Sierra Leone idag

Antal invånare: 7 557 210 (2017)
Huvudstad: Freetown

Befolkning

Sierra Leones befolkning fördelas på ett tjugotal etniska grupper. Störst är mende i söder och temne i landets centrala delar vilka tillsammans utgör två tredjedelar av befolkningen. Bland minoriteterna märks limba i norr och sherbro i söder. Kriotalande slavättlingar (kallade krio eller kreoler) dominerade länge samhällslivet men har gradvis förlorat sitt inflytande. Många av dem flydde också landet i samband med inbördeskriget 1991–2002.

Antal invånare: 7 557 210 (2017)
Huvudstad: Freetown

Befolkning

Sierra Leones befolkning fördelas på ett tjugotal etniska grupper. Störst är mende i söder och temne i landets centrala delar vilka tillsammans utgör två tredjedelar av befolkningen. Bland minoriteterna märks limba i norr och sherbro i söder. Kriotalande slavättlingar (kallade krio eller kreoler) dominerade länge samhällslivet men har gradvis förlorat sitt inflytande. Många av dem flydde också landet i samband med inbördeskriget 1991–2002.

ANNONS

ANNONS

Religion

Som i många afrikanska länder varierar uppgifterna om religionstillhörighet mellan olika källor, beroende på att kristendom och islam ofta har blandats med starka inslag av traditionella afrikanska religioner: andelen muslimer anges till mellan 40 och 78 procent, andelen kristna till mellan 10 och 30 procent. En liten del av befolkningen (2–10 procent) bekänner sig helt till traditionella religioner. Det är inte ovanligt att en person är både kristen och muslim (enligt tidskriften the Economist kallas de för ChrisMus).

Sierra Leones flagga.

Politiskt system

Sierra Leone är en republik där presidenten har stor makt. Med avbrott för fyra års militärstyre på 1990-talet har två partier turats om att styra landet. Korruptionen är ett svårt problem som genomsyrar samhället ända upp i regeringen och rättsväsendet. De högsta ansvariga för brotten under inbördeskriget 1991–2002 har rannsakats vid en specialdomstol som inrättades 2002 med hjälp av FN.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Sierra Leone är alliansfritt men har i regel stått västvärlden, i synnerhet Storbritannien, nära. Inbördeskriget 1991–2002 avslutades med hjälp av FN, och därefter har landet varit beroende av världsorganisationen för att skapa stabilitet och för återuppbyggnaden efter kriget.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Sierra Leone skulle kunna vara ett ganska välmående land, främst tack vare stora mineraltillgångar, men från början av 1980-talet försämrades ekonomin stadigt av korruption och vanskötsel. Inbördeskriget 1991–2002 liksom ebolakrisen 2014–2015 har spätt på problemen. Enligt Världsbanken var Sierra Leone det artonde fattigaste landet i världen år 2013.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Sierra Leones geografi >

Utrikeshandel

Sierra Leone är beroende av sin utrikeshandel, framför allt exporten av mineraler, men landet har ett stort underskott i handeln med omvärlden.

Sociala förhållanden

Sierra Leone är ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder, där förutsättningarna för ett gott liv ännu är begränsade. Även om den ekonomiska utvecklingen efter inbördeskriget varit relativt god har ännu litet av detta kommit den breda befolkningen tillgodo. Ebolautbrottet 2014–2015 förvärrade situationen.
 

Besök Landguiden och läs mer om Sierra Leone.
Konflikter : Sierra Leone

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Sierra Leone

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Sierra Leones historia

Få en helhetsbild av Sierra Leones historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...

Sierra Leones geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Sierra Leones geografi ur olika perspektiv.