Bild:
M

Surinam idag

Antal invånare: 542 975 (2015)
Huvudstad: Paramaribo

Befolkning

Surinams befolkning är nästan helt samlad i kustregionen, där de flesta bor i eller kring huvudstaden Paramaribo. Inlandet är mycket glest befolkat.

Religion

Religionsfrihet garanteras i författningen och respekteras överlag av myndigheterna.

Närmare halva befolkningen räknas som kristna, med något fler protestanter än katoliker. Den största protestantiska gruppen är nederländska kyrkor med kalvinistisk inriktning.

Politiskt system

Författningen från 1987 ger presidenten en stark ställning. Presidenten är stats- och regeringschef samt överbefälhavare och utser också medlemmarna i regeringen.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Banden är starka till den gamla kolonialmakten Nederländerna. Men förhållandet har ofta varit spänt på grund av bristfällig demokrati i Surinam. När den förre diktatorn Désiré Bouterse återkom till makten 2010 försämrades relationerna på nytt.

Ekonomi

Surinams ekonomi domineras av bauxitindustrin. Bauxit är råvara för aluminium som står för mer än halva exporten. Guld är också en viktig tillgång.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Surinams geografi >

Utrikeshandel

Surinams export domineras av aluminium som ensamt står för två tredjedelar av exporten.

Råvaran är bauxit, men obearbetad bauxit exporteras knappast alls längre.

Guldexporten som tidigare knappt gjort avtryck i statistiken ökade kraftigt 2004 och uppgick till nästan en fjärdedel av all export. Det berodde dels på en liberalisering av guldhandeln (vilket minskade den illegala handeln) samt att guld för första gången började brytas i stor skala, i Rosebel-gruvan åtta mil söder om Paramaribo. Guldutvinning väntades öka kraftigt under några år för att sedan snabbt avta; fyndigheten i Rosabel beräknas räcka i omkring tio år.

Sociala förhållanden

Surinam hade vid självständigheten ett ganska avancerat offentligt välfärdssystem av nederländskt snitt. Det drabbades av nedskärningar under finanskrisen på 1990-talet, men håller fortfarande betydligt högre standard än det i grannlandet Guyana.
 

Besök Landguiden och läs mer om Surinam.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 542 975 (2015)
Huvudstad: Paramaribo

Befolkning

Surinams befolkning är nästan helt samlad i kustregionen, där de flesta bor i eller kring huvudstaden Paramaribo. Inlandet är mycket glest befolkat.

Religion

Religionsfrihet garanteras i författningen och respekteras överlag av myndigheterna.

Närmare halva befolkningen räknas som kristna, med något fler protestanter än katoliker. Den största protestantiska gruppen är nederländska kyrkor med kalvinistisk inriktning.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Surinam

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Surinam. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Surinam. Läs kortfattat om Surinams historia och landet idag.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Surinam ur olika perspektiv. Surinam, formellt Republiken Surinam, är en stat i norra Sydamerika vid Atlanten...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Surinam. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Surinam. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Surinams geografi ur olika perspektiv.