M

Burundi idag

Antal invånare: 10 864 250 (2017)
Huvudstad: Bujumbura

Befolkning

Burundi är ett av Afrikas tätast befolkade länder. Befolkningen består av ungefär 85 procent hutuer och cirka 14 procent tutsier. Där lever också en liten grupp twa, pygméer.

Antal invånare: 10 864 250 (2017)
Huvudstad: Bujumbura

Befolkning

Burundi är ett av Afrikas tätast befolkade länder. Befolkningen består av ungefär 85 procent hutuer och cirka 14 procent tutsier. Där lever också en liten grupp twa, pygméer.

ANNONS

ANNONS

Religion

Det finns ingen statsreligion i Burundi. De religiösa samfundens relationer till staten betecknas som ganska goda, och det finns inga slitningar mellan de olika samfunden.

En stor majoritet av invånarna är kristna, det stora flertalet katoliker.

Politiskt system

Den författning som antogs 2005 efter inbördeskriget stadgade att makten skulle delas mellan folkgrupperna hutu och tutsi och att de politiska partierna måste ställa upp kandidater från båda grupperna i val. Flerpartisystem och pressfrihet garanterades. Sedan dess har dock balansen rubbats och de fria medierna i stort sett tystats. Våren 2018 lyckades regeringen få grundlagen ändrad till fördel för hutuerna som är landets största folkgrupp.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Burundis flagga.

Utrikespolitik och försvar

I samband med omstridda parlaments- och presidentval 2015 kom Burundi på kant med en stor del av världssamfundet. FN, EU, regionala organisationer och internationella människorättsgrupper fördömde myndigheternas våld mot demonstranter och presidentens beslut att ställa upp i omval.

Ekonomi

Det fattiga Burundi är helt beroende av ekonomiskt stöd från omvärlden. Landet plågas av överbefolkning, sitt instängda läge och ett ensidigt beroende av kaffeexport. Världsbanken har dock på senare tid gett regeringen beröm för ekonomiska reformer som genomförts efter bankens rekommendationer.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Burundis geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Burundi har alltid haft stort underskott i handeln med utlandet, eftersom värdet av de få exportvarorna aldrig har täckt kostnaderna för importen av mat och kapitalvaror.

Sociala förhållanden

De flesta burundier är beroende av familjen och byn för sin trygghet och försörjning.

Kriget under 1990-talet ledde till drastiskt försämrade levnadsförhållanden för många.

Långt mer än hälften av befolkningen lever i djup fattigdom och två tredjedelar av invånarna räknas som undernärda.
 

Besök Landguiden och läs mer om Burundi.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Burundi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Burundis geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Burundis geografi ur olika perspektiv.

Burundis historia

Här hittar du material som behandlar Burundis historia i stora och små perspektiv.