Radio- och TV-historia

Radions historia Radioutsändning, som från början kallades trådlös telegrafi, fungerar med hjälp av elektromagnetiska vågor som fortplantas genom luften och överför meddelanden. Upptäckten av dessa...

Radioprogram

Här finns material som innehåller radioprogram som kan relateras till historia, geografi, religion och samhällskunskap.

Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg (1912-19??) var en svensk diplomat som skickades till Budapest där han räddade tusentals ungerska judar från nazisterna och Förintelsen i slutet av andra världskriget. Sveriges...

Rasbiologi

Rasbiologin var ett akademiskt ämne under 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Rasbiologin, som förövrigt inte har någon vetenskaplig grund, förknippas ofta med rashygien vars teori går ut på...

Rasputin

Grigorij Rasputin levde åren mellan 1869-1916. Han kom från ett enkelt hem på landet men lyckades få ett stort inflytande på den ryska tsarfamiljen åren före det första världskriget. Rasputin föddes...

Regalskeppet Kronan

Regalskeppet Kronan (Stora Kronan) var ett svenskt örlogsfartyg som välte och exploderade under slaget vid Öland 1676. Sjöslaget var en del av det skånska kriget (1675-1679) som utkämpades mellan...

Regalskeppet Vasa

Regalskeppet Vasa (Vasaskeppet) var ett svenskt örlogsfartyg som kantrade och förliste strax utanför Stockholm under sin jungfrufärd 1628. Det utsmyckade regalskeppet var ett riktigt skrytbygge och...

Reinhard Heydrich

Reinhard Heydrich (1904-1942) var en ökänd tysk nazistisk politiker och en av Hitlers mest trogna medhjälpare. Han gjorde en snabb karriär inom SS och var en av dem som planerade Förintelsen....

Reinkarnation

Reinkarnation eller själavandring är tron på att själen/jaget återföds i en ny kropp efter döden, antingen som människa eller djur beroende på vilka handlingar (goda och onda) som utförts i det...

Rikard Lejonhjärta

Rikard I Lejonhjärta (1157-1199) var kung av England från 1189 fram till sin död. Han var också hertig av Normandie och greve av Anjou. Rikard var son till kung Henrik II och Eleonora av Akvitanien...

Riksdag och regering

Vart fjärde år har vi val till riksdagen, landstinget och till kommunerna, det vill säga år 2022, 2026 och så vidare. Valdagen infaller alltid på den andra söndagen i september. Alla svenska...

Roms historia

Italiens huvudstad Rom ligger ungefär mitt på Italiens västkust (se karta). Väster om staden ligger Medelhavet och i öster reser sig berg. Floden Tibern rinner genom staden. Rom är den äldsta av...

Runor

Runor var nordbornas första alfabet. Bokstäverna eller rättare sagt runorna ristades i trä, ben eller sten. De äldsta runristningarna i Norden är från början av vår tideräkning (i Sverige från 200-...

Rymdforskning

Den moderna rymdforskningen tog fart under kalla kriget då de båda supermakterna USA och Sovjetunionen försökte få ett teknologiskt övertag över den andra. 1957 överraskade Sovjetunionen världen med...

Ryska revolutionens följder

Den ryska revolutionen 1917, som bestod av två händelser under samma år, kom att få långtgående konsekvenser, inte enbart för den ryska befolkningen utan även för den politiska utvecklingen i Europa...

Ryska revolutionens orsaker

Den ryska revolutionen 1917 bestod egentligen av två större händelser som skedde i Ryssland samma år: februarirevolutionen och oktoberrevolutionen. Februarirevolutionen I februari 1917 (i mars...

Rättvis handel

Rättvis handel är en form av etisk handel som går ut på att förbättra villkoren (arbetsmiljö, konkurrenskraftiga priser m.m.) som gäller för människorna som producerar varorna vi konsumerar. Du kan...

Röda korset

Röda korset är en neutral hjälporganisation som grundades 1863 för att ta hand om sårade i krig. En viktig del av Röda korsets arbete idag är att ge skydd och hjälp till människor som drabbats av...