M

São Tomé och Príncipe idag

Antal invånare: 204 330 (2017)
Huvudstad: São Tomé på ön São Tomé, Santo António på ön Príncipe

Befolkning

Majoriteten av befolkningen har afrikanskt ursprung. Den största gruppen kallas forros och härstammar från folkblandningen mellan portugisiska kolonisatörer och de första slavarna som fördes till ön.

Antal invånare: 204 330 (2017)
Huvudstad: São Tomé på ön São Tomé, Santo António på ön Príncipe

Befolkning

Majoriteten av befolkningen har afrikanskt ursprung. Den största gruppen kallas forros och härstammar från folkblandningen mellan portugisiska kolonisatörer och de första slavarna som fördes till ön.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet råder och respekteras generellt av myndigheterna. Kristendom är den dominerande religionen, och de flesta kristna är katoliker.

Politiskt system

São Tomé och Príncipes författning slår fast att det ska råda maktdelning och flerpartisystem. Den värnar också om grundläggande medborgerliga och mänskliga rättigheter.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

São Tomé och Príncipes flagga.

Utrikespolitik och försvar

São Tomé och Príncipe har goda relationer med den forna kolonialmakten Portugal, som är landets största handelspartner och biståndsgivare. Kontakterna med Frankrike, Angola och Brasilien är också viktiga. 2016 återupprättades de diplomatiska relationerna med Kina.

Ekonomi

São Tomé och Príncipes ekonomi har hittills nästan uteslutande varit baserad på kakaoodling för export samt utländskt bistånd. De oljefynd som gjorts utanför kusterna kan emellertid komma att förvandla det lilla landet till en rik oljestat.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om São Tomé och Príncipes geografi >

Utrikeshandel

Landets viktigaste exportprodukt är kakao, som i genomsnitt står för omkring 80–90 procent av exportintäkterna per år. Sänkta kakaopriser i kombination med ökad import har skapat väldiga underskott i handelsbalansen och bytesbalansen med utlandet.

Sociala förhållanden

Trots att São Tomé år 2008 tog klivet från låg- till medelinkomstland räknas runt hälften av landets invånare som fattiga och mer än sex procent av alla barn är undernärda. Men det finns också ljuspunkter. Den förväntade livslängden har ökat, barnadödligheten har gått ned och fler människor har fått tillgång till rent vatten.
 

Besök Landguiden och läs mer om São Tomé och Príncipe.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 11 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om São Tomé och Príncipe

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

São Tomé och Príncipes historia

Fördjupa dig i São Tomé och Príncipes historia. Här finns material som behandlar öarnas historia i små och stora drag.

São Tomé och Príncipes geografi

Geografi med fokus på São Tomé och Príncipe. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar öarnas geografi ur...