Tagg om sunni
Bild:

Sunni

Sunniislam är den största riktningen inom islam och omfattar mellan 85-90 procent av världens muslimer (se karta). Anhängarna kallas för sunnimuslimer eller sunniter. För sunnimuslimer har Muhammed och hans efterträdares handlingssätt och seder extra stor betydelse. Sedvanorna uttrycks i sunna (traditionen) som utgör ett föredöme för alla sunnimuslimer.

Sunni är i sin tur är uppdelade i många grupper. Likt kristna frikyrkor i Sverige finns det flera inriktningar inom sunniislam. De är ofta självstyrande och samlas kring olika lagskolor (som tolkar Koranen och sunna, se nedan).

Inom sunni betonas Muhammeds sed, det vill säga hans lära och hur han levde. Om detta går att läsa i haditherna. Haditherna är de nedskrivna delarna av den större traditionssamlingen sunna, vilken också innehåller allmänt kända men inte nedskrivna förbud och plikter inom islam.

Eftersom uppenbarelsen fullbordades i och med att Muhammed tog emot Koranens budskap kan vilken muslimsk man som helst utbilda sig i tron och bli imam (religiös funktionär).

Efter Muhammeds död uppstod en konflikt om vem som skulle efterträda honom. De flesta av muslimerna menade att den som ansågs vara mest lämplig bland hans anhängare skulle leda. Det som skulle följas var Muhammeds sunna, hans sed. Ledaren behövde därför inte vara släkt med Muhammed.

Sunniter anser inte att det kan komma några fler profeter eller andra religiösa ledare som har rätt att omtolka Koranen eftersom det var Muhammed som mottog Koranen som är Guds sista budskap till människorna.

En del andra muslimer hävdade bestämt att islam skulle ledas av Muhammeds släktingar då de i likhet med Muhammed hade en djupare kunskap och insikt om Gud vilja och därför kunde vägleda muslimerna bättre. Företrädaren för denna riktning var Ali, Muhammeds kusin och svärson. På grund av dessa olika uppfattningar kom islam mycket tidigt att splittras i två riktningar. Den första riktningen utvecklades till sunniislam och den andra riktningen som från början kallades Alis parti kom att utvecklas till shiaislam.

De hadither (nedtecknade berättelser) som återger vad Muhammed gjorde, sa eller menade ges olika trovärdighetsgrad av både sunniter och shiiter. Kärnan i konflikten mellan sunniter och shiiter gäller vilka hadither som är trovärdiga, mindre trovärdiga eller falska.

Text: Hanna Hägerland, gymnasielärare i religionskunskap

Här hittar du material som handlar om sunniislam.

Uppdaterad: 
30 juni 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Lärarmaterial om Sunni

av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att tydligt visa i vilka länder i världen som kristendomen och islam är dominerande religioner, samt under vilka levnadsförhållanden människor lever i länder där religionen är dominerande i samhället.

Artiklar om Sunni

M
Mattias Axelsson
2016-02-26
Islam är världens näst största religion men det finns en rad missuppfattningar som sprids om religionen. Här är fem av de vanligaste.

Podcast om Sunni

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-28

Mattias, Kristoffer och Julia försöker reda ut skillnaden mellan sunnimuslimer och shiamuslimer. Vi går tillbaka till splittringen efter profeten Muhammeds död. Vi pratar också om de båda riktningarnas betydelse för världspolitiken idag (t.ex. i Syrienkonflikten).

Länkar om Sunni

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om inbördeskriget som delade islam. Några år efter profeten Muhammeds död utbröt en maktkamp mellan olika grenar av hans familj. När profetens svärson Ali utsågs till kalif ställde sig Muhammeds änka Aisha i spetsen för ett uppror mot den nye kalifen.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (8:20 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar om kalifer, kalifat, sunni och shia. Varför uppstod kalifatet? Vad hände? Och när slutade det?

Spara som favorit
          

Skillnaden mellan sunni och shia går långt tillbaka och har att göra med både politiska och religiösa delar av islams historia. Här förklaras enkelt skillnaderna mellan dessa grenar av islam i 10 tydliga punkter.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:57 min) av SO-läraren Göran Strömberg som fortsätter berätta om islams grunder. Här berörs bl.a. olika riktningar (sunni och shia), heliga platser, Koranen och muslimska högtider.

Spara som favorit
          

Avsnitt på SO-läraren Stina Thunbergs webbplats där du kan läsa kortfattat om islams uppkomst, människosyn och en del annat.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om skillnader mellan sunni- och shiaislam i ett historiskt perspektiv återkopplat till dagens konflikter i Mellanöstern. Den islamiska statens (IS) brutala framfart i framförallt Syrien och Irak på senare tid har knappast gått någon förbi. Den väpnade sunnimuslimska organisationen rättfärdigar sin existens bland annat med referenser till det historiska kalifat som utropades vid profeten Muhammeds död år 632...

Spara som favorit
          

Genomgång (13:25 min) där SO-läraren Daniel Johansson ger dig en sammanfattning av islam.

Spara som favorit
          

Genomgång (12:32 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega redogör för några viktiga begrepp kring världsreligionen islam. Här förklaras kortfattat bl.a. följande: lära, urkund, tolkning, konvertera, rit, Koranen, Allah, moské, profet, Mekka, ramadan, sunnimuslimer, shiamuslimer, minaret, vallfärd, sharia, sura, sunna, Medina, shirk, hadither, imam, kalif, jihad, islam, kaba, m.m.

Spara som favorit
          

Föreläsning (14:08 min) där gymnasieläraren Anders Larsson ger en introduktion till islam.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (13:07 min) av SO-läraren David Geiser som tar upp de fem pelarna inom islam och berättar om de två stora inriktningarna - sunni och shia.

Spara som favorit
          

På Filip Ericssons blogg Världspolitik i fokus kan du läsa en aktuell artikel konfliken i Irak. Irak är onekligen ett land med många bottnar och som väcker intresse vilken tidsperiod man än väljer att betrakta. Dess rika historia med Mesopotamien och Eufrat och Tigris, dess koloniala arv, diktaturen under Saddam Hussein, oljeekonomin, kriget med Iran, Kuwait-krisen och det följande kriget med världssamfundet och USA, är alla goda anledningar till observans...

Spara som favorit
          

På Filip Ericssons blogg Världspolitik i fokus kan du läsa en aktuell artikel om konflikten i Syrien. Den muslimska världen med Mellanöstern, Arabiska halvön och Nordafrika har länge varit en instabil region och i modern tid har inget land haft någon demokratisk eller ekonomisk utveckling av västerländskt snitt...

Spara som favorit
          

Faktatext där du kan läsa kortfattat om islam. Bakom materialet står katolik.nu

Spara som favorit
          

Essä i Tidningen Kulturen där Mohamed Omar berättar om de teologiska och historiska skillnaderna mellan sunniter och shiiter i den muslimiska världen igår och idag...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om sunniislam. Majoriteten av muslimerna i världen är sunnimuslimer, vilket innebär att de följer någon av de skolor som vilar på Sunna. Det finns en mängd olika hadithsamlingar, av vilka fyra brukar anses ha större dignitet...

Taggar:
Spara som favorit
          

På Härnöstudiers webbsida kan du läsa om islam. Här berättas om Muhammed och profeterna, Koranen, lära och religiöst liv, islamsk rätt och mycket mer. Härnöstudier är en organisation som erbjuder nätbaserade gymnasiekurser i syfte att främja flexibelt lärande.

Spara som favorit
          

På Lars Hammaréns webbsida kan du fördjupa dig i islams tidiga historia. Här berättas om araberna, Muhammed, de första kaliferna, arabernas världsvälde, den abbasidiska revolutionen, Bagdadkalifatets storhetstid och kalifatets upplösning. Hammarén tar dessutom upp en rad intressanta aspekter som kvinnans roll, sociala förhållanden, det muslimska slaveriet, lagar och rättsystem, slavsoldater, korstågen m.m.

Spara som favorit

Relaterade taggar