M
Tagg
karta

Sunni

Sunniislam är den största riktningen inom islam och omfattar mellan 85-90 procent av världens muslimer (se karta). Anhängarna kallas för sunnimuslimer eller sunniter. För sunnimuslimer har Muhammed och hans efterträdares handlingssätt och seder extra stor betydelse. Sedvanorna uttrycks i sunna (traditionen) som utgör ett föredöme för alla sunnimuslimer.

Sunni är i sin tur är uppdelade i många grupper. Likt kristna frikyrkor i Sverige finns det flera inriktningar inom sunniislam. De är ofta självstyrande och samlade kring olika lagskolor (som tolkar Koranen och sunna, se nedan).

ANNONS

ANNONS

Inom sunni betonas Muhammeds sed, det vill säga hans lära och hur han levde. Om detta går att läsa i haditherna. Haditherna är de nedskrivna delarna av den större traditionssamlingen sunna, vilken också innehåller allmänt kända men inte nedskrivna förbud och plikter inom islam.

Eftersom uppenbarelsen fullbordades i och med att Muhammed tog emot Koranens budskap kan vilken muslimsk man som helst utbilda sig inom trosläran och bli imam (religiös funktionär). Inom sunniislam har man därför imamer som utbildar sig vid olika lagskolor. Men ordet imam används också om den man som leder fredagsbönen i moskén. Dessa imamer har inte alltid specialistutbildning i islamsk teologi.

Efter Muhammeds död uppstod en konflikt om vem som skulle efterträda honom. De flesta av muslimerna menade att den som ansågs vara mest lämplig bland hans anhängare skulle leda. Det som skulle följas var Muhammeds sunna, hans sed. Ledaren behövde därför inte vara släkt med Muhammed.

Sunniter anser inte att det kan komma några fler profeter eller andra religiösa ledare som har rätt att omtolka Koranen eftersom det var Muhammed som mottog Koranen som är Guds sista budskap till människorna.

En del andra muslimer hävdade bestämt att islam skulle ledas av Muhammeds släktingar då de i likhet med Muhammed hade en djupare kunskap och insikt om Gud vilja och därför kunde vägleda muslimerna bättre. Företrädaren för denna riktning var Ali, Muhammeds kusin och svärson. På grund av dessa olika uppfattningar kom islam mycket tidigt att splittras i två riktningar. Den första riktningen utvecklades till sunniislam och den andra riktningen som från början kallades Alis parti kom att utvecklas till shiaislam.

De hadither (nedtecknade berättelser) som återger vad Muhammed gjorde, sa eller menade ges olika trovärdighetsgrad av både sunniter och shiiter. Kärnan i konflikten mellan sunniter och shiiter gäller vilka hadither som är trovärdiga, mindre trovärdiga eller falska.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Olika riktningar inom islam

LÄS MER: Islam

PODCAST: Skillnaden mellan sunniislam och shiaislam

Om "sunni"

Namnet "sunni" kommer från termen sunna, "den heliga och normerande seden" och en sunni är en muslim som anser sig följa den etablerade seden. De kallas ibland för ahl as-sunna, "sunnafolket".

Betoningen visar att man vill trycka på vikten av att följa profetens sed inom sunnitisk islam. Muhammed ses som den perfekta människan vars exempel man ska efterlikna.

Denna stora riktning inom islam är ingen enhetlig företeelse. Inom sunniislam finns många åsikter om hur den "rätta" formen av islam ser ut, men generellt kan man påstå att sunniter anser att all uppenbarelse och religiös kunskap är fullbordad i och med Koranen och profetens sunna.
 


FÖRFATTARE

Text: Hanna Hägerland, gymnasielärare i religionskunskap. Den grå faktarutan är skriven av Leif Stenberg, professor i islamologi.

Här hittar du material som handlar om sunniislam.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Sunni

L

Islams första kalifer

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2022-11-11

När profeten Muhammed dog år 632 var det inte självklart vem som skulle efterträda honom. Efterträdaren skulle vara både religiös och politisk ledare för den stat Muhammed börjat bygga upp. Han skulle ta över alla de plikter som tillkommit Muhammed utom den att vara Guds profet. Bara Muhammed var profet och ingen kunde vara det efter honom. Muhammed hade haft flera hustrur men han efterlämnade inga söner. Endast dottern Fatima, gift med Ali, överlevde honom. Muhammed hade inte pekat ut någon efterträdare. Bland stammarna på Arabiska halvön var det heller inte självklart att en son efterträdde sin far som ledare. Det var snarare så att ledarskapet byggde på att någon av de äldste i släkten tog över ledarskapet genom att erkännas som ledare...

+ Läs mer

M

Profeten och hans ställföreträdare

av: Lennart Koskinen m.fl.
2022-04-16

Två stormakter behärskade världspolitiken på 600-talet, det bysantinska (östromerska) kejsardömet och det persiska väldet. Mitt emellan dessa låg den arabiska halvön. När de båda stormakternas inbördes kamp mattades började en islamisk-arabisk expansion, som snabbt spred sig över de båda imperiernas områden. En ny världsreligion med religiös och politisk inriktning började breda ut sig...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
islam

Fem saker som du trodde om islam men som inte är sant

av: Mattias Axelsson
2016-02-26

I den här delen av "Historiens topp 5" reder vi ut fem vanliga missuppfattningar om islam. Artikeln tar upp allt ifrån den utbredda tron att de flesta muslimer är araber, till felaktiga antaganden om att muslimer dyrkar Muhammed. Du får också veta vad "Jihad" egentligen betyder, och lära dig lite mer om skillnaderna mellan sunni- och shiaislam...

+ Läs mer

Podcast om Sunni

SO-rummet podcast icon
M

Skillnaden mellan sunniislam och shiaislam

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-28

Mattias, Kristoffer och Julia försöker reda ut skillnaden mellan sunnimuslimer och shiamuslimer. Vi går tillbaka till splittringen efter profeten Muhammeds död. Vi pratar också om de båda riktningarnas betydelse för världspolitiken idag (t.ex. i Syrienkonflikten).

+ Läs mer

Länkar om Sunni

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS