M
Kategori
Karta

Benins geografi

Antal invånare: 12 451 031 (2021)
Huvudstad: Porto Novo

Geografi

Benin i Västafrika är ett av Afrikas minsta länder. Höjdskillnaderna är små. I söder har det långsmala landet en kort kuststräcka längs Atlanten, vid den del av Guineabukten som kallas Beninbukten. Klimatet är övervägande hett och fuktigt.

Antal invånare: 12 451 031 (2021)
Huvudstad: Porto Novo

Geografi

Benin i Västafrika är ett av Afrikas minsta länder. Höjdskillnaderna är små. I söder har det långsmala landet en kort kuststräcka längs Atlanten, vid den del av Guineabukten som kallas Beninbukten. Klimatet är övervägande hett och fuktigt.

ANNONS

ANNONS

Från den drygt 12 mil långa kusten i söder sträcker sig landet 70 mil rakt norrut. Kustremsan utgörs av ett långt sandrev. Bakom denna finns stora laguner och sjöar med utlopp i Beninbukten. Därpå följer Terre de Barre, som är ett bördigt slättlandskap. I övrigt består Benin av låglänt savann, som längst i nordväst avbryts av Atakora-bergen med landets högsta punkt, drygt 600 meter över havet. I nordöst utgör floden Niger en del av gränsen mot grannlandet Niger.

Klimat

I södra Benin finns två regnperioder, främst april–mitten av juli men också mitten av september–slutet av oktober. I norr är klimatet tydligare indelat i en torrperiod från december till mars, då ökenvindar (harmattan) kan blåsa in från Sahara, medan regntiden infaller mellan juni och början av oktober. Mars och april är de varmaste månaderna; svalast och torrast är det mellan november och februari.

Benins flagga.

Naturtillgångar

Benin är relativt fattigt på utvinningstillgångar. Det finns olja och naturgas i havet men produktion sker endast i liten skala. För sin elförsörjning är Benin beroende av import.

Jordbruk

Jordbruket står för runt en tredjedel av BNP och sysselsätter större delen av befolkningen. De flesta beninier odlar för eget bruk eller lever av boskapsskötsel. Bomull är den viktigaste exportgrödan.

ANNONS

Industri

Industrisektorn är begränsad och bearbetar Benins råvaror, främst jordbruksprodukter. Enklare konsumtionsvaror framställs, liksom textilier samt livsmedel och drycker.

Besök Landguiden och läs mer om Benin.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 10 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Benins geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Benins geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Benins historia

Historia om Benin. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Benin

Aktuell samhällsfakta om Benin. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...