M
Kategori
Karta

El Salvadors geografi

Antal invånare: 6 518 500 (2021)
Huvudstad: San Salvador

Geografi och klimat

El Salvador är det minsta landet i Centralamerika och det enda som inte vetter mot Karibien. Landet är bergigt med många aktiva vulkaner. Klimatet är övervägande tropiskt.

Antal invånare: 6 518 500 (2021)
Huvudstad: San Salvador

Geografi och klimat

El Salvador är det minsta landet i Centralamerika och det enda som inte vetter mot Karibien. Landet är bergigt med många aktiva vulkaner. Klimatet är övervägande tropiskt.

ANNONS

ANNONS

El Salvador – som betyder ”frälsaren” på spanska – är till ytan ungefär lika stort som Uppland och Södermanland tillsammans. Längs den 30 mil långa kusten mot Stilla havet i söder finns ett smalt låglandsområde. I inlandet löper två parallella bergskedjor med en kuperad centralplatå emellan. Här, på i snitt 600 meters höjd över havet, bor merparten av landets befolkning.

El Salvador
Bild: Utrikespolitiska institutet
Bergskedjan Sierra Madre, längs gränsen mot Honduras i norr, utgör en del av de sammanhängande bergstrakter som löper genom båda de amerikanska kontinenterna. Den sydligare bergskedjan består egentligen av grupper av vulkaner, varav flera är aktiva. Flera av bergstopparna når mer än 2 000 meter över havet.

De två bergskedjorna genombryts på flera ställen av djupa floddalar. Río Lempa bildar med sina biflöden regionens viktigaste flodsystem.

Både vulkanutbrott och jordbävningar är vanligt förekommande. Huvudstaden San Salvador har närmast ödelagts flera gånger och orsakades svåra skador – med många döda – både 1986 och 2001.

El Salvadors flagga.

El Salvador ligger i den tropiska zonen och vid kusten är det ständigt hett och fuktigt. Det blir svalare på högre höjder men även på centralplatån är det varmt eller hett året om. I de högsta bergen kan temperaturen emellanåt sjunka ned mot noll grader. Det finns två årstider: torrperioden från november till april och regnperioden från maj till oktober. Under regnperioden är det vanligt med kraftiga stormar och ibland även orkaner.

Klimatförändringarna antas bidra till att extrema väderförhållanden har blivit vanligare de senaste årtiondena.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar och energi

El Salvador har inga stora mineraltillgångar, men kalksten, gips och salt produceras. Landet blev 2017 det första i världen att förbjuda all metallutvinning, av miljö- och hälsoskäl. Beslutet fattades efter en lång och bitter strid mot gruvindustrin.

Jordbruk

Förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk är goda, med bördiga jordar och ett vanligtvis gynnsamt klimat. Jordbruket var länge ryggraden i ekonomin men dess andel av BNP är numera liten. Kaffe och sockerrör är de viktigaste exportgrödorna.

Industri

Industrialiseringen som påbörjades under 1960-talet avstannade under krigsåren 1980–1992. Sedan dess har industrisektorn återhämtat sig. Den domineras idag av den exportinriktade textilindustrin.

Besök Landguiden och läs mer om El Salvador.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om El Salvadors geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om El Salvadors geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om El Salvador

Aktuell samhällsfakta om El Salvador. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

El Salvadors historia

Här hittar du material som behandlar El Salvadors historia i stora och små perspektiv.