M
Kategori
Karta

Slovakiens geografi

Antal invånare: 5,7 miljoner (2024)
Huvudstad: Bratislava

Geografi och klimat

Slovakien är ett kustlöst land i Centraleuropa med gräns mot Tjeckien i nordväst, Polen i norr, Ukraina i öster, Ungern i söder och Österrike i sydväst.

Antal invånare: 5,7 miljoner (2024)
Huvudstad: Bratislava

Geografi och klimat

Slovakien är ett kustlöst land i Centraleuropa med gräns mot Tjeckien i nordväst, Polen i norr, Ukraina i öster, Ungern i söder och Österrike i sydväst.

Landskapet domineras av de västligaste utlöparna av bergskedjan Karpaterna. I norr ligger Höga Tatrabergen (Vysoké Tatry) och i de centrala och östra delarna utbreder sig Låga Tatrabergen (Nízke Tatry).

ANNONS

ANNONS

Slovakien
Bild: Utrikespolitiska institutet

I sydväst och sydöst finns bördiga slättland. I övrigt täcks Slovakien till stor del av skog.

Talrika floder, bland andra Váh, Nitra och Hron, rinner från bergen ned mot slätterna i söder där majoriteten av invånarna bor. De flesta utmynnar i floden Donau (Dunaj), som delvis utgör gräns mot Tjeckien, Österrike och Ungern.

Slovakien har ett inlandsklimat med kalla, torra vintrar och varma somrar. I landets bergiga delar är det betydligt svalare och mer nederbördsrikt än på slättlandet i söder, där huvudstaden Bratislava ligger. Mest nederbörd faller under sommarmånaderna, mellan juni och augusti.

Slovakiens flagga.

Naturtillgångar och energi

Slovakien är sedan gammalt starkt beroende av fossila bränslen och kärnkraft medan utvecklingen av nya gröna energikällor går trögt. Omställningen skyndas nu på av kriget i Ukraina.
Landets järntillgångar utgör underlag för den viktiga metallindustrin.

Slovakien har mindre tillgångar av flera mineraler. De som utvinns förutom järn är brunkol, koppar, zink, bly, järn och magnesit. I landet finns också tillgångar av olja, naturgas, kvicksilver och kalksten.

Den viktigaste inhemska energiproduktionen sker i koleldade kraftverk, men Slovakien försöker minska beroendet av det miljöförstörande brunkolet.

Slovakien har haft utnyttjat kärnkraft sedan 1972, och står för runt 60 procent av elproduktionen.

Jordbruk och industri

Jordbrukets betydelse för ekonomin har minskat kraftigt de senaste 30 åren men landet är självförsörjande på en rad jordbruksprodukter. Industrisektorn har helt ställt om från vapentillverkning till bilproduktion.

En tredjedel av marken i Slovakien är uppodlad. Landet är i stort sett självförsörjande på många baslivsmedel. Viktiga grödor är vete, korn, majs, sockerbetor, råg, havre och potatis. Vindruvor odlas på Tatrabergens sluttningar i norra och mellersta Slovakien och i floden Váhs dalgångar produceras tobak och frukt. Boskapsuppfödningen är också betydande.

Slovakiens industrisektor har genomgått en omfattande förvandling sedan slutet av 1980-talet. Fram till 1989 sysselsatte tillverkningsindustrier två tredjedelar av arbetskraften. 2021 stod samma sektor för en dryg femtedel av BNP och sysselsatte en fjärdedel av arbetskraften.

ANNONS

ANNONS

Turism

Slovakien kan erbjuda turister en storslagen natur med goda möjligheter till vintersport, bland annat i Tatrabergen. Här finns berömda kurorter som Piešťany. Huvudstaden Bratislava och flera andra städer har vackra centrala delar med gammal bebyggelse.
 

Besök Landguiden och läs mer om Slovakien.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 20 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Slovakiens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Slovakiens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Slovakien

Aktuell samhällsfakta om Slovakien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Slovakiens historia

Här finns material som behandlar Slovakiens historia i små och stora drag. Du kan få en helhetsbild eller fördjupa dig...