M

Slovakiens geografi

Antal invånare: 5 439 890 (2017)
Huvudstad: Bratislava

Geografi

Slovakien är ett kustlöst land i Centraleuropa med gräns mot Tjeckien i nordväst, Polen i norr, Ukraina i öster, Ungern i söder och Österrike i sydväst. Landet domineras av de västligaste utlöparna av bergskedjan Karpaterna.

I norr ligger Höga Tatrabergen (Vysoké Tatry) och i de centrala och östra delarna utbreder sig Låga Tatrabergen (Nízke Tatry). Talrika floder, bland andra Váh, Nitra och Hron, rinner från bergen ned mot slätterna. De flesta utmynnar i floden Donau (Dunaj), som i söder delvis utgör gräns mot Ungern.

I sydväst och sydöst finns bördiga slättland. I övrigt täcks Slovakien till stor del av skog.

Antal invånare: 5 439 890 (2017)
Huvudstad: Bratislava

Geografi

Slovakien är ett kustlöst land i Centraleuropa med gräns mot Tjeckien i nordväst, Polen i norr, Ukraina i öster, Ungern i söder och Österrike i sydväst. Landet domineras av de västligaste utlöparna av bergskedjan Karpaterna.

I norr ligger Höga Tatrabergen (Vysoké Tatry) och i de centrala och östra delarna utbreder sig Låga Tatrabergen (Nízke Tatry). Talrika floder, bland andra Váh, Nitra och Hron, rinner från bergen ned mot slätterna. De flesta utmynnar i floden Donau (Dunaj), som i söder delvis utgör gräns mot Ungern.

I sydväst och sydöst finns bördiga slättland. I övrigt täcks Slovakien till stor del av skog.

ANNONS

ANNONS

Klimat

Slovakien har ett inlandsklimat med kalla, torra vintrar och varma somrar. I landets bergiga delar är det betydligt svalare och mer nederbördsrikt än på slättlandet i söder, där huvudstaden Bratislava ligger. Mest nederbörd faller under sommarmånaderna, mellan juni och augusti.

  Slovakiens flagga.

  Naturtillgångar och energi

  Slovakien har mindre tillgångar av flera mineraler, bland annat järn, aluminium, koppar, kvicksilver, mangan, bly, zink, salt samt sten- och brunkol. Den viktigaste inhemska energiproduktionen sker i koleldade kraftverk, men Slovakien försöker minska beroendet av det miljöförstörande brunkolet.

  Jordbruk

  Efter kommunismens fall har jordbrukets betydelse för Slovakiens ekonomi halverats, från drygt 8 procent 1990 till runt 4 procent idag.

  Industri

  Industrisektorn upplevde en svacka efter självständigheten men har nu återhämtat sig. Särskilt den expanderande bilindustrin är en viktig arbetsgivare och exportnäring.

  Turism

  Slovakien kan erbjuda turister en storslagen natur med goda möjligheter till vintersport, bland annat i Tatrabergen. Här finns berömda kurorter som Piešťany. Huvudstaden Bratislava och flera andra städer har vackra centrala delar med gammal bebyggelse.
   

  Besök Landguiden och läs mer om Slovakien.
   

  Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  Sidan uppdaterad: 6 november 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Länkar om Slovakiens geografi

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Fakta om Slovakien

  Aktuell samhällsfakta om Slovakien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

  Slovakiens historia

  Här finns material som behandlar Slovakiens historia i små och stora drag. Du kan få en helhetsbild eller fördjupa dig...