L

Kinesiska muren började byggas några hundra år f.Kr som ett försvar mot de krigiska nomadfolken i norr. Muren mäter idag 885 mil och räknas som världens största byggnadsverk.

Kinas fornhistoria

Det första riket i Kina var Shangdynastin som uppstod omkring 1500 f.Kr i de bördiga områdena kring Gula floden. Men inom riket rådde politiskt kaos och det skulle dröja ytterligare över tusen år innan Kina blev ett enat rike under en stark kejsare.

Många små riken kämpade om makten

Under Kinas fornhistoria existerade sällan någon stark centralmakt som höll ihop riket. Kejsaren hade i första hand en religiös funktion och ingen direkt politisk makt. Det var istället det folkliga godtagandet av dessa ”prästkejsare” som höll samman riket. Under större delen av forntiden bestod därför Kina av olika mindre riken där lokala småkungar och furstar kontrollerade folket.

Det första riket i Kina var Shangdynastin som uppstod omkring 1500 f.Kr i de bördiga områdena kring Gula floden. Men inom riket rådde politiskt kaos och det skulle dröja ytterligare över tusen år innan Kina blev ett enat rike under en stark kejsare.

Många små riken kämpade om makten

Under Kinas fornhistoria existerade sällan någon stark centralmakt som höll ihop riket. Kejsaren hade i första hand en religiös funktion och ingen direkt politisk makt. Det var istället det folkliga godtagandet av dessa ”prästkejsare” som höll samman riket. Under större delen av forntiden bestod därför Kina av olika mindre riken där lokala småkungar och furstar kontrollerade folket.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Dynasti: Grupp av härskare från samma familj eller släkt. Ett annat ord för "ätt".

Rivaliteten inom och mellan de många smårikena förorsakade ofta lokala och regionala maktstrider. Kina var därför ett splittrat rike under större delen av forntiden med en svag kejsare som galjonsfigur (mer som en symbol, en maktlös ledare).

Kina enas under en stark kejsare

Det var först på 200-talet f.Kr som en furste vid namn Qin Shi Huangdi i landet Qin lyckades besegra alla sina rivaler och ena det splittrade Kina. Det är också från hans stat Qin som Kina fått sitt namn.

Under Shi Huangdis regentperiod började arbetet med att bygga ihop de murar som de olika kinesiska staterna byggt mot varandra för att istället göra dem till en gemensam, till skydd mot alla fientliga folkslag som levde norr om riket. Denna enorma försvarsanordning kom senare att kallas kinesiska muren och räknas alltjämt som världens längsta byggnadsverk.

Qin Shi Huangdi brukar ibland räknas som Kinas första kejsare då det var han som enade det splittrade Kina i ett stort rike. Under hans regentperiod påbörjades bygget av kinesiska muren. Hans maktambitioner visste inga gränser. Han lät även uppföra en komplett och fullskalig armé av terrakottasoldater för att skydda sitt mausoleum, inrymd i en 76 meter hög jordpyramid öster om dagens Xi'an.

Under Qindynastin infördes också standardmått för vikt och längd i Kina.

Handynastin

Qindynastin (221-206 f.Kr) blev kortlivad och efter ett inbördeskrig tog den mäktiga Handynastin över makten i Kina och härskade i över fyrahundra år (206 f.Kr–220 e.Kr). Handynastins kejsare byggde skolor och uppmuntrade utbildning. Vid den här tiden uppfanns pappret - och bläcket togs i bruk. Det var också nu som buddhismen kom till Kina.

Under Handynastin utvidgade Kina sitt område. Även handeln med västvärlden kom igång på allvar efter att man öppnat den s.k. Sidenvägen - en handelsrutt som löpte mellan öst och väst, från Kina till länderna vid östra Medelhavet.

ANNONS

ANNONS

Handynastins Kina 87 f.Kr. De vita markeringarna visar den s.k. Sidenvägen.

Sidenvägen band ihop Kina med Europa

Redan under andra århundradet f.Kr fördes siden och andra varor på karavanvägar från Kina till länderna vid Medelhavet.

Sidenvägen blev en viktig handelsrutt som bestod av ett förgrenat nätverk av vägar från Kina västerut till hamnstäderna vid östra Medelhavet. Hela resan tog ett par år, men mycket få handelsmän transporterade sina varor hela vägen. Vanligare var att en handelsman köpte en last, transporterade den en bit av vägen för att därefter sälja den, köpa en annan last och transportera tillbaka till sin hemstad.

Handelsvarorna bestod inte bara av siden utan även guld och kryddor som ingefära och kanel. Nyttan med Sidenvägen var tvåfaldig; det ekonomiska utbytet var mycket omfattade, men längs Sidenvägen spreds också olika religioner och andra idéer.

LÄS MER: Sidenvägen

LÄS MER: De tidiga upptäckarna 3: Kina upptäcker Europa

Sidenvägen-karta

LÄS MER: Qin Shi Huangdi - den grymme kejsaren

LÄS MER: Kinas historia

LÄS MER: Kinesiska muren

LÄS MER: Flodkulturer

ANNONS

ANNONS

Uppfinningar och vetenskap

Kineserna gjorde många uppfinningar långt före länderna i Mellanöstern och Europa. De kunde bland annat tillverka papper, och de använde blocktryck för att trycka böcker (en sätt att kopiera skrift och att trycka böcker) - långt innan boktryckarkonsten utvecklades i Europa.

En annan viktig kinesisk uppfinning är krutet. I Kina användes en svartkrutsliknande pulverblandning för fyrverkerier kanske redan för 2000 år sedan.

Ytterligare några exempel på viktiga kinesiska uppfinningar är: kompassen, stigbygeln, sidentillverkningen, kortleken och kinesiskt porslin.

Den kinesiska läkarvetenskapen utvecklades oberoende av den västerländska. Den baserades på teorin att kanaler med energi flödar genom kroppen. Energiflödet kan styras med hjälp av örtmedicin eller akupunkturnålar som sticks in på vissa ställen i kroppen.

Visste du att:

 • Shi Huangdi (259 - 210 f.Kr) förändrade Kina inom många områden. Han införde en gemensam lag i hela riket och standardiserade mått-, vikt- och myntsystemen. Han fastställde det skriftspråk som kineserna fortfarande använder.
 • År 213 f.Kr. gav Shi Huangdi order om att bränna alla oppositionella  böcker i Kina. Han ville förhindra spridandet av skrifter som kunde uppmuntra till uppror.
 • Shi Huangdi såg till att bönderna i Kina blev ägare till sin jord, men i gengäld blev de skyldiga att betala skatt till staten, vilket många bönder ansåg vara mycket betungande.
 • Ett av kejsaren Shi Huangdis mest imponerande projekt var att bygga färdigt den kinesiska muren. Muren skulle skydda Kina mot de aggressiva mongolfolken.
 • Kejsaren Shi Huangdi sökte efter en dryck som kunde ge honom evigt liv, men när han inte fann den började han istället planera för sin begravningsplats. I himlen skulle han härska på samma sätt som han härskade på jorden. 700 000 tvångsarbetare satte igång att bygga ett gravmonument, som var 15 våningar högt och byggt av jord från Weiflodens stränder. När graven var färdig gav kejsaren order om att konstnärer skulle avbilda hans livvakter i lera. Terrakottafigurerna, som var i naturlig storlek, skulle för all framtid bevaka kejsaren efter hans död. De flesta av de 7 500 terrakottakrigarna står i givakt, andra knäböjer eller tar långa steg, kör en vagn, leder en häst eller står redo för strid. Längden på de vanliga fotsoldaterna varierar från 175 cm till 183 cm. Körsvennerna är ännu längre och befälhavaren är hela 196 cm lång.
 • Trots att Shi Huangdi bara härskade i elva år har han lämnat spår som bestått i årtusenden. Han gav Kina dess namn, uppfann ordet ”kejsare” samt skapade världens mest långlivade regeringsform: Kinas kejserliga system som varade i över 2 000 år fram till 1911.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför var Kina så splittrat under större delen av forntiden?
   
 2. Kinas första riktiga kejsare hette Qin Shi Huangdi. Han hade många sidor i sin personlighet. Gör en kortfattad personbeskrivning av honom. Berätta om hans mål och ambition. Försök också att beskriva hans personlighet... hur verkar han vara som person? Vilka personliga egenskaper tycker du passar in? Tag gärna hjälp av den här artikeln för att hitta mer fakta.
   
 3. Vad var Sidenvägen?
   
 4. Rangordna de tre viktigaste kinesiska uppfinningarna. Motivera ditt val.

Ta reda på:

 1. Nämn intressanta fakta om den kinesiska muren. Tag hjälp av den här artikeln.
   
 2. Vem var Konfucius och vad har han betytt för Kinas historia? Ta hjälp av den här texten >
Sidan uppdaterad: 14 oktober 2021
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Kinas fornhistoria

SO-rummet bok
M

De tidiga upptäckarna 3: Kina upptäcker Europa

av: Kaj Hildingson
2021-02-24

Under andra århundradet före Kristus öppnades Sidenvägen mellan Kina och Europa. Sidenvägen är en av de äldsta av världens stora handelsvägar, även om den fick sitt namn först på 1800-talet. Längs den vägen fördes i århundraden värdefulla handelsvaror mellan Europa, Indien och Kina. Viktigast var sidenet från Kina. I romarriket blev det högsta mode att klä sig i siden. Det sägs att tyget betalades med sin vikt i guld...

+ Läs mer

M

Wu Zetian - Kinas enda kvinna på tronen

av: Magnus Västerbro
2021-02-09

År 690 e.Kr tog kvinnan som börjat sin karriär som 13-årig konkubin vid hovet för första gången på sig en ståtlig dräkt i den gula färg som var reserverad för kejsaren av Kina. I mer än trettio år hade det varit en allt mer offentlig hemlighet att det i praktiken var hon som bestämde i det jättelika riket; nu var stunden inne då hon trädde fram i ljuset, med titeln som på kinesiska lyder ”huangdi”, gudomlig regent, vanligtvis översatt som ”kejsare”. Här är berättelsen om Wu Zetian - Kinas första och en kvinna på tronen, som blivit både smutskastad och hyllad i den sentida historieskrivningen...

+ Läs mer

M

Shi Huangdi - Kinas första kejsare försökte göra slut på historien

av: Magnus Västerbro
2018-11-04

Du har säkert någon gång hört talas om Kinas första kejsare, Shi Huangdi, som lät bränna alla böcker i Kina och som inför sin död lät uppföra en armé av terrakottasoldater i sitt överdådiga mausoleum. Men är hans dåliga eftermäle i historieböckerna rättvist? Bedöm själv...

+ Läs mer

M

Konfucius

av: Carsten Ryytty
2016-11-13

Den kinesiske läraren och filosofen Konfucius föddes 551 f.Kr i provinsen Lu i nordöstra Kina. Han skulle komma att bli en av världshistoriens mest inflytelserika gestalter och betecknas ibland som religionsgrundare. Men Konfucius ägnade sig mer åt etik än religion. Gud och livet efter detta saknas i hans lära...

+ Läs mer

L

Kinesiska skrivtecken

av: Hans Thorbjörnsson
2014-02-04

Det var hos kungen av Shang som kineserna för flera tusen år sedan tecknade särskilt många skrivtecken. Kungen av Shang ville ställa frågor till sina döda förfäders andar...

+ Läs mer

Länkar om Kinas fornhistoria

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Forntiden och antiken

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Kinas historia

Fördjupa dig i Kinas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Konfucianism

Konfucianismen grundades av Konfucius på 500-talet f.Kr som en slags statsideologi och är fortfarande en av Kinas...

Kända personer på forntiden och antiken

Historia om några av forntidens och antikens mest kända personer och deras levnadsöden.

Forntidens och antikens huvudlinjer

Forntidens och antikens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Flodkulturer

En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars...

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Arkeologi

Arkeologi handlar inte bara om skatter och berömda upptäckter kring forntida kungar och drottningar...

Sidenvägen

Sidenvägen är en av de äldsta av världens stora handelsvägar, även om den fick sitt namn först på...