M

Benins geografi

Antal invånare: 11 175 690 (2017)
Huvudstad: Porto Novo

Geografi

Benin i Västafrika gränsar i öster till Nigeria, i norr och nordväst till Niger och Burkina Faso samt i väster till Togo. I söder har det långsmala Benin en kort kuststräcka längs Atlanten, vid den del av Guineabukten som kallas Beninbukten och som gett landet dess namn. Höjdskillnaderna är små i landet, som är ett av Afrikas minsta.

Antal invånare: 11 175 690 (2017)
Huvudstad: Porto Novo

Geografi

Benin i Västafrika gränsar i öster till Nigeria, i norr och nordväst till Niger och Burkina Faso samt i väster till Togo. I söder har det långsmala Benin en kort kuststräcka längs Atlanten, vid den del av Guineabukten som kallas Beninbukten och som gett landet dess namn. Höjdskillnaderna är små i landet, som är ett av Afrikas minsta.

ANNONS

ANNONS

Från den endast drygt 12 mil långa kusten i söder sträcker sig landet 70 mil rakt norrut. Kustremsan utgörs av en lång sandrevel. Bakom denna finns stora laguner och sjöar med utlopp i Beninbukten. Därpå följer Terre de Barre, som är ett bördigt slättlandskap. I övrigt består Benin av låglänt savann, som längst i nordväst avbryts av Atakora-bergen med landets högsta punkt, drygt 600 meter över havet. I nordöst utgör floden Niger en del av gränsen mot grannlandet Niger.

Klimat

Klimatet i södra Benin är hett och fuktigt med två regnperioder (främst april–mitten av juli men också mitten av september–slutet av oktober). I norr är klimatet tydligare indelat i en torrperiod från december till mars, då ökenvindar (så kallade harmattan) kan blåsa in från Sahara, medan regntiden infaller mellan juni och början av oktober. Mars och april är de varmaste månaderna; svalast och torrast är det mellan november och februari.

Benins flagga.

Naturtillgångar

I norra Benin finns bland annat fyndigheter av fosfat, krom, uran och järnmalm. Inom gruvnäringen utvinns dock hittills endast kalksten (till cementtillverkning), marmor och mindre kvantiteter guld. Utländska gruvbolag har fått tillstånd att utforska guldtillgångarna.

Jordbruk

Jordbruket står för omkring en tredjedel av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsätter cirka hälften av befolkningen. De flesta beninier odlar för eget bruk eller lever av boskapsskötsel i norra delen av landet. Bomull är den viktigaste exportgrödan.

ANNONS

ANNONS

Industri

Industrisektorn är fortfarande liten. Den är uppbyggd kring behandling av landets råvaror, främst jordbruksprodukter, och framställning av enklare konsumtionsvaror. Bland annat produceras textilier, tvål och diverse livsmedel och drycker.

Turism

Turismen är fortfarande begränsad men den har potential att utvecklas, inte minst genom historiska sevärdheter som de gamla slavhandelsfästena Grand Popo, Porto Novo och Ouidah, naturreservaten i norr samt Dahomeyrikets huvudstad Abomey. Det är huvudsakligen fransmän och unga "ryggsäcksturister" som besöker landet.
 

Besök Landguiden och läs mer om Benin.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Benins geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Benins historia

Historia om Benin. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Fakta om Benin

Aktuell samhällsfakta om Benin. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...