M
Kategori
Karta

Litauen idag

Antal invånare: 2,7 miljoner (2024)
Huvudstad: Vilnius

Litauen är det sydligaste och största av de tre baltiska länderna. Litauen var det baltiska land som gjorde starkast motstånd mot den sovjetiska ockupationsmakten och var först av alla sovjetrepubliker att förklara sig självständig 1990. Numera är Litauen såväl EU- som Natomedlem.

Antal invånare: 2,7 miljoner (2024)
Huvudstad: Vilnius

Litauen är det sydligaste och största av de tre baltiska länderna. Litauen var det baltiska land som gjorde starkast motstånd mot den sovjetiska ockupationsmakten och var först av alla sovjetrepubliker att förklara sig självständig 1990. Numera är Litauen såväl EU- som Natomedlem.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Sedan självständigheten 1991 har Litauens befolkningsantal sjunkit. Den kraftiga minskningen har i huvudsak orsakats av utvandring, men också av sjunkande födelsetal och försämrad folkhälsa. Fem av sex invånare är litauer, medan den polskspråkiga befolkningsgruppen utgör landets största minoritet.

Litauens flagga.

Religion

Katolicismen är den klart dominerande religionen. Bland flera religiösa minoriteter kan rysk-ortodoxt kristna och judar nämnas. Katolska kyrkan var en stark kraft mot den sovjetiska ockupationen av Litauen 1944–1991.

Politiskt system

Republiken Litauen är en demokrati med så kallat halv-presidentiellt system, vilket är en blandning av presidentstyre och parlamentarism. Presidenten har vissa befogenheter, bland annat inom utrikespolitiken. Partiväsendet är instabilt med många splittringar och nybildningar.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Litauen är väl fungerande demokrati med oberoende institutioner samt fria och rättvisa val. Flera utmaningar kvarstår men det allmänna debattklimatet tycks gå mot större öppenhet.

Utrikespolitik och försvar

Den före detta Sovjetrepubliken Litauen är numera fast förankrad bland västvärldens länder, med medlemskap i såväl EU som Nato. Det problematiska förhållandet till Ryssland försämrades 2014 efter den ryska annekteringen av Krimhalvön i Ukraina och den fullskaliga invasionen 2022 har förvärrat läget. Även relationen med Kina har ansträngts under senare tid.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Litauens ekonomi är helt anpassad till EU och sedan nyåret 2015 är landet med i eurosamarbetet. Efter en turbulent period under den globala finanskrisen 2008–2010 är den litauiska ekonomin åter på fötter. Tjänstesektorn dominerar stort, men oljeraffinering och jordbruksexport är också viktiga inslag. Bidrag från EU utgör en betydande del av statsbudgeten.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Litauens geografi >

Sociala förhållanden

De sociala förhållandena har förbättrats avsevärt sedan de svåra åren i början av 1990-talet. Färre litauer är fattiga och folkhälsan har förbättrats. Ändå ligger runt en tredjedel av befolkningen fortfarande i riskzonen för att hamna i fattigdom eller socialt utanförskap vid en ny ekonomisk nedgång.

Besök Landguiden och läs mer om Litauen.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 

 


Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 19 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Litauen

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Litauen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Litauens historia

Här hittar du material som behandlar Litauens historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Ge
Karta

Litauens geografi

Fördjupa dig i Litauens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Relaterade taggar

Hi
EUs flagga

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

Hi
Natos emblem

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

Sh
EU

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...

Hi
Karta

Baltikum

Baltikum är ett samlingsnamn för de tre staterna Estland, Lettland och Litauen. Staterna ligger...