M
Kategori
Karta

São Tomé och Príncipe idag

Antal invånare: 223 364 (2021)
Huvudstad: São Tomé på ön São Tomé, Santo António på ön Príncipe

Öarna São Tomé och Príncipe bildar tillsammans med ett antal mindre öar i Guineabukten Afrikas näst minsta stat. I över 450 år var de en portugisisk koloni. Det sydeuropeiska arvet märks tydligt på såväl befolkningen som arkitekturen. Kakao är i stort sett den enda exportvaran. Olja har hittats utanför kusten.

Antal invånare: 223 364 (2021)
Huvudstad: São Tomé på ön São Tomé, Santo António på ön Príncipe

Öarna São Tomé och Príncipe bildar tillsammans med ett antal mindre öar i Guineabukten Afrikas näst minsta stat. I över 450 år var de en portugisisk koloni. Det sydeuropeiska arvet märks tydligt på såväl befolkningen som arkitekturen. Kakao är i stort sett den enda exportvaran. Olja har hittats utanför kusten.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Majoriteten av befolkningen i São Tomé och Príncipe har blandat afrikanskt och portugisiskt ursprung. Den största gruppen kallas forros och härstammar från folkblandningen mellan portugisiska kolonisatörer och de första slavarna som fördes till ön.

São Tomé och Príncipes flagga.

Religion

São Tomé och Príncipes författning garanterar att religionsfrihet råder i landet, vilket i allmänhet respekteras av såväl myndigheter som invånare. Närmare tre av fyra tomeaner är kristna, varav majoriteten är romerska katoliker.

Politiskt system

São Tomé och Príncipes författning från 2003 slår fast att det ska råda maktdelning och flerpartisystem. Den verkställande makten delas mellan presidenten och regeringen. Författningen skiljer inte klart på presidentens och regeringens befogenheter, vilket gör att konflikter ständigt uppstår.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Freedom House betecknar São Tomé och Príncipe som ett fritt land vars makthavare visar respekt för medborgarnas politiska och samhälleliga rättigheter. Rättsväsendet brottas med korruption och bristande kompetens bland tjänstemännen.

Utrikespolitik och försvar

São Tomé och Príncipe har goda relationer med den forna kolonialmakten Portugal, som är en viktig handelspartner och biståndsgivare. Kontakterna med Frankrike, Angola och Brasilien är också betydelsefulla. 2016 återupprättades de diplomatiska relationerna med Kina, som därefter har blivit en allt viktigare partner.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Ekonomin i São Tomé och Príncipe är i hög grad baserad på kakaoodling för export samt utländskt bistånd. Regeringen hoppas att oljefyndigheter utanför kusterna kan komma att förvandla landet till en rik oljestat.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om São Tomé och Príncipes geografi >

Sociala förhållanden

2008 tog São Tomé och Príncipe klivet från låg- till medelinkomstland. Ändå beräknas närmare en fjärdedel av invånarna vara fattiga och ytterligare en femtedel riskerar att hamna i fattigdom. Men det finns ljuspunkter. Den förväntade livslängden har ökat, barnadödligheten har minskat och fler människor har numera tillgång till rent dricksvatten.

Besök Landguiden och läs mer om São Tomé och Príncipe.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 11 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om São Tomé och Príncipe

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om São Tomé och Príncipe

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

São Tomé och Príncipes historia

Fördjupa dig i São Tomé och Príncipes historia. Här finns material som behandlar öarnas historia i små och stora drag.

Ge
Karta

São Tomé och Príncipes geografi

Geografi med fokus på São Tomé och Príncipe. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar öarnas geografi ur...