 meter över havet. Östersjökusten i norr är flack och sandig med talrika grunda strandsjöar. I den stora Gdańskbukten mynnar landets största flod, Wisła (Weichsel, Vistula) som längre upp flyter genom några av Polens största städer, till exempel Kraków och Warszawa. Norra Polen genomskärs i öst-västlig riktning av ett kuperat moränlandskap, Baltiska landryggen, som markerar var inlandsisens sydgräns länge låg. Här finns många sjöar såsom de Masuriska sjöarna i nordöst.

ANNONS

Vid gränsen mot Belarus ligger Białowieżaskogen, ett av Europas få bevarade urskogsområden. Skogen är klassad som världsarv av Unesco.

I södra Polen höjer sig landskapet gradvis mot bergen längs gränsen till Tjeckien och Slovakien. Det bördiga lössjordsområdet Śląsk (uttalas "schlonsk", på tyska Schlesien) i sydväst avgränsas i söder av bergskedjan Sudeterna. Genom Mähriska porten avskiljs Sudeterna från Karpaterna i sydöst. Till Karpaterna hör massivet Höga Tatra, där Polens högsta berg Rysy ligger.

Polens flagga.

Kustklimatet i nordvästra Polen övergår i ett mer kontinentalt präglat klimat i sydöst.

I det inre av landet, kring huvudstaden Warszawa, är vintern vanligtvis ganska kort men temperaturen sjunker ofta under noll. Sommaren brukar vara varm. Våren kan komma redan i mars och den långa hösten varar in i november.

Naturtillgångar

Polen har betydande naturtillgångar, bland annat stora förekomster av stenkol, brunkol, koppar och svavel. Kopparfyndigheterna i Dolny Śląsk (Nedre Schlesien) anses vara de femte eller sjätte största i världen och förekomsten av svavel är bland de rikaste i Europa. Mindre mängder av olja, naturgas och järnmalm utvinns också.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Polens klimat är gynnsamt för jordbruk, men landet har få bördiga jordar. Ändå är de uppodlade arealerna stora. Spannmål, potatis, skinka, gäss, bär och äpplen är typiska exportprodukter från det polska jordbruket. Bondgårdarna är i regel små (i genomsnitt drygt tio hektar). Produktiviteten är lägre än på jämförbara västeuropeiska gårdar. Bönderna utgör en stor och politiskt inflytelserik väljargrupp. De senaste decennierna har utfiskning, allt bredare ekonomiska zoner och EU:s kvotsystem utestängt polska trålare från de flesta rika fiskebankar.

Industri

Den polska industrisektorn har en bred bas; i landet tillverkas bland annat trävaror, möbler, livsmedel, metallprodukter, maskiner och fordon. Industriproduktionen är vanligtvis stark, bland annat tack vare en stor hemmamarknad och omfattande export till andra EU-länder, inte minst Tyskland.

Turism

Polen kan erbjuda turister en rad kulturellt och historiskt intressanta städer, såsom Kraków, Gdańsk, Toruń, Wrocław och Warszawa. Speciellt Kraków har blivit ett populärt turistmål. Ett trettiotal kurorter erbjuder behandling med gyttjebad och vatten från hälsobrunnar. Zakopane i bergskedjan Höga Tatra är en internationellt känd vintersportort. Av de cirka 50–60 miljoner utländska besökare som varje år kommer till Polen stannar drygt 14 miljoner bara ett par dagar, oftast i samband med gränshandel.

Besök Landguiden och läs mer om Polen.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Polens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Polens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Polens historia

Fördjupa dig i Polens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh
Karta

Fakta om Polen

Aktuell samhällsfakta om Polen. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...