M

Indiens geografi

Antal invånare: 1 339 180 130 (2017)
Huvudstad: New Delhi (New Delhi är en stadsdel i storstaden Delhi men räknas av tradition som Indiens huvudstad)

Geografi

Indien (Bharat på hindi) är med sina nästan 3 288 000 kvadratkilometer ett av världens till ytan största länder, mer än sju gånger så stort som Sverige. Från norr till söder är avståndet omkring 320 mil; från väster till öster cirka 300 mil.

Antal invånare: 1 339 180 130 (2017)
Huvudstad: New Delhi (New Delhi är en stadsdel i storstaden Delhi men räknas av tradition som Indiens huvudstad)

Geografi

Indien (Bharat på hindi) är med sina nästan 3 288 000 kvadratkilometer ett av världens till ytan största länder, mer än sju gånger så stort som Sverige. Från norr till söder är avståndet omkring 320 mil; från väster till öster cirka 300 mil.

ANNONS

ANNONS

Indien gränsar i norr till Tibet (numera en autonom region i Kina), Nepal och Bhutan, i öster till Bangladesh, i sydöst till Burma (Myanmar) samt i väster och nordväst till Pakistan.

Utanför den sydvästra respektive sydöstra kusten ligger östaterna Maldiverna och Sri Lanka. Gränsen mot Pakistan går delvis genom det omstridda området Kashmir, där en stilleståndslinje från 1949 (vissa ändringar gjordes 1971) har kommit att utgöra faktisk gräns. Även gränsen till Tibet har varit omstridd men här har både Indien och Kina inofficiellt accepterat den rådande gränsen.

Väster om Indiska halvön ligger Arabiska havet, öster därom Bengaliska viken. Båda är delar av Indiska oceanen och möts vid Indiens sydspets, Kap Komorin (Kanniyakumari). Indiens västkust kallas Malabarkusten, östkusten Koromandelkusten. Till Indien hör ögrupperna Lackadiverna i Arabiska havet samt Andamanerna och Nikobarerna i Bengaliska viken. De två senare drabbades liksom Indiens östkust (södra Tamil Nadu) hårt i tsunamikatastrofen julen 2004; sammanlagt cirka 15 000 människor beräknas då ha omkommit i dessa områden.

Indiens flagga.

Tre geografiska områden

Geografiskt kan Indien delas in i tre områden: Himalayas bergstrakter i norr (hima = snö; laya = boning), det nordindiska slättlandet omedelbart söder om Himalaya samt platålandet på den egentliga Indiska halvön i söder.

Som en särskild del kan man räkna kustområdena.

Omkring 57 procent av Indiens yta utnyttjas för odling. Resten utgörs av skog, öken, stadsområden, betesmark och mark i träda.

Himalaya består av parallella bergskedjor och mellan dessa finns bördiga dalar, som till exempel Kashmirdalen. Slättlandet söder därom består till stora delar av lerslätter, som är genombrutna av ett tätt nät av floder och kanaler och översållade av bambudungar. Här finns Indiens bördigaste jordbruksområden, bevattnade av landets mäktigaste floder – Indus (som dock till största delen rinner genom grannlandet Pakistan), Ganges, Brahmaputra och deras bifloder. De här delarna av Indien brukar också kallas för Hindustan: här talar befolkningen främst hindi och närbesläktade språk.

Längst i väster i delstaten Rajastan ligger den glest befolkade Tharöknen och det stora saltträsket Rann of Kutch.

Platålandet i söder, Deccan, består till stor del av ett mjukt kuperat landskap med busk- och savannvegetation. Deccanplatån domineras av högland och sluttar sakta mot öster, vilket gör att de flesta av områdets floder rinner österut mot Bengaliska viken. Deccan avgränsas av randbergen Östra och Västra Ghats. Dessa båda möts i söder, där Nilgiri- och Kardemummabergen reser sig.

Delstaten Kerala längst nere i sydväst är ett bördigt tropiskt område, vars kustland är genomskuret av kanaler.

Indiens kuster är i allmänhet långgrunda med få naturliga hamnar.

ANNONS

ANNONS

Stor biologisk mångfald

Indien har ett rikt djur- och växtliv. Den indiska elefanten, som man känner igen på att den har mindre öron än den afrikanska, är spridd över landet. Indierna fångar vilda elefanter och tämjer till arbetsdjur; framför allt i söder är det också vanligt att de hinduiska templen har en egen elefant, som smyckas vid ceremonier och högtider och som dresseras till att ta emot penninggåvor från tempelbesökare.

Trots omfattande aktioner för att rädda den utrotningshotade bengaliska tigern (Project Tiger) mer än halverades Indiens tigerbestånd under 2000-talets första årtionde. Därefter har en liten förbättring skett och 2014 beräknades det finnas cirka 1 700 vilda tigrar. Professionell tjuvjakt (främst för den kinesiska marknaden) och ett ökande tryck på skogarna där tigrarna bor från en växande befolkning gör ändå framtiden osäker för tigrarna.

Det finns mer än 200 slags ormar, varav en fjärdedel är giftormar, däribland världens största: kungskobran.

Det finns en oerhörd mängd fåglar; påfågeln härstammar från Indien och är dess nationalfågel, precis som tigern är dess nationaldjur.

En vanlig växt är banyanträdet, vars grenar bildar nya rötter, från vilka nya stammar och grenar sedan växer ut. Ett banyanträd kan därmed bli mycket omfångsrikt och eftersom det också blir mycket gammalt anses det odödligt och har fått en viktig plats i indisk mytologi. Banyanträdet är ofta samlingspunkt för människorna ute i byarna.

Mangoträdet är hinduernas heliga träd. Förutom den goda frukten används också dess blad bland annat som dekoration vid högtider; av träet gör man båtar och möbler.

Den vackra lotusblomman räknas som Indiens nationalblomma. Den anses helig och kring den kretsar många religiösa berättelser och myter. Lotusen är också det hindunationalistiska partiet BJP:s symbol.

Klimat

Kräftans vändkrets går tvärs igenom norra Indien och är ungefärlig gräns mellan två klimatzoner: en mindre, tempererad i norr och en större, tropisk i söder.

I norr växlar temperaturen mellan cirka 15 grader i januari och 30–40 grader i maj.

I söder är skillnaderna små; där är medeltemperaturen 26–35 grader året runt.

Södra Indien har ett utpräglat monsunklimat. Efter en torr och het vår (april–maj) blåser normalt den fuktiga sydvästmonsunen under sommaren (juni–september), då kraftiga regn faller främst på bergens väst- och sydsluttningar. Deccans inland ligger däremot i regnskugga. Om monsunen här, liksom på den nordindiska slätten, blir svag ett år leder det lätt till katastrofal torka. På östkusten faller dock regn även vintertid (oktober–december).

På våren, när monsunen vänder, och framför allt på hösten förekommer ofta tropiska cykloner vid kusterna.

2008 drabbades många miljoner människor i nordöst av de värsta skyfallen på sex årtionden och sommaren 2010 vållade kraftiga monsunregn enorm förödelse på västkusten, liksom häftiga regn och jordskred i Kashmir.

I september 2011 drabbades runt två miljoner människor på olika sätt av svåra översvämningar på grund av häftiga monsunregn i de östliga delstaterna Orissa, Bihar och Uttar Pradesh. Just dessa områden drabbades åter sommaren 2014, då monsunregnen var kraftigare än på länge, och i Maharashtra i västra Indien orsakade monsunregnen svåra jordskred. Samma höst omkom flera hundra människor i Kashmir i de svåraste översvämningarna på femtio år – ett resultat av ovanligt häftiga monsunregn.

Medan man i norra Indien de senaste decennierna generellt fått häftigare regn har torkan ökat i Deccan med vattenbrist och sänkt grundvattennivå som följd. Många menar att detta beror på klimatförändringarna men otvivelaktigt spelar också den omfattande skogsavverkningen stor roll.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar

Indien är förhållandevis rikt på naturtillgångar, vilka dock knappast är tillräckliga för landets stora befolkning. Gruvindustrin stod 2012/2013 för drygt två procent av bruttonationalprodukten (BNP).

Järnmalmsfyndigheterna hör till de största i världen men är spridda över landet. Den mesta järnmalmen exporteras.

Jordbruk

Mer än hälften av den yrkesverksamma befolkningen beräknades 2014 vara sysselsatt inom jordbruket, som samtidigt stod för knappt en femtedel av bruttonationalprodukten (BNP).

Över hälften av Indiens yta används för någon form av odling. Trots en omfattande utbyggnad av konstbevattningen är mer än hälften av jordbruksmarken fortfarande beroende av monsunregnen. Alltjämt bedrivs huvuddelen av jordbruket närmast i form av självhushållning. Den största delen av jorden ägs av småbönder.

Industri

Industrins betydelse för ekonomin och sysselsättningen ökar. Sektorn beräknades 2012/2013 stå för drygt en fjärdedel av bruttonationalprodukten (BNP), och produktionen har de senaste tio åren vuxit med i genomsnitt närmare 8 procent om året. Indien har förutom basindustrier som råvaru- och energiutvinning samt kol- och stålframställning, även en omfattande textil- och livsmedelsindustri. Landet tillverkar också avancerade teknologiska produkter som datorer och utrustning inom rymd- och flygområdet.

Turism

Turismen i Indien är ännu inte särskilt väl utvecklad. Krånglig byråkrati, dålig organisation och outvecklad infrastruktur sätter ibland käppar i hjulet för turistnäringen, även om förbättringar sker. Indien har dock mycket att erbjuda turisten: vackra nationalparker med vilda djur, mängder av kulturellt intressanta byggnader, tempel och moskéer från olika epoker och inte minst alla städer och byar med sitt myllrande folkliv. Goa på sydvästkusten har utvecklats till Indiens första charterresmål.
 

Besök Landguiden och läs mer om Indien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 8 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Indiens geografi

L

Lätta fakta om Taj Mahal

av: Carsten Ryytty
2019-06-29

Gravmonumentet Taj Mahal som uppfördes 1632-1643 är ett minne över odödlig kärlek och anses vara en av världens vackraste byggnader. Det enorma mausoleet ligger utanför Agra vid Yamunafloden i norra Indien och finns idag med på UNESCO:s lista över världskulturarv...

+ Läs mer

Länkar om Indiens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Indiens historia

Historia om Indien. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Fakta om Indien

Aktuell samhällsfakta om Indien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...