Luthersk allegori (liknelse i bildform) som vill visa att den lutherska kyrkans enkla fokus på Guds ord (Bibeln i den ena vågskålen) väger tyngre än den katolska kyrkans konstruerade läror som gynnar de rika och privilegierade (guldet i den andra vågskålen).
M

Reformationen

Martin Luther kritiserar kyrkan

I början av 1500-talet fick den katolska kyrkan ta emot skarp kritik av en tysk munk vid namn Martin Luther. Under stridsropet: "Nåden allena, tron allena, skriften allena" - gick han till storms mot det andliga och moraliska förfallet i den katolska kyrkan. Luther kritiserade främst den katolska kyrkans maktlystenhet och inskränkthet som enligt honom inte överensstämde med den ursprungliga kyrkans ideal.

Luthers kritik fördömdes genast av påven och den katolska kyrkan. Men kritiken uppmärksammades också från andra håll där hans idéer föll i god jord. Med hjälp av boktryckarkonsten kunde därefter Luthers protester spridas till allmänheten.

Läs mer om Martin Luther och hans idéer i avsnittet om protestantismen >

Martin Luthers protester uppmärksammas av tyska furstar

Men det var framförallt några av de lokala furstarna i norra Tyskland som tog till sig Luthers nya idéer. Det tyska riket var vid den här tiden splittrat i hundratals små furstendömen som hölls ihop av en tysk-romersk kejsare av ätten Habsburg. Kejsaren tog upp skatt från sina underlydande varav en stor del gick direkt till Vatikanen i Rom. Många tyska furstar ogillade detta och såg i Luthers idéer ett sätt att minska kyrkans makt och stärka sin egen.

Kyrkans makt bryts

Luthers idéer spreds snart även utanför det tyska riket där de på många ställen fick stor genomslagskraft. I flera av Nordeuropas länder utnyttjades Luthers kritik mot den katolska kyrkan av kungar som lät reformera sina länders kyrkor efter de nya idéerna – därav namnet reformationen.

I Sverige lät Gustav Vasa reformera kyrkan. Detta innebar att den svenska kyrkan underordnades staten och att alla dess tillgångar kunde konfiskeras (omhändertas) av kungen. "Religionssamtal mellan Olaus Petri och Peder Galle", målning av Carl Gustaf Hellqvist (1851-1890).

Viktiga begrepp

Reform(era): Omforma, förbättra. En förändring till ett nytt och (ofta) bättre tillstånd i samhället.

Kyrkan ägde enormt mycket mark runt om i Europa under medeltiden. I de länder där kyrkan reformerades drogs ofta större delen av kyrkans mark och egendomar in till staten.

Innan reformationen på 1500-talet, var i stort sett alla europeiska länder katolska och underställda påven. I de länder som reformerades blev istället kyrkan underställd staten. Kyrkans makt minskades därför kraftigt i dessa länder jämfört med i de katolska. I Sverige genomfördes reformationen av Gustav Vasa som på så vis stärkte sin egen maktbas.

De reformerade länderna blir protestantiska

Den nya omvandlingen av kyrkan innefattade också en anpassning av den kristna läran. Denna nya form av kristendom kallas protestantism. Luthers protester mot den katolska läran splittrade därmed den kristna kyrkan i Västeuropa i två grenar – en katolsk och en protestantisk.

Senare gick den katolska kyrkan till motoffensiv i samband med den s.k. motreformationen, och i början av 1600-talet vävdes de religiösa striderna samman med dåtidens stora politiska konflikter vilket resulterade i flera stora religionskrig, varav det trettioåriga kriget blev det mest omfattande.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför kallas Luther och hans likasinnade för protestanter?
   
 2. Vad protesterade Martin Luther mot? Ta gärna också en titt i avsnittet om protestantismen där du hittar mer fakta.
   
 3. Nämn några orsaker till att Martin Luthers idéer fick så stor spridning i Nordeuropa. Varför gav många furstar och kungar i Nordeuropa sitt fulla stöd till Martin Luthers idéer?
   
 4. Kyrkans makt minskade på grund av reformationen. Varför?

Ta reda på:

 1. Vilka länder i Europa är protestantiska?
   
 2. Hur kan reformationen kopplas samman med det trettioåriga kriget (1618-1648).

Diskutera:

 1. Hur påverkade boktryckarkonsten reformationen?
   
 2. (Svårt) Fundera på hur den historiska utvecklingen i Sverige och Europa skulle kunna ha sett ut om inte Martin Luther hade protesterat mot kyrkan. Och hur skulle det t.ex. vara här i Sverige idag om vi varit ett katolskt land?

 

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världshistoria, Natur och Kultur, 1995
Bra Böckers Lexikon 2000, del 19, Bokförlaget Bra Böcker, 1998
John P McKay m.fl., A History of World Societies, Bedford/St. Martins, 2009

 

Text: Robert de Vries (red.)
 

Läs mer om

Kartor

Martin Luther kritiserar kyrkan

I början av 1500-talet fick den katolska kyrkan ta emot skarp kritik av en tysk munk vid namn Martin Luther. Under stridsropet: "Nåden allena, tron allena, skriften allena" - gick han till storms mot det andliga och moraliska förfallet i den katolska kyrkan. Luther kritiserade främst den katolska kyrkans maktlystenhet och inskränkthet som enligt honom inte överensstämde med den ursprungliga kyrkans ideal.

Luthers kritik fördömdes genast av påven och den katolska kyrkan. Men kritiken uppmärksammades också från andra håll där hans idéer föll i god jord. Med hjälp av boktryckarkonsten kunde därefter Luthers protester spridas till allmänheten.

Uppdaterad: 16 april 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Artiklar om Reformationen

M
Herman Lindqvist
2018-05-29
Där satt han nu, Gustav Vasa, som Sveriges kung. Det är så vi har lärt oss att se honom, som en sträng, men god landsfader. Hans samtid såg honom inte så, de var rädda för Gustav Vasa. Det är...
M
Magnus Västerbro
2017-08-26
Många innan honom hade tystats genom att de i rädsla för straff fogade in sig i ledet eller genom att de mindre uppror som ibland startade slogs ner med brutalt våld. Inte särskilt mycket talade...
M
Mattias Axelsson
2016-05-20
Många är det som genom historien dömts för olika typer av brott (en del riktiga och en del påhittade). Här kommer listan över den fem viktigaste rättegångarna i historien.
L
Hans Thorbjörnsson
2016-03-08
Sverige skulle tvingas tillbaka i unionen med Danmark. Och det såg bra ut för den danske kungen Kristian II. År 1520 lyckades han inta Stockholm och lät där kröna sig till svensk kung. Hans...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-11
Spänningen växte under 1500-talet ute i Europa mellan den katolska läran och den nya protestantiska trosbekännelsen. Europa var uppdelat i två block. De katolska staterna med bland annat det...

Podcast om Reformationen

SO-rummet podcast icon
L
av:
Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-13

Julia, Mattias och Kristoffer berättar om händelserna bakom reformationen och vilka följderna blev. Varför ville Martin Luther förändra kyrkan? Varför gillade många kungar och furstar Martin Luthers nya idéer om kyrkans roll?

Länkar om Reformationen

Sortera efter:
          

Genomgång (12:06 min) där historialäraren Max Gullberg ger en kort sammanfattning av den nya tidens huvudlinjer. Här berättas snabbt om renässansens idéer, upptäcktsresorna, reformationen, handel och nationalstaternas framväxt.

Spara som favorit
          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om reformationen. Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare. Under medeltiden förföll den katolska kyrkan, och flera av påvarna levde på ett sätt som stod
i bjärt kontrast till den lära som kyrkan predikade. Kritiken mot kyrkan kom under 1500-talet att växa och omfattade inte bara påvarnas och prästernas leverne utan alltifrån kyrkans handel med avlatsbrev till synen på nattvardsfirande och barndop. Reformationen splittrade katolska kyrkan inifrån...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (5:27 min) som riktar sig till mellanstadiet där det berättas om Martijn Luther. Filmen är producerad av Studi.se.

Spara som favorit
          

Omfattande faktasida på finska Yle där du kan fördjupa dig om Martin Luther och reformationen. Martin Luther var en präst, teolog och munk som levde i Sachsen i nuvarande Tyskland på 1500-talet. Han var kritisk till den katolska kyrkans praxis och moraliska förfall, och inledde reformationen med sin protest mot kyrkan. Den gav till slut upphov till en helt ny kyrka...

Spara som favorit
          

Artikel i den kristna tidningen Världen idag där du kan läsa om bakgrunden till reformationen på 1500-talet. Avlatshandel, skärseld och maktfullkomlighet. Situationen i medeltidens romersk-katolska kyrka bäddade för den stora reformationen...

Spara som favorit
          

Artikel i den kristna tidningen Världen idag där du kan läsa om Martin Luther. I dag skulle han ha kallats visselblåsare. Han var modig, frispråkig och bedjande. Men också – mot slutet av sin levnad – en något bitter person. Det handlar om Martin Luther, mannen som med sina 95 teser ritade om den andliga världskartan...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i den kristna tidningen Världen idag där du kan läsa om reformationens spridning i Europa under 1500-talet. Vi börjar resan i Wittenberg, där den unge munken spikade upp sina 95 teser mot avlatshandeln på Slottskyrkans port. Ekot från hammarslagen spred sig över Europa och ända till Sverige. Välkommen med på en spännande resa genom 1500-talets Europa. Docent Torbjörn Aronson är vår reseledare...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Arikel på Svenska kyrkans webbplats där du kan läsa om Martin Luther och reformationen. Martin Luthers idéer under 1500-talet har stor betydelse för Svenska kyrkan av idag. Han var kritisk till vissa inslag i kyrkans liv och startade det som kom att bli den protestantiska reformationen...

Spara som favorit
          

Faktatext på sajten Katolik.nu där du kan läsa kortfattat om Martin Luther och reformationen. Reformationen är den term som sammanfattar det historiska skede då en del av Europa övergick från katolicism till protestantism. Detta var en lång och utdragen process som har sin bakgrund i en söndring och försvagning av den katolska kyrkan som märktes redan på 1200-talet och som slutligen på 1500-talet splittrade den kristna religionen i flera Europeiska länder...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Genomgång (15:01 min) av läraren Maria Nylén som berättar om boktryckarkonstens genombrott, Martin Luther, reformationen och motreformationen.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (9:50 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar kortfattat om Vasatiden (1523-1611) i Sverige. Här berättas bl.a. om Gustav Vasa och hans söner, reformationen och livet på landsbygden under 1500-talet.

Spara som favorit
          

Flippad genomgång (7:21 min) där SO-läraren Therese Blom Olsson berättar om reformationen och Gustav Vasa.

Spara som favorit
          

Geomgång (13:03 min) där mellanstadieläraren Catharina Glaas berättar om vikingatiden. Skapad för år 5, men funkar för alla..

Spara som favorit
          

Kort genomgång (5:58 min) där läraren Viktor Sundelius berättar om Gustav Vasa och Sverige under Vasatiden. 

Spara som favorit
          

Genomgång (15:01 min) för mellanstadiet där läraren Johanna Rexgård berättar om Vastidens Sverige. Här får du veta mer om hur det var att leva i 1500-talets Sverige. Här berättas även om Gustav Vasa, reformationen och Gustav Vasas söner.

Spara som favorit
          

Kort och lättförståelig genomgång (3:37 min) där SO-läraren Elisabeth Hultgren berättar om Martin Luther och protestantismens framväxt. För åk 4-6.

Spara som favorit
          

Lättförståelig genomgång (5:00 min) där SO-läraren Elisabeth Hultgren berättar om reformationen med fokus på Gustav Vasas Sverige. Vad betyder egentligen ordet "reform"? För åk 4-6.

Spara som favorit
          

Lättfattad genomgång (8:29 min) där läraren Johanna Rexgård berättar om Vasatiden. Här berörs bl.a. stora händelser, reformationen, livet på landet och i staden samt Dackeupproret.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:46 min) om reformationen. Här berättas bl.a. om avlatsbrev, Martin Luther och kyrkans splittring. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (6:28 min) av SO-läraren Christopher Sköld som på ett lättförståeligt sätt sammanfattar perioden 1500-1750. 

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen människornas liv.

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen större.

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om enskilda staters och rikens...

Vasatiden (1521-1611), då Sverige styrdes av Gustav Vasa och hans söner. Tiden mellan Gustav Vasas maktövertagande 1521 fram till 1611 då Gustav...

Protestantismen grundar sig på de tolkningar av kristendomen och de protester mot kyrkan som utformades under reformationen på 1500-talet. Kyrkan...

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.