M

Slovakiens geografi

Antal invånare: 5 454 073 (2019)
Huvudstad: Bratislava

Geografi

Slovakien är ett kustlöst land i Centraleuropa med gräns mot Tjeckien i nordväst, Polen i norr, Ukraina i öster, Ungern i söder och Österrike i sydväst. Landet domineras av de västligaste utlöparna av bergskedjan Karpaterna.

Antal invånare: 5 454 073 (2019)
Huvudstad: Bratislava

Geografi

Slovakien är ett kustlöst land i Centraleuropa med gräns mot Tjeckien i nordväst, Polen i norr, Ukraina i öster, Ungern i söder och Österrike i sydväst. Landet domineras av de västligaste utlöparna av bergskedjan Karpaterna.

ANNONS

ANNONS

Slovakien
Bild: Utrikespolitiska institutet

I norr ligger Höga Tatrabergen (Vysoké Tatry) och i de centrala och östra delarna utbreder sig Låga Tatrabergen (Nízke Tatry). Talrika floder, bland andra Váh, Nitra och Hron, rinner från bergen ned mot slätterna. De flesta utmynnar i floden Donau (Dunaj), som i söder delvis utgör gräns mot Ungern.

I sydväst och sydöst finns bördiga slättland. I övrigt täcks Slovakien till stor del av skog.

Klimat

Slovakien har ett inlandsklimat med kalla, torra vintrar och varma somrar. I landets bergiga delar är det betydligt svalare och mer nederbördsrikt än på slättlandet i söder, där huvudstaden Bratislava ligger. Mest nederbörd faller under sommarmånaderna, mellan juni och augusti.

Slovakiens flagga.

Naturtillgångar och energi

Slovakien har mindre tillgångar av flera mineraler, bland annat järn, aluminium, koppar, kvicksilver, mangan, bly, zink, salt samt sten- och brunkol. Den viktigaste inhemska energiproduktionen sker i koleldade kraftverk, men Slovakien försöker minska beroendet av det miljöförstörande brunkolet.

Jordbruk

Efter kommunismens fall har jordbrukets betydelse för Slovakiens ekonomi halverats, från drygt 8 procent 1990 till runt 4 procent idag.

ANNONS

ANNONS

Industri

Industrisektorn upplevde en svacka efter självständigheten men har nu återhämtat sig. Särskilt den expanderande bilindustrin är en viktig arbetsgivare och exportnäring.

Turism

Slovakien kan erbjuda turister en storslagen natur med goda möjligheter till vintersport, bland annat i Tatrabergen. Här finns berömda kurorter som Piešťany. Huvudstaden Bratislava och flera andra städer har vackra centrala delar med gammal bebyggelse.
 

Besök Landguiden och läs mer om Slovakien.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 24 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Slovakiens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Slovakiens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Slovakien

Aktuell samhällsfakta om Slovakien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Slovakiens historia

Här finns material som behandlar Slovakiens historia i små och stora drag. Du kan få en helhetsbild eller fördjupa dig...