Bild:
Kinesiska muren började byggas några hundra år f.Kr som ett försvar mot de krigiska nomadfolken i norr. Muren mäter idag 885 mil och räknas som världens största byggnadsverk.
L

Kinas fornhistoria

Det första riket i Kina var Shangdynastin som uppstod omkring 1500 f.Kr i de bördiga områdena kring Gula floden. Men inom riket rådde politiskt kaos och det skulle dröja ytterligare över tusen år innan Kina blev ett enat rike under en stark kejsare.

Många små riken kämpade om makten

Under Kinas fornhistoria existerade sällan någon stark centralmakt som höll ihop riket. Kejsaren hade i första hand en religiös funktion och ingen direkt politisk makt. Det var istället det folkliga godtagandet av dessa ”prästkejsare” som höll samman riket. Under större delen av forntiden bestod därför Kina av olika mindre riken där lokala småkungar och furstar kontrollerade folket.

Rivaliteten inom och mellan de många smårikena förorsakade ofta lokala och regionala maktstrider. Kina var därför ett splittrat rike under större delen av forntiden med en svag kejsare som galjonsfigur (mer som en symbol, en maktlös ledare).

Kina enas under en stark kejsare

Det var först på 200-talet f.Kr som en furste vid namn Qin Shi Huangdi i landet Qin lyckades besegra alla sina rivaler och ena det splittrade Kina. Det är också från hans stat Qin som Kina fått sitt namn.

Qin Shi Huangdi brukar ibland räknas som Kinas första kejsare då det var han som enade det splittrade Kina i ett stort rike. Under hans regentperiod påbörjades bygget av kinesiska muren. Hans maktambitioner visste inga gränser. Han lät bränna alla böcker som fanns i riket då han ville att Kinas historia skulle börja med honom. Han lät även uppföra en komplett och fullskalig armé av terrakottasoldater för att skydda sitt mausoleum, inrymd i en 76 meter hög jordpyramid öster om dagens Xi'an.

Användbara begrepp

Dynasti: Grupp av härskare från samma familj eller släkt. Ett annat ord för "ätt".

Under Shi Huangdis regentperiod började arbetet med att bygga ihop de murar som de olika kinesiska staterna byggt mot varandra för att istället göra dem till en gemensam, till skydd mot alla fientliga folkslag som levde norr om riket. Denna enorma försvarsanordning kom senare att kallas kinesiska muren och räknas alltjämt som världens längsta byggnadsverk.

Under Qindynastin infördes också standardmått för vikt och längd i Kina.

Bild:
Handynastins Kina 87 f.Kr. De vita markeringarna visar den s.k. Sidenvägen.

Handynastin

Qindynastin (221-206 f.Kr) blev kortlivad och efter ett inbördeskrig tog den mäktiga Handynastin över makten i Kina och härskade i över fyrahundra år (206 f.Kr–220 e.Kr). Handynastins kejsare byggde skolor och uppmuntrade utbildning. Vid den här tiden uppfanns pappret - och bläcket togs i bruk. Det var också nu som buddhismen kom till Kina.

Under Handynastin utvidgade Kina sitt område. Även handeln med västvärlden kom igång på allvar efter att man öppnat den s.k. Sidenvägen - en handelsrutt som löpte mellan öst och väst, från Kina till länderna vid östra Medelhavet.

Sidenvägen band ihop Kina med Europa

Redan under andra århundradet f.Kr fördes siden och andra varor på karavanvägar från Kina till länderna vid Medelhavet.

Sidenvägen blev en viktig handelsrutt som bestod av ett förgrenat nätverk av vägar från Kina västerut till hamnstäderna vid östra Medelhavet. Hela resan tog ett par år, men mycket få handelsmän transporterade sina varor hela vägen. Vanligare var att en handelsman köpte en last, transporterade den en bit av vägen för att därefter sälja den, köpa en annan last och transportera tillbaka till sin hemstad.

Handelsvarorna bestod inte bara av siden utan även guld och kryddor som ingefära och kanel. Nyttan med Sidenvägen var tvåfaldig; det ekonomiska utbytet var mycket omfattade, men längs Sidenvägen spreds också olika religioner och andra idéer.


 

Uppfinningar och vetenskap

Kineserna gjorde många uppfinningar långt före länderna i Mellanöstern och Europa. De kunde bland annat tillverka papper, och de använde blocktryck för att trycka böcker (en sätt att kopiera skrift och att trycka böcker) - långt innan boktryckarkonsten utvecklades i Europa.

En annan viktig kinesisk uppfinning är krutet. I Kina användes en svartkrutsliknande pulverblandning för fyrverkerier kanske redan för 2000 år sedan.

Ytterligare några exempel på viktiga kinesiska uppfinningar är: kompassen, stigbygeln, sidentillverkningen, kortleken och kinesiskt porslin.

Den kinesiska läkarvetenskapen utvecklades oberoende av den västerländska. Den baserades på teorin att kanaler med energi flödar genom kroppen. Energiflödet kan styras med hjälp av örtmedicin eller akupunkturnålar som sticks in på vissa ställen i kroppen.

Visste du att:

 • Shi Huangdi (259 - 210 f.Kr) förändrade Kina inom många områden. Han införde en gemensam lag i hela riket och standardiserade mått-, vikt- och myntsystemen. Han fastställde det skriftspråk som kineserna fortfarande använder.
 • År 213 f.Kr. gav Shi Huangdi order om att bränna alla böcker i Kina. Han ville förhindra spridandet av skrifter som kunde uppmuntra till uppror. Kinas historia skulle börja med honom – den förste kejsaren. De som protesterade begravdes levande. Människor som sjöng gamla sånger eller berättade gamla sagor, blev avrättade.
 • Shi Huangdi såg till att bönderna i Kina blev ägare till sin jord, men i gengäld blev de skyldiga att betala skatt till staten, vilket många bönder ansåg vara mycket betungande.
 • Ett av kejsaren Shi Huangdis mest imponerande projekt var att bygga färdigt den kinesiska muren. Muren skulle skydda Kina mot de aggressiva mongolfolken.
 • Kejsaren Shi Huangdi sökte efter en dryck som kunde ge honom evigt liv, men när han inte fann den började han istället planera för sin begravningsplats. I himlen skulle han härska på samma sätt som han härskade på jorden. 700 000 tvångsarbetare satte igång att bygga ett gravmonument, som var 15 våningar högt och byggt av jord från Weiflodens stränder. När graven var färdig gav kejsaren order om att konstnärer skulle avbilda hans livvakter i lera. Terrakottafigurerna, som var i naturlig storlek, skulle för all framtid bevaka kejsaren efter hans död. De flesta av de 7 500 terrakottakrigarna står i givakt, andra knäböjer eller tar långa steg, kör en vagn, leder en häst eller står redo för strid. Längden på de vanliga fotsoldaterna varierar från 175 cm till 183 cm. Körsvennerna är ännu längre och befälhavaren är hela 196 cm lång.
 • Trots att Shi Huangdi bara härskade i elva år är han en av historiens mest hatade kejsare. Men han har lämnat spår som bestått i årtusenden. Han gav Kina dess namn, uppfann ordet ”kejsare” samt skapade världens mest långlivade regeringsform: Kinas kejserliga system som varade i över 2 000 år fram till 1911.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför var Kina så splittrat under större delen av forntiden?
   
 2. Kinas första riktiga kejsare hette Qin Shi Huangdi. Han hade många sidor i sin personlighet. Gör en kortfattad personbeskrivning av honom. Berätta om hans mål och ambition. Försök också att beskriva hans personlighet... hur verkar han vara som person? Vilka personliga egenskaper tycker du passar in? Tag gärna hjälp av den här artikeln för att hitta mer fakta.
   
 3. Vad var Sidenvägen?
   
 4. Rangordna de tre viktigaste kinesiska uppfinningarna. Motivera ditt val.

Ta reda på:

 1. Nämn intressanta fakta om den kinesiska muren. Tag hjälp av den här artikeln.
   
 2. Vem var Konfucius och vad har han betytt för Kinas historia? Ta hjälp av den här texten >

Det första riket i Kina var Shangdynastin som uppstod omkring 1500 f.Kr i de bördiga områdena kring Gula floden. Men inom riket rådde politiskt kaos och det skulle dröja ytterligare över tusen år innan Kina blev ett enat rike under en stark kejsare.

Många små riken kämpade om makten

Under Kinas fornhistoria existerade sällan någon stark centralmakt som höll ihop riket. Kejsaren hade i första hand en religiös funktion och ingen direkt politisk makt. Det var istället det folkliga godtagandet av dessa ”prästkejsare” som höll samman riket. Under större delen av forntiden bestod därför Kina av olika mindre riken där lokala småkungar och furstar kontrollerade folket.

Rivaliteten inom och mellan de många smårikena förorsakade ofta lokala och regionala maktstrider. Kina var därför ett splittrat rike under större delen av forntiden med en svag kejsare som galjonsfigur (mer som en symbol, en maktlös ledare).

Uppdaterad: 06 maj 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Artiklar om Kinas fornhistoria

M
Magnus Västerbro
2018-11-04
Du har säkert någon gång hört talas om Kinas första kejsare, Shi Huangdi, som lät bränna alla böcker i Kina och som inför sin död lät uppföra en armé av terrakottasoldater i sitt överdådiga...
M
Carsten Ryytty
2016-11-13
Den kinesiske läraren och filosofen Konfucius föddes 551 f.Kr i provinsen Lu i nordöstra Kina. Han skulle komma att bli en av världshistoriens mest inflytelserika gestalter och betecknas ibland...
L
Hans Thorbjörnsson
2014-02-04
Det var hos kungen av Shang som kineserna för flera tusen år sedan tecknade särskilt många skrivtecken. Kungen av Shang ville ställa frågor till sina döda förfäders andar...
L
Hans Thorbjörnsson
2014-02-03
Under 200-talet f.Kr lyckades en furste i landet Qin besegra alla sina rivaler och ena den splittrade regionen som nu fick namnet Kina (efter Qin). Han hette Shi Huangdi och blev Kinas första...
L
Carsten Ryytty
2014-01-28
Kinesiska muren är världens största byggnadsverk. Den långa muren, som kineserna kallar den, är 240 mil lång. Det motsvarar avståndet från Stockholm till Aten i Grekland. Om man tar med de många...

Länkar om Kinas fornhistoria

Sortera efter:
          

Kort genomgång (2:26 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander berättar om högkulturerna och vad som kännetecknar dem.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om sju exportsuccéer Made in China. I flera tusen år var Kina världens uppfinnarverkstad. I landets kloster trycktes böcker långt innan européer lärde sig tekniken och dess militärer använde både kompasser och krutvapen. Här är sju exportsuccéer...

Spara som favorit
          

Genomgång (8:46 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om terrakottaarmén i Kina.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (9:17 min) om forntidens Kina. Genomgången baseras på sos historia.

Spara som favorit
          

Genomgång (11:19 min) av SO-läraren Mikael Bruér som bl.a. berättar om Induskulturen och forntidens högkultur i Kina.

Spara som favorit
          

Genomgång (15:01 min), del 1 av 3, där SO-läraren "Mik Ran" berättar om de första högkulturerna. Här med fokus på begreppen "högkultur" och "civilisation", flodkulturer, stadsstater och utveckling av skriften.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (42:45 min) där historieläraren Joakim Wendell ger en introduktion till Kinas historia. Det forntida Kina fram till Handynastins fall år 220.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (26:55 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om Kinas historia från 200-talet fram till Yuandynastins fall 1368.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (2:54 min) där det berättas om flodkulturernas uppkomst för 5000 år sedan. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Ulla Britta Ramklint berättar om Kinas första kejsare, Qin Shi Huangdi, och hans gravplats. Sjuhundra tusen fångar hade i nära tolv år, mellan 221 och 209 f Kr, arbetat på Qin Shi Huangdis grav vid berget Li i Shaanxi-provinsen. Gravkammaren fylldes med redskap, ädla stenar och konstföremål. Och så hedersvakten: Sju tusen soldater och hästar, skulpterade i naturlig storlek i terrakotta...

Spara som favorit
          

Längre avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om Kinas långa historia från den kinesiska civilisationens början på 2000-talet f.Kr fram till och med dagens kommunistiska Kina. Kina är en av världens äldsta civilisationer, och dessutom en av de mest inflytelserika. Kinas kultur har tydligt påverkat omkringliggande folk, och det kinesiska folkets tekniska landvinningar har spritts över världen...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om Qinriket och Handynastin i forntidens Kina. På 400-talet f v t splittrades den gamla kinesiska Zhoustaten och rasade samman. De lokala furstarna hade blivit så starka att de kunde föra en helt självständig politik, och de följande 200 åren kom att kännetecknas av att det fanns ett flertal olika kinesiska stater som krigade och handlade med varandra...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du ges en översikt över antikens imperier och filosofins uppkomst. Vad är egentligen ett imperium och hur uppkommer de?

Spara som favorit
          

Avsnitt på webbsidan Historia 2 där du kan läsa om människans uppkomst och de första civilisationerna.

Spara som favorit
          

Läsarfråga och svar i tidningen SvD där du kan läsa om kontakter mellan romarriket och Kina.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om forntidens Kina. Är du intresserad av historia så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att söka med andra sökord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Spara som favorit
          

Kina.se är en faktasida om Kina där du kan läsa om landets historia. Webbsidan ger en kort men översiktlig presentation av Kinas historia varav det mesta är i punktform.

Spara som favorit
          

På Studera.com kan du fördjupa dig i Kinas historia. Här finns en mängd kortare faktasidor som handlar om olika epoker i Kinas historia från forntiden till idag. Du får också läsa om några kinesiska uppfinningar.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan lära dig mer om Kinas historia. Kinas historia har skriftliga belägg som börjar för redan 3500 år sedan och gör därmed den kinesiska civilisationen till världens äldsta ännu existerande…

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Fördjupa dig i Kinas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Konfucianismen grundades av Konfucius på 500-talet f.Kr som en slags statsideologi och är fortfarande en av Kinas största livsfilosofier och...

Relaterade taggar