M

Litauen idag

Antal invånare: 2 827 720 (2017)
Huvudstad: Vilnius

Befolkning

Litauen har förlorat närmare en femtedel av sin befolkning sedan 1990. Den kraftiga minskningen har i huvudsak orsakats av utvandring, men också av sjunkande födelsetal och försämrad folkhälsa. Fem av sex invånare är litauer, medan de polskspråkiga utgör den största minoritetsgruppen.

Antal invånare: 2 827 720 (2017)
Huvudstad: Vilnius

Befolkning

Litauen har förlorat närmare en femtedel av sin befolkning sedan 1990. Den kraftiga minskningen har i huvudsak orsakats av utvandring, men också av sjunkande födelsetal och försämrad folkhälsa. Fem av sex invånare är litauer, medan de polskspråkiga utgör den största minoritetsgruppen.

ANNONS

ANNONS

Religion

Katolicismen är den klart dominerande religionen. Bland flera religiösa minoriteter kan rysk-ortodoxt kristna och judar nämnas. Katolska kyrkan var en stark kraft mot den sovjetiska ockupationen av Litauen 1944–1991.

Politiskt system

Republiken Litauen är en demokrati med så kallat halv-presidentiellt system, vilket är en blandning av presidentstyre och parlamentarism. Presidenten har vissa befogenheter, bland annat inom utrikespolitiken. Partiväsendet är instabilt med många splittringar och nybildningar.

Korruption och ouppfyllda löften om ökad välfärd för alla har skapat ett folkligt missnöje och flera populistiska partier. Väljarna har röstat bort den sittande regeringen i varje val sedan självständigheten 1991.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Litauens flagga.

Utrikespolitik och försvar

Den före detta Sovjetrepubliken Litauen är numera fast förankrad bland västvärldens länder, med medlemskap i såväl EU som Nato. Förhållandet till Ryssland har dock varit problematiskt ända sedan frigörelsen 1991.

Motsättningarna med regeringen i Kreml har förvärrats markant sedan 2014, då ryssarna annekterade Krimhalvön i Ukraina.

Ekonomi

Litauens ekonomi är helt anpassad till EU och sedan nyåret 2015 är landet med i eurosamarbetet. Efter en turbulent period under den globala finanskrisen 2008–2010 är den litauiska ekonomin åter på fötter. Tjänstesektorn dominerar stort, men oljeraffinering och jordbruksexport är också viktiga inslag. Bidrag från EU utgör en betydande del av statsbudgeten.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Litauens geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Merparten av Litauens utrikeshandel sker med EU, medan Ryssland är den största enskilda handelspartnern trots EU:s sanktioner mot Ryssland från 2014 och det efterföljande ryska importförbudet för vissa varor från EU-länder.

Sociala förhållanden

De sociala förhållandena har förbättrats avsevärt sedan de svåra åren i början av 1990-talet. Färre litauer är fattiga och folkhälsan har förbättrats. Ändå ligger runt en tredjedel av befolkningen fortfarande i riskzonen för att hamna i fattigdom eller socialt utanförskap vid en ny ekonomisk nedgång.

Besök Landguiden och läs mer om Litauen.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Litauen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Litauens historia

Här hittar du material som behandlar Litauens historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Litauens geografi

Fördjupa dig i Litauens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Relaterade taggar

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...

Baltikum

Baltikum är ett samlingsnamn för de tre staterna Estland, Lettland och Litauen. Staterna ligger...