M

Eritrea idag

Antal invånare: 5 350 000 (2016)
Huvudstad: Asmara

Befolkning

Befolkningens storlek är osäker men FN beräknade den 2014 till cirka 6,5 miljoner.

Runt en miljon eritreaner beräknas vara bosatta i utlandet; landet har ett av de största utflödena av flyktingar i världen räknat per invånare.

Tigreaner är den största av Eritreas nio officiellt erkända etniska grupper.

Antal invånare: 5 350 000 (2016)
Huvudstad: Asmara

Befolkning

Befolkningens storlek är osäker men FN beräknade den 2014 till cirka 6,5 miljoner.

Runt en miljon eritreaner beräknas vara bosatta i utlandet; landet har ett av de största utflödena av flyktingar i världen räknat per invånare.

Tigreaner är den största av Eritreas nio officiellt erkända etniska grupper.

ANNONS

ANNONS

Religion

Ungefär hälften av Eritreas invånare är kristna och hälften är muslimer. Mellan de olika religiösa grupperna råder traditionellt sämja.

Enligt författningen ska religionsfrihet råda, men i verkligheten är den kraftigt beskuren. Både kristna och muslimska grupper som inte godkänns av staten förföljs och många människor sitter i fängelse av religiösa skäl.

Eritreas flagga.

Politiskt system

Eritreas författning som antogs 1997 föreskriver demokrati och garanterar mänskliga rättigheter, men den har aldrig trätt i kraft i praktiken. Istället har Eritrea utvecklats till en auktoritär enpartistat och en av världens värsta förtryckarstater.

All makt är koncentrerad till president Isaias Afwerki och hans parti PFDJ, som dominerar alla samhällsfunktioner. Någon politisk opposition tolereras inte. Flera tusen samvetsfångar beräknas sitta i fängelse i Eritrea, utan rättegång och under usla förhållanden.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Eritrea är isolerat internationellt och har lyckats hamna i konflikt med alla sina grannländer. Förhållandet med Etiopien är djupfryst sedan kriget 1998–2000 och nya strider hotar emellanåt att blossa upp.

FN har infört sanktioner mot Eritrea, på grund av dess stöd för rebeller i Somalia och agerandet i en gränskonflikt med Djibouti.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Eritrea är ett av världens fattigaste länder. Ett halvsekel av krig eller krigsliknande tillstånd har satt djupa spår. I samband med striderna förstördes vägar och annan infrastruktur, jordbruksmark skövlades och otaliga människor drevs från sina hem.

Landets auktoritära styre och slutenhet mot omvärlden hämmar idag utvecklingen.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Eritreas geografi >

Utrikeshandel

Eritrea handlade i huvudsak med Etiopien före kriget 1998–2000. Därefter kollapsade exporten i det närmaste, delvis på grund av brist på varor att sälja till utlandet.

Handelsunderskottet har varit mycket stort då importen vida överstigit importen.

Sociala förhållanden

Årtionden av krig har ödelagt Eritreas ekonomi. Jordbrukets produktion räcker inte till för att täcka behovet av mat ens under goda år; återkommande torka gör att det finns en ständig risk för svält.
 

Besök Landguiden och läs mer om Eritrea.
Konflikter : Etiopien-Eritrea

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Eritrea

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Eritreas historia

Historia om Eritrea. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Eritreas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Eritreas geografi ur olika perspektiv.