M

Sydafrika idag

Antal invånare: 56 717 160 (2017)
Huvudstad: Pretoria (regeringen), Kapstaden (parlamentet) och Bloemfontein (högsta domstolen)

Befolkning

Sydafrikas befolkning har tidigare vuxit med ett par procent om året, men nu hotar folkminskning på grund av den höga dödligheten i aids. Det har också förekommit omfattande utvandring av vita invånare på senare år.

Antal invånare: 56 717 160 (2017)
Huvudstad: Pretoria (regeringen), Kapstaden (parlamentet) och Bloemfontein (högsta domstolen)

Befolkning

Sydafrikas befolkning har tidigare vuxit med ett par procent om året, men nu hotar folkminskning på grund av den höga dödligheten i aids. Det har också förekommit omfattande utvandring av vita invånare på senare år.

ANNONS

ANNONS

Religion

Sydafrika har religionsfrihet. Cirka fyra femtedelar av befolkningen bekänner sig till kristen tro. Det finns också muslimer, hinduer och judar samt många som praktiserar traditionella afrikanska religioner. Det är vanligt med en blandning av kristna läror och traditionell afrikansk religion, som tillmäter förfädernas andar stor betydelse.

Politiskt system

Författningen från 1997 garanterar grundläggande mänskliga rättigheter och framhåller allas likhet inför lagen. Samhällen och individer har rätt till ersättning för mark som berövats dem genom jordlagen från 1913.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Sydafrikas flagga.

Utrikespolitik och försvar

Med sin stora befolkning och snabbväxande ekonomi anses Sydafrika utgöra en avgörande kraft för stabilitet och demokrati i Afrika.

De omfattande kinesiska investeringar som landet tagit del av på senare tid har påverkat utrikespolitiken.

Ekonomi

Tillväxttakten i Sydafrikas ekonomi minskar. Hög inflation och återkommande strejker till följd av växande ekonomiska klyftor  är några orsaker.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Sydafrikas geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Sydafrika är som världens största guldexportör starkt beroende av sin utrikeshandel. Medan man främst exporterar råvaror från gruvnäring och jordbruk består importen mest av maskiner, transportutrustning, kemikalier, kemiska produkter och fordon.

Sociala förhållanden

Sydafrika är ett av Afrikas rikaste länder mätt i BNP per person, men till följd av det tidigare apartheidsystemet är klyftorna i samhället ännu stora.

De flesta vita har en levnadsstandard som tillhör de högsta i världen, medan en betydande andel svarta lever på tredje världens nivå i förslummade kåkstäder eller på fattig landsbygd i före detta hemländer.
 

Besök Landguiden och läs mer om Sydafrika.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Sydafrika

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sydafrikas historia

Fördjupa dig i Sydafrikas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sydafrikas geografi

Fördjupa dig i Sydafrikas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Relaterade taggar

Nelson Mandela

I hela världen har Nelson Mandela (1918-2013) hyllats för sin långvariga kamp mot apartheid och sin...