Radio- och TV-historia

L
Radiosändning

Radions historiaRadioutsändning, som från början kallades trådlös telegrafi, fungerar med hjälp av elektromagnetiska vågor som fortplantas genom luften och överför meddelanden. Upptäckten av dessa...

Radioprogram

L
mikrofon

Här finns material som innehåller radioprogram som kan relateras till historia, geografi, religion eller samhällskunskap. Missa heller inte SO-rummets egna podd "I FOKUS" >

Rallare

M
Rallare

Rallare var anläggningsarbetare vid de svenska järnvägarna från 1800-talets senare del till 1930-talet. Järnvägarna var landets största byggnadsprojekt och sysselsatte ca 20 000 personer årligen. De...

Raoul Wallenberg

M
Porträtt

Raoul Wallenberg (1912-1947?) var en svensk affärsman och diplomat som skickades till Budapest där han räddade tusentals ungerska judar från nazisterna och Förintelsen i slutet av andra världskriget...

Rasbiologi

M
Rashygien

Rasbiologi var ett akademiskt ämne under 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Rasbiologi, som förövrigt inte har någon vetenskaplig grund, förknippas ofta med rashygien vars teori går ut på...

Rasputin

M
Porträtt

Grigorij Rasputin levde åren mellan 1869-1916. Han kom från ett enkelt hem på landet men lyckades få ett stort inflytande på den ryska tsarfamiljen åren före det första världskriget. Rasputin föddes...

Regalskeppet Kronan

M
Kronan exploderar

Regalskeppet Kronan (Stora Kronan) var ett svenskt örlogsfartyg som kantrade, exploderade och sjönk under slaget vid Öland den 1 juni 1676. Sjöslaget var en del av det skånska kriget (1675-1679) som...

Regalskeppet Vasa

L
Vasaskeppet

Vasaskeppet eller regalskeppet Vasa började byggas 1626 men kantrade och förliste på sin jungfrutur den 10 augusti 1628 utanför nuvarande Beckholmen i Stockholm. Det rikt utsmyckade fartyget var ett...

Regeringsformen 1809

S
regeringsformen

1809 års regeringsform utformades på två veckor efter Gustav IV Adolfs avsättning och var formellt i kraft till 1974. De militärer och ämbetsmän som låg bakom statskuppen hade inget...

Reinhard Heydrich

M
Porträtt

Reinhard Heydrich (1904-1942) var en ökänd tysk nazistisk politiker och en av Hitlers mest trogna medhjälpare. Han gjorde en snabb karriär inom SS och var en av dem som planerade Förintelsen....

Reinkarnation

M
Symbol

Reinkarnation eller själavandring är tron på att själen/jaget återföds i en ny kropp efter döden, antingen som människa eller djur beroende på vilka handlingar (goda och onda) som utförts i det...

Representationsreformen 1865-1866

S
Riksdagen

Representationsreformen 1865-1866 innebar att ståndsriksdagen ersattes av en tvåkammarriksdag. Striden om ståndsriksdagens vara eller inte vara kom att prägla hela epoken fram till...

Riddarhuset

S
byggnaden

Riddarhuset i Stockholm var i äldre tider adelns sammanträdesplats. Den storslagna byggnaden (se bild) är belägen mellan Riddarholmen och Helgeandsholmen i Gamla stan i Stockholm. Huset började...

Rikard Lejonhjärta

M
strid

Rikard I Lejonhjärta (1157-1199) var kung av England från 1189 fram till sin död. Han var också hertig av Normandie och greve av Anjou. Rikard var son till kung Henrik II och Eleonora av Akvitanien...

Riksbankens historia

M
byggnaden

Johan Palmstruch från Riga startade 1656 den första svenska affärsbanken, Stockholms Banco. När företaget 1661 fick ont om kontanter började man ge ut en sorts skuldförbindelser tryckta i olika...

Riksdag och regering

M
Symbol

Vart fjärde år har vi val till riksdagen, regionerna och till kommunerna, det vill säga år 2026, 2030 och så vidare. Valdagen infaller alltid på den andra söndagen i september.Alla svenska medborgare...

Robert Oppenheimer

M
Porträtt

J. Robert Oppenheimer föddes 1904 i staden New York, USA, av judiska föräldrar. Bokstaven J stod faktiskt inte för någonting, men fader Julius, som var en rik textilimportör, tyckte att ett J framför...

Romarrikets delning

L
Karta

Omkring 117 e.Kr var romarriket som allra störst. Samma år kom kejsar Hadrianus till makten. Han insåg att det i längden inte skulle gå att utöka romarrikets väldiga områden. Det hade romarna varken...

Roms historia

L
rom

Italiens huvudstad Rom ligger ungefär mitt på Italiens västkust (se karta). Väster om staden ligger Medelhavet och i öster reser sig berg. Floden Tibern rinner genom staden.Rom är den äldsta av...

Rosa Luxemburg

M
Porträtt

Rosa Luxemburg (1871-1919) föddes i Polen, ett land som då var uppdelat mellan Ryssland, Österrike och Preussen (Tysklands största riksdel). Rosas kappsäck genom livet var inte den allra lättaste att...

ANNONS

Nya taggar