M

Surinam idag

Antal invånare: 581 372 (2019)
Huvudstad: Paramaribo

Den tidigare kolonin Holländska Guyana vid Sydamerikas nordkust blev det självständiga Surinam 1975. Militärkupper och uppror präglade mycket av den första tiden efter självständigheten. Befolkningen har mycket blandat ursprung. De flesta är ättlingar efter kontraktsarbetare från Indien eller Java, eller efter afrikanska slavar. Flertalet bor i kustregionen medan landet i övrigt till största delen består av orörd regnskog. Ekonomin är baserad på guld, olja och till en mindre del jordbruk.

Antal invånare: 581 372 (2019)
Huvudstad: Paramaribo

Den tidigare kolonin Holländska Guyana vid Sydamerikas nordkust blev det självständiga Surinam 1975. Militärkupper och uppror präglade mycket av den första tiden efter självständigheten. Befolkningen har mycket blandat ursprung. De flesta är ättlingar efter kontraktsarbetare från Indien eller Java, eller efter afrikanska slavar. Flertalet bor i kustregionen medan landet i övrigt till största delen består av orörd regnskog. Ekonomin är baserad på guld, olja och till en mindre del jordbruk.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Surinams befolkning är nästan helt samlad i kustregionen, där de flesta bor i eller kring huvudstaden Paramaribo. Inlandet är mycket glest befolkat. Invånarna är huvudsakligen av asiatiskt eller afrikanskt ursprung.

Surinams flagga.

Religion

Religionsfrihet garanteras i författningen och respekteras överlag av myndigheterna. Närmare halva befolkningen räknas som kristna och hinduer utgör den näst största gruppen.

Politiskt system

Surinam är en republik med en stark presidentmakt. Presidenten utses av ett folkvalt parlament som brukar domineras av breda partiallianser. Partisplittringen återspeglar landets mångkulturella koloniala förflutna.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Surinam är en valdemokrati som dock präglas av korruption och en svag rättsstat. Presidenten själv är fälld för mord i en rättegång som pågick i över ett årtionde. Domen har överklagats.

Utrikespolitik och försvar

Banden är starka till den gamla kolonialmakten Nederländerna. Men förhållandet har ofta varit spänt på grund av bristfällig demokrati i Surinam. När den förre diktatorn Desi Bouterse återkom till makten 2010 försämrades relationerna på nytt.

Ekonomi

Huvudingredienserna i Surinams ekonomi är guld och olja, med jordbruk som en mindre viktig del. Bauxitindustrin som tidigare dominerade stängde ned 2015 då bauxiten, som är råvara för aluminium, i princip tog slut.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Surinams geografi >

ANNONS

ANNONS

Sociala förhållanden

Surinam hade vid självständigheten ett ganska avancerat offentligt välfärdssystem av nederländskt snitt. Det drabbades av nedskärningar under finanskrisen på 1990-talet, men håller fortfarande betydligt högre standard än det i grannlandet Guyana.

Besök Landguiden och läs mer om Surinam.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 29 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Surinam

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Surinam

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Surinams historia

Historia om Surinam. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Surinams geografi

Geografi med fokus på Surinam. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Surinams geografi ur olika...