M

Surinam idag

Antal invånare: 563 400 (2017)
Huvudstad: Paramaribo

Befolkning

Surinams befolkning är nästan helt samlad i kustregionen, där de flesta bor i eller kring huvudstaden Paramaribo. Inlandet är mycket glest befolkat.

Religion

Religionsfrihet garanteras i författningen och respekteras överlag av myndigheterna.

Närmare halva befolkningen räknas som kristna, med något fler protestanter än katoliker. Den största protestantiska gruppen är nederländska kyrkor med kalvinistisk inriktning.

Antal invånare: 563 400 (2017)
Huvudstad: Paramaribo

Befolkning

Surinams befolkning är nästan helt samlad i kustregionen, där de flesta bor i eller kring huvudstaden Paramaribo. Inlandet är mycket glest befolkat.

Religion

Religionsfrihet garanteras i författningen och respekteras överlag av myndigheterna.

Närmare halva befolkningen räknas som kristna, med något fler protestanter än katoliker. Den största protestantiska gruppen är nederländska kyrkor med kalvinistisk inriktning.

ANNONS

ANNONS

Politiskt system

Surinam är en republik med en stark presidentmakt. Presidenten utses av ett folkvalt parlament som brukar domineras av breda partiallianser. Partisplittringen återspeglar landets mångkulturella koloniala förflutna.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Surinams flagga.

Utrikespolitik och försvar

Banden är starka till den gamla kolonialmakten Nederländerna. Men förhållandet har ofta varit spänt på grund av bristfällig demokrati i Surinam. När den förre diktatorn Désiré Bouterse återkom till makten 2010 försämrades relationerna på nytt.

Ekonomi

Surinams ekonomi domineras av bauxitindustrin. Bauxit är råvara för aluminium som står för mer än halva exporten. Guld är också en viktig tillgång.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Surinams geografi >

Utrikeshandel

Surinams export domineras av aluminium som ensamt står för två tredjedelar av exporten.

Råvaran är bauxit, men obearbetad bauxit exporteras knappast alls längre.

Guldexporten som tidigare knappt gjort avtryck i statistiken ökade kraftigt 2004 och uppgick till nästan en fjärdedel av all export. Det berodde dels på en liberalisering av guldhandeln (vilket minskade den illegala handeln) samt att guld för första gången började brytas i stor skala, i Rosebel-gruvan åtta mil söder om Paramaribo. Guldutvinning väntades öka kraftigt under några år för att sedan snabbt avta; fyndigheten i Rosabel beräknas räcka i omkring tio år.

Sociala förhållanden

Surinam hade vid självständigheten ett ganska avancerat offentligt välfärdssystem av nederländskt snitt. Det drabbades av nedskärningar under finanskrisen på 1990-talet, men håller fortfarande betydligt högre standard än det i grannlandet Guyana.
 

Besök Landguiden och läs mer om Surinam.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Surinam

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Surinams historia

Historia om Surinam. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Surinams geografi

Geografi med fokus på Surinam. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Surinams geografi ur olika...