Bild:
M

El Salvadors geografi

Antal invånare: 6 377 850 (2017)
Huvudstad: San Salvador

Geografi

El Salvador är den amerikanska kontinentens minsta land. Det är ungefär lika stort som Uppland och Södermanland tillsammans.

Namnet El Salvador betyder frälsaren.

Geografiskt kan landet delas in i tre regioner: det smala låglandet längs Stillahavskusten i söder, den kuperade centralplatån på 400–800 meters höjd mellan två parallella bergskedjor, samt bergslandet utefter den honduranska gränsen.

Bergen är av vulkaniskt ursprung och flera av de högsta topparna i söder utgörs av aktiva vulkaner.

De två bergskedjorna genombryts på flera ställen av djupa floddalar. Río Lempa bildar med sina biflöden regionens viktigaste flodsystem.

Klimat

Klimatet varierar från tropiskt vid kusten till tempererat i de högre belägna regionerna.

Det finns två årstider: torrperioden från november till april och regnperioden från maj till oktober.

Mars, april och maj är de hetaste månaderna.

Under regnperioden är det vanligt med kraftiga stormar och ibland även orkaner.

Naturtillgångar och energi

El Salvador har inga stora mineraltillgångar. De viktigaste mineralerna som produceras är kalksten, gips och salt.

Den lilla utvinning av silver och guld som fanns före inbördeskriget stannade av under 1980-talet.

Jordbruk

Förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk är goda, med bördiga jordar och ett vanligtvis gynnsamt klimat.

Jordbruket var länge ryggraden i ekonomin, men sedan mitten av 1900-talet har dess andel av bruttonationalprodukten (BNP) halverats.

2012 stod jordbruket för 15 procent av BNP och sysselsatte omkring en femtedel av den arbetsföra delen av befolkningen.

Industri

Industrialiseringen som påbörjades under 1960-talet avstannade under krigsåren 1980–1992. Sedan dess har industrisektorn återhämtat sig.

Industrisektorn stod 2012 för en dryg fjärdedel av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsatte en dryg femtedel av den arbetsföra delen av befolkningen.

Turism

Landet kan främst erbjuda långa breda stränder mot Stilla havet, som lockar surfare från hela världen, och storslagen natur med vulkaner och bergssjöar.

Här finns också flera lämningar från perioden före den spanska koloniseringen, men i jämförelse med Honduras och Guatemala är de blygsamma.
 

Besök Landguiden och läs mer om El Salvador.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 6 377 850 (2017)
Huvudstad: San Salvador

Geografi

El Salvador är den amerikanska kontinentens minsta land. Det är ungefär lika stort som Uppland och Södermanland tillsammans.

Namnet El Salvador betyder frälsaren.

Geografiskt kan landet delas in i tre regioner: det smala låglandet längs Stillahavskusten i söder, den kuperade centralplatån på 400–800 meters höjd mellan två parallella bergskedjor, samt bergslandet utefter den honduranska gränsen.

Bergen är av vulkaniskt ursprung och flera av de högsta topparna i söder utgörs av aktiva vulkaner.

De två bergskedjorna genombryts på flera ställen av djupa floddalar. Río Lempa bildar med sina biflöden regionens viktigaste flodsystem.

Uppdaterad: 16 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om El Salvadors geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om El Salvador. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Centralamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Centralamerika och de centralamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om El Salvador ur olika perspektiv. El Salvador, formellt Republiken El Salvador, är en stat vid den centralamerikanska stillahavskusten. El Salvador är den minsta staten i Centralamerika och den enda utan kust mot Karibiska sjön, dock mot Stilla Havet...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om El Salvador. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om El Salvador. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Här hittar du material som behandlar El Salvadors historia i stora och små perspektiv.