L
Kategori

Kinesiska muren började byggas några hundra år f.Kr som ett försvar mot de krigiska nomadfolken i norr. Muren mäter idag 885 mil och räknas som världens största byggnadsverk.

Kinas fornhistoria

Det första riket i Kina var Shangdynastin som uppstod omkring 1500 f.Kr i de bördiga områdena kring Gula floden. Men inom riket rådde politiskt kaos och det skulle dröja ytterligare över tusen år innan Kina blev ett enat rike under en stark kejsare.

Många små riken kämpade om makten

Under Kinas fornhistoria existerade sällan någon stark centralmakt som höll ihop riket. Kejsaren hade i första hand en religiös funktion och ingen direkt politisk makt. Det var istället det folkliga godtagandet av dessa ”prästkejsare” som höll samman riket. Under större delen av forntiden bestod därför Kina av olika mindre riken där lokala småkungar och furstar kontrollerade folket.

Det första riket i Kina var Shangdynastin som uppstod omkring 1500 f.Kr i de bördiga områdena kring Gula floden. Men inom riket rådde politiskt kaos och det skulle dröja ytterligare över tusen år innan Kina blev ett enat rike under en stark kejsare.

Många små riken kämpade om makten

Under Kinas fornhistoria existerade sällan någon stark centralmakt som höll ihop riket. Kejsaren hade i första hand en religiös funktion och ingen direkt politisk makt. Det var istället det folkliga godtagandet av dessa ”prästkejsare” som höll samman riket. Under större delen av forntiden bestod därför Kina av olika mindre riken där lokala småkungar och furstar kontrollerade folket.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Dynasti: Grupp av härskare från samma familj eller släkt. Ett annat ord för "ätt".

Rivaliteten inom och mellan de många smårikena förorsakade ofta lokala och regionala maktstrider. Kina var därför ett splittrat rike under större delen av forntiden med en svag kejsare som galjonsfigur (mer som en symbol, en maktlös ledare).

Kina enas under en stark kejsare

Det var först på 200-talet f.Kr som en furste vid namn Qin Shi Huangdi i landet Qin lyckades besegra alla sina rivaler och ena det splittrade Kina. Det är också från hans stat Qin som Kina fått sitt namn.

Under Shi Huangdis regentperiod började arbetet med att bygga ihop de murar som de olika kinesiska staterna byggt mot varandra för att istället göra dem till en gemensam, till skydd mot alla fientliga folkslag som levde norr om riket. Denna enorma försvarsanordning kom senare att kallas kinesiska muren och räknas alltjämt som världens längsta byggnadsverk.

Qin Shi Huangdis terrakottaarmé
Qin Shi Huangdi brukar ibland räknas som Kinas första kejsare då det var han som enade det splittrade Kina i ett stort rike. Under hans regentperiod påbörjades bygget av kinesiska muren. Hans maktambitioner visste inga gränser. Han lät även uppföra en komplett och fullskalig armé av terrakottasoldater för att skydda sitt mausoleum, inrymd i en 76 meter hög jordpyramid öster om dagens Xi'an.

Under Qindynastin infördes också standardmått för vikt och längd i Kina.

Handynastin

Qindynastin (221-206 f.Kr) blev kortlivad och efter ett inbördeskrig tog den mäktiga Handynastin över makten i Kina och härskade i över fyrahundra år (206 f.Kr–220 e.Kr). Handynastins kejsare byggde skolor och uppmuntrade utbildning. Vid den här tiden uppfanns pappret - och bläcket togs i bruk. Det var också nu som buddhismen kom till Kina.

Under Handynastin utvidgade Kina sitt område. Även handeln med västvärlden kom igång på allvar efter att man öppnat den s.k. Sidenvägen - en handelsrutt som löpte mellan öst och väst, från Kina till länderna vid östra Medelhavet.

ANNONS

ANNONS

Sidenvägen band ihop Kina med Europa

Karta över Handynastins Kina.
Bild: Yuninjie
Handynastins Kina 87 f.Kr. De vita markeringarna visar den s.k. Sidenvägen.

Redan under andra århundradet f.Kr fördes siden och andra varor på karavanvägar från Kina till länderna vid Medelhavet.

Sidenvägen blev en viktig handelsrutt som bestod av ett förgrenat nätverk av vägar från Kina västerut till hamnstäderna vid östra Medelhavet. Hela resan tog ett par år, men mycket få handelsmän transporterade sina varor hela vägen. Vanligare var att en handelsman köpte en last, transporterade den en bit av vägen för att därefter sälja den, köpa en annan last och transportera tillbaka till sin hemstad.

Handelsvarorna bestod inte bara av siden utan även guld och kryddor som ingefära och kanel. Nyttan med Sidenvägen var tvåfaldig; det ekonomiska utbytet var mycket omfattade, men längs Sidenvägen spreds också olika religioner och andra idéer.

Karta över Sidenvägen.
Bild: Shizhao
Karta som visar Sidenvägen.

LÄS MER: Sidenvägen

LÄS MER: De tidiga upptäckarna 3: Kina upptäcker Europa

LÄS MER: Qin Shi Huangdi - den grymme kejsaren

LÄS MER: Kong Fuzi - den store läraren

LÄS MER: Handynastin - Kinas guldålder

LÄS MER: Kinas historia

LÄS MER: Kinesiska muren

LÄS MER: Kineserna och järnet

LÄS MER: Flodkulturer

LÄS MER: Forntidens och antikens huvudlinjer

ANNONS

ANNONS

Uppfinningar och vetenskap

Kineserna gjorde många uppfinningar långt före länderna i Mellanöstern och Europa. De kunde bland annat tillverka papper, och de använde blocktryck för att trycka böcker (en sätt att kopiera skrift och att trycka böcker) - långt innan boktryckarkonsten utvecklades i Europa.

En annan viktig kinesisk uppfinning är krutet. I Kina användes en svartkrutsliknande pulverblandning för fyrverkerier kanske redan för 2000 år sedan.

Ytterligare några exempel på viktiga kinesiska uppfinningar är: kompassen, stigbygeln, sidentillverkningen, kortleken och kinesiskt porslin.

Den kinesiska läkarvetenskapen utvecklades oberoende av den västerländska. Den baserades på teorin att kanaler med energi flödar genom kroppen. Energiflödet kan styras med hjälp av örtmedicin eller akupunkturnålar som sticks in på vissa ställen i kroppen.
 

Visste du att:

 • Shi Huangdi (259 - 210 f.Kr) förändrade Kina inom många områden. Han införde en gemensam lag i hela riket och standardiserade mått-, vikt- och myntsystemen. Han fastställde det skriftspråk som kineserna fortfarande använder.
   
 • År 213 f.Kr. gav Shi Huangdi order om att bränna alla oppositionella  böcker i Kina. Han ville förhindra spridandet av skrifter som kunde uppmuntra till uppror.
   
 • Shi Huangdi såg till att bönderna i Kina blev ägare till sin jord, men i gengäld blev de skyldiga att betala skatt till staten, vilket många bönder ansåg vara mycket betungande.
   
 • Ett av kejsaren Shi Huangdis mest imponerande projekt var att bygga färdigt den kinesiska muren. Muren skulle skydda Kina mot de aggressiva mongolfolken.
   
 • Kejsaren Shi Huangdi sökte efter en dryck som kunde ge honom evigt liv, men när han inte fann den började han istället planera för sin begravningsplats. I himlen skulle han härska på samma sätt som han härskade på jorden. 700 000 tvångsarbetare satte igång att bygga ett gravmonument, som var 15 våningar högt och byggt av jord från Weiflodens stränder. När graven var färdig gav kejsaren order om att konstnärer skulle avbilda hans livvakter i lera. Terrakottafigurerna, som var i naturlig storlek, skulle för all framtid bevaka kejsaren efter hans död. De flesta av de 7 500 terrakottakrigarna står i givakt, andra knäböjer eller tar långa steg, kör en vagn, leder en häst eller står redo för strid. Längden på de vanliga fotsoldaterna varierar från 175 cm till 183 cm. Körsvennerna är ännu längre och befälhavaren är hela 196 cm lång.
   
 • Trots att Shi Huangdi bara härskade i elva år har han lämnat spår som bestått i årtusenden. Han gav Kina dess namn, uppfann ordet ”kejsare” samt skapade världens mest långlivade regeringsform: Kinas kejserliga system som varade i över 2 000 år fram till 1911.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför var Kina så splittrat under större delen av forntiden?
   
 2. Kinas första riktiga kejsare hette Qin Shi Huangdi. Han hade många sidor i sin personlighet. Gör en kortfattad personbeskrivning av honom. Berätta om hans mål och ambition. Försök också att beskriva hans personlighet... hur verkar han vara som person? Vilka personliga egenskaper tycker du passar in? Tag gärna hjälp av den här artikeln för att hitta mer fakta.
   
 3. Vad var Sidenvägen?
   
 4. Rangordna de tre viktigaste kinesiska uppfinningarna. Motivera ditt val.

Ta reda på:

 1. Nämn intressanta fakta om den kinesiska muren. Tag hjälp av den här artikeln.
   
 2. Vem var Konfucius och vad har han betytt för Kinas historia? Ta hjälp av den här texten >
   
Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Kinas fornhistoria

M

Den underjordiska terrakottaarmén

av: Peter Fowelin
2023-03-06

Som många andra härskare genom historien ville Shi Huangdi, den förste kejsaren av Kina, ha med sig redskap, vapen, ädla stenar, kvinnor och tjänare i graven för sin fortsatta existens efter döden. Allt detta förbereddes och genomfördes mycket noggrant...

+ Läs mer

M
Båt på en flod.

Floderna och de första stora civilisationerna

av: Kaj Hildingson
2023-02-15

Världens första stora civilisationer uppstod i dalarna längs stora floder. Vid floderna Eufrat och Tigris i Mesopotamien, i Nildalen i Egypten, runt Indusdalen i Indien och Pakistan och vid Gula floden i Kina började riken växa fram för 5 000 år sedan. Gemensamt för dessa riken var att människorna där lärde sig att leda flodvatten ut över den torra åkerjorden och att använda floderna för transporter. Därmed skapades de första stora civilisationerna. Det var sumererna vid Eufrat och Tigris som var först...

+ Läs mer

L

Ryttarfolken på stäppen: skyterna, Hsiung-nu, hunnerna och mongolerna

av: Kaj Hildingson
2022-07-11

Vid östra Medelhavet och Svarta havet börjar ett väldigt stäpplandskap. Det sveper genom Asien i en enorm båge vars yttersta spets nästan når ända till Gula havet utanför Kinas östra kust. Det var på detta enorma gräshav som människan först tämjde hästen. För de människor som bodde på stäppen kom hästen att bli en oumbärlig kamrat. Stäppernas kringströvande ryttarfolk skulle i över tusen år utgöra ett allvarligt hot mot de bofasta folken runt omkring, européerna och kineserna. Under århundradenas lopp har blotta namnen på en rad ryttarfolk: skyterna, Hsiung-nu, hunnerna och mongolerna injagat skräck i folken runt omkring.

+ Läs mer

L

Kineserna och järnet

av: Jan-Olof Fallström
2022-02-09

I den långa raden av kinesiska kejsare är nog bara en mera allmänt bekant - Qin Shi Huangdi (född cirka 260, död 210 f.Kr). Det var han som enligt traditionen lät bygga den kinesiska muren och bränna alla böcker i Kina. Ingetdera är helt riktigt, och man har länge trott att även andra berättelser om honom är överdrivna. Det berättas bland annat att i hans grav finns portar som är så hårda att vanliga hackor och svärd inte kan slå hål på dem. De skulle ha en mystisk förmåga att dra till sig järnföremål. Det är frestande att vifta undan berättelserna som sagor från forntiden. Men under 1970- och 1980-talen har arkeologer gjort fynd som tycks bekräfta delar av uppgifterna...

+ Läs mer

L

Handynastin - Kinas guldålder

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2021-12-06

År 202 f.Kr besteg Liu Bang kejsartronen i Kina som den förste av Handynastin. Under Hankejsarna blev Kina så småningom en stormakt och ett av de mest utvecklade rikena i världen. Liu Bang kom till makten efter ett uppror mot härskarna av Qin. Kejsar Shi Huangdi av Qin hade upplöst de små kungariken, som ofta krigat mot varandra, och enat landet. Liu Bang lät återupprätta en del av de gamla kungarikena. Det visade sig vara ett misstag. Flera av de nya härskarna gjorde inom kort uppror mot sin kejsare. Liu Bang måste ägna en stor del av sin tid vid makten åt att slå ner revolterna. Under en sådan expedition träffades han av en pil och dog 195 f.Kr...

+ Läs mer

L

Kong Fuzi - den store läraren

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2021-11-30

För ungefär 2 500 år sedan var Zhoukungarna de mäktigaste i Kina. Men efter hand började deras makt försvagas. Det fanns många andra furstar som ville utöka sin makt. En del av dem styrde över egna små riken. Allteftersom Zhoukungarnas makt minskade blev det vanligare med strider och inbördeskrig i Kina. Under denna tid föddes Kong Fuzi eller Mästaren Kong. I Europa är han känd under det latinska namnet Konfucius. Kong Fuzi var ingen vanlig lärare. Hans tankar kom att spela en viktig roll i det kinesiska samhället under, mer än två tusen år...

+ Läs mer

Länkar om Kinas fornhistoria

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Forntiden och antiken

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Hi
Karta

Kinas historia

Fördjupa dig i Kinas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Re

Konfucianism

Konfucianismen grundades av Konfucius på 500-talet f.Kr som en slags statsideologi och är fortfarande en av Kinas...

Hi

Kända personer på forntiden och antiken

Historia om några av forntidens och antikens mest kända personer och deras levnadsöden.

Hi

Forntidens och antikens huvudlinjer

Forntidens och antikens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Egyptier med oxar

Flodkulturer

En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Upptäckten av Tutankhamuns grav.

Arkeologi

Arkeologi handlar inte bara om skatter och berömda upptäckter kring forntida kungar och drottningar...

Hi
Karavan

Sidenvägen

Sidenvägen är en av de äldsta av världens stora handelsvägar, även om den fick sitt namn först på...