Bild:
M

Central- och Sydamerika - samhällskunskap

Här hittar du aktuell samhällsfakta om Central- och Sydamerika och dess länder. Materialet fokuserar främst på ekonomi och politik ur olika perspektiv.

Textavsnitten om Central- och Sydamerikas länder presenteras i samarbete med Landguiden - länder i fickformat.

Här hittar du aktuell samhällsfakta om Central- och Sydamerika och dess länder. Materialet fokuserar främst på ekonomi och politik ur olika perspektiv.

Textavsnitten om Central- och Sydamerikas länder presenteras i samarbete med Landguiden - länder i fickformat.

Uppdaterad: 10 juli 2013
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Central- och Sydamerika - samhällskunskap

av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Med hjälp av statistikverktyget factlab kommer vi här att tydliggöra och synliggöra skillnaden mellan demokrati och diktatur. Dessa båda begrepp kommer att ställas mot varandra för att eleverna ska få en uppfattning om demokratins fördelar och diktaturens nackdelar. De mänskliga rättigheterna kommer att vara i centrum.
av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att med hjälp av statistikverktyget factlab tydliggöra och synliggöra för eleverna varför konflikter och krig uppstår samt vilka följderna blir. Även FN:s roll och den humanitära rätten i konflikter kommer att lyftas fram.
av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Andra delen i en lektionsserie i två delar där vi ska titta på olika framsteg som ägt rum och som har jämnat ut klyftorna i världen. Huvudsyftet med den här uppgiften är att problematisera indelningen av världen i fattiga och rika länder.
av:
Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Målgrupp:
Gymnasiet
Det pågår ständigt massor av krig och väpnade konflikter i världen. I det här skolmaterialet ges eleverna tillfälle att fördjupa sin förståelse för några av de stora aktuella konflikterna som är i full gång runt om i världen.
av:
Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet
”Resan” är ett roligt och spännande grupparbete där eleverna genomför en påhittad längre resa ut i världen genom flera länder. Under resans gång förbättras elevernas kunskaper om de besökta länderna vilket också ökar deras förståelse för andra kulturer.
av:
Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Målgrupp:
Högstadiet
Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

Artiklar om Central- och Sydamerika - samhällskunskap

S
Studentlitteratur
2017-05-23
För att eleverna ska kunna analysera komplexa samhällsfrågor som globalisering i kurserna samhällskunskap 2 och 3, behöver de en modell som visar olika geografiska nivåer. Detta blir ett verktyg...
S
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
2014-03-01
Den orättvisa uppdelningen av jordens resurser har lett till fattigdom, överbefolkning och elände i många av världens u-länder. Men det har blivit bättre och utvecklingen går numera åt rätt håll...

Podcast om Central- och Sydamerika - samhällskunskap

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-10-11

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om vad en stat och vad en nation är - och hur det går till när nya stater bildas.

SO-rummet podcast icon
S
av:
Juia, Mattias och Kristoffer
2017-05-09

Julia, Mattias och Kristoffer fördjupar sig i hur olika länder styrs, t.ex. skillnaden mellan demokrati och diktatur, skillnaden mellan parlamentarism och presidentstyre och varför det finns olika typer av partier.

Underkategorier till Central- och Sydamerika - samhällskunskap

Här hittar du samhällsfakta om Central- och Sydamerika. Texterna och materialet fokuserar främst på ekonomi och politik som berör Latinamerika ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Antigua och Barbuda. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Antigua och Barbuda idag.

Aktuell samhällsfakta om Argentina. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Argentina idag.

Aktuell samhällsfakta om Bahamas. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Bahamas idag.

Aktuell samhällsfakta om Barbados. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Barbados idag.

Aktuell samhällsfakta om Belize. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Belize idag.

Aktuell samhällsfakta om Bolivia. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Bolivia idag.

Aktuell samhällsfakta om Brasilien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Brasilien idag.

Aktuell samhällsfakta om Chile. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Chile idag.

Aktuell samhällsfakta om Colombia. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Colombia idag.

Aktuell samhällsfakta om Costa Rica. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Costa Rica idag.

Aktuell samhällsfakta om Dominica. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Dominica idag.

Aktuell samhällsfakta om Dominikanska republiken. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Dominikanska republiken idag.

Aktuell samhällsfakta om Ecuador. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Ecuador idag.

Aktuell samhällsfakta om El Salvador. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till El Salvador idag.

Aktuell samhällsfakta om Grenada. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Grenada idag.

Aktuell samhällsfakta om Guatemala. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Guatemala idag.

Aktuell samhällsfakta om Guyana. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Guyana idag.

Aktuell samhällsfakta om Haiti. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Haiti idag.

Aktuell samhällsfakta om Honduras. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Honduras idag.

Aktuell samhällsfakta om Jamaica. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Jamaica idag.

Aktuell samhällsfakta om Kuba. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Kuba idag.

Aktuell samhällsfakta om Nicaragua. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Nicaragua idag.

Aktuell samhällsfakta om Panama. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Panama idag.

Aktuell samhällsfakta om Paraguay. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Paraguay idag.

Aktuell samhällsfakta om Peru. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Peru idag.

Aktuell samhällsfakta om Saint Kitts och Nevis. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Saint Kitts och Nevis idag.

Aktuell samhällsfakta om Saint Lucia. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Saint Lucia idag.

Aktuell samhällsfakta om Saint Vincent och Grenadinerna. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Saint Vincent och Grenadinerna idag.

Aktuell samhällsfakta om Surinam. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Surinam idag.

Aktuell samhällsfakta om Trinidad och Tobago. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Trinidad och Tobago idag.

Aktuell samhällsfakta om Uruguay. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Uruguay idag.

Aktuell samhällsfakta om Venezuela. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Venezuela idag.

Länkar om Central- och Sydamerika - samhällskunskap

Relaterade ämneskategorier

Historia om Central- och Sydamerika och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Central- och Sydamerikas och tillhörande länders historia.

Geografiska fakta och skildringar med fokus på Central- och Sydamerika och dess länder.

Relaterade taggar