M
Kategori
Karta

Surinam idag

Antal invånare: 591 798 (2021)
Huvudstad: Paramaribo

Den tidigare kolonin Holländska Guyana vid Sydamerikas nordkust blev det självständiga Surinam 1975. Militärkupper och uppror präglade mycket av den första tiden efter självständigheten. Befolkningen har mycket blandat ursprung. De flesta är ättlingar efter kontraktsarbetare från Indien eller Java, eller efter afrikanska slavar. Flertalet bor i kustregionen medan landet i övrigt till största delen består av orörd regnskog. Ekonomin är baserad på guld, olja och till en mindre del jordbruk.

Antal invånare: 591 798 (2021)
Huvudstad: Paramaribo

Den tidigare kolonin Holländska Guyana vid Sydamerikas nordkust blev det självständiga Surinam 1975. Militärkupper och uppror präglade mycket av den första tiden efter självständigheten. Befolkningen har mycket blandat ursprung. De flesta är ättlingar efter kontraktsarbetare från Indien eller Java, eller efter afrikanska slavar. Flertalet bor i kustregionen medan landet i övrigt till största delen består av orörd regnskog. Ekonomin är baserad på guld, olja och till en mindre del jordbruk.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Surinams befolkning är nästan helt samlad i kustregionen, där de flesta bor i eller kring huvudstaden Paramaribo. Inlandet är mycket glest befolkat. Invånarna är huvudsakligen av asiatiskt eller afrikanskt ursprung.

Surinams flagga.

Religion

Religionsfrihet garanteras i författningen och respekteras överlag av myndigheterna. Närmare halva befolkningen räknas som kristna och hinduer utgör den näst största gruppen.

Inrikespolitik och författning

Surinam är en republik där presidenten utses indirekt, av det folkvalda parlamentet. Presidenten är både stats- och regeringschef och utser regeringen. Valet 2020 ledde till ett maktskifte när den politiska veteranen Chan Santokhi utsågs till ny president. Santokhi efterträdde den tidigare militärdiktatorn Desi Bouterse som mot slutet av sin tioåriga presidentperiod dömdes till fängelse för en massaker på 1980-talet.

Demokrati och rättigheter

Surinam är en valdemokrati som dock präglas av korruption och en svag rättsstat. Desi Bouterse som var president 2010–2020 har fällts för mord som begicks när han var militärdiktator på 1980-talet.

Utrikespolitik och försvar

Banden är starka till den gamla kolonialmakten Nederländerna. Men förhållandet har ofta varit spänt på grund av bristfällig demokrati i Surinam. När den förre diktatorn Desi Bouterse återkom till makten 2010 försämrades relationerna på nytt.

Ekonomi

Huvudingredienserna i Surinams ekonomi var länge guld och bauxit, med jordbruk som en mindre viktig del. Nu har bauxiten tagit slut och guld står för halva exporten.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Surinams geografi >

ANNONS

ANNONS

Sociala förhållanden

Surinam hade vid självständigheten ett ganska avancerat offentligt välfärdssystem av nederländskt snitt. Det drabbades av nedskärningar under finanskrisen på 1990-talet, men håller fortfarande betydligt högre standard än det i grannlandet Guyana.

Besök Landguiden och läs mer om Surinam.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Surinam

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Surinam

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Surinams historia

Historia om Surinam. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Ge
Karta

Surinams geografi

Geografi med fokus på Surinam. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Surinams geografi ur olika...