Sápmi i skolan: åk 7-9

av: Samiskt informationscentrum
målgrupp: Högstadiet

Här hittar du lektionsunderlag som riktar sig till dig som pedagog på högstadiet som behöver stöd eller tips på lektioner om samer.

Lektioner är kopplade till skolans styrdokument och ger konkreta vägar till relevant material.

Här finns allt material om Sápmi i skolan: åk 7-9

Uppdaterad: 3 februari 2019
Publicerad: 22 mars 2018

ANNONS

ANNONS

Liknande Lektionsmaterial

ANNONS

Ämneskategorier

Samernas historia

Samerna är ett ursprungsfolk i norra Skandinavien med en egen historia.

Samisk religion

Samernas naturreligion från förkristen tid. Den samiska religionen gick ut på att naturen var besjälad och att...

Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter utgörs av: samer, Sverigefinnar, romer, Tornedalingar och judar. Bland skolans...

Relaterade taggar

Minoriteter

Här hittar du material med anknytning till nationella och etniska minoriteter förr och idag.

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Källkritik

Källkritik är en metod för att undersöka källors karaktär och innehåll i syfte att fastställa deras...

Samer

Samerna är Europas enda ursprungsfolk och räknas till Sveriges fem nationella minoriteter. De...