M
Kategori
Karta

Eritrea idag

Antal invånare: 5 300 000 (2019)
Huvudstad: Asmara

Eritrea ligger vid Röda havet i nordöstra Afrika. Landet blev självständigt 1993, efter ett drygt 30 år långt krig för frigörelse från Etiopien. Sedan dess har Eritrea utvecklats till en av världens hårdaste diktaturer. Den jordbruksbaserade ekonomin har lidit svårt under krigsåren och de fortsatta militära satsningarna. En ström av unga män och kvinnor flyr landet för att undvika värnplikt som kan pågå i åratal.

Antal invånare: 5 300 000 (2019)
Huvudstad: Asmara

Eritrea ligger vid Röda havet i nordöstra Afrika. Landet blev självständigt 1993, efter ett drygt 30 år långt krig för frigörelse från Etiopien. Sedan dess har Eritrea utvecklats till en av världens hårdaste diktaturer. Den jordbruksbaserade ekonomin har lidit svårt under krigsåren och de fortsatta militära satsningarna. En ström av unga män och kvinnor flyr landet för att undvika värnplikt som kan pågå i åratal.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Befolkningens storlek i Eritrea är osäker. FN beräknade den 2019 till cirka 5,3 miljoner. Landet har ett mycket stort utflöde av flyktingar i världen räknat per invånare. Runt en miljon eritreaner uppskattas vara bosatta i utlandet; över hälften av dem var 2018 flyktingar enligt UNHCR. Tigrinja är den största av Eritreas nio officiellt erkända etniska grupper.

Eritreas flagga.

Religion

Ungefär hälften av Eritreas invånare är kristna och hälften är muslimer. Mellan de olika religiösa grupperna råder traditionellt sämja. Författningen garanterar religionsfrihet, men i verkligheten är den kraftigt beskuren. Både kristna och muslimska grupper som inte godkänns av staten förföljs och många människor sitter i fängelse av religiösa skäl.

Politiskt system

Stora förhoppningar fanns om demokrati och utveckling i Eritrea vid självständigheten 1993. I stället har Eritrea utvecklats till en auktoritär enpartistat där all makt är koncentrerad till president Isaias Afwerki och hans bundsförvanter. Politisk opposition tolereras inte. Landet har kommit att kallas Afrikas Nordkorea och liknas vid ett koncentrationsläger.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Eritrea är en auktoritär enpartistat där inga val hållits sedan landets självständighet 1993. All makt ligger i händerna på president Isaias Afwerki och hans parti PFDJ. Situationen för medborgarnas mänskliga rättigheter är bland de värsta i världen. Politisk opposition och fria medier tolereras inte.

Utrikespolitik och försvar

Det auktoritära och slutna Eritrea ingick ett nytt fredsavtal med ärkefienden Etiopien 2018, vilket ledde till att FN-sanktioner mot Eritrea hävdes. När det avslöjades att Eritrea bidrog med soldater på regeringssidan i inbördeskriget i norra Etiopien från 2020 återinfördes vissa sanktioner. I Asmara ser regimen med stor misstro på omvärlden.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Eritrea är ett av världens fattigaste länder. Ett halvsekel av krig eller krigsliknande tillstånd har satt djupa spår. I samband med striderna förstördes vägar och annan infrastruktur, jordbruksmark skövlades och otaliga människor drevs från sina hem. Landets auktoritära styre och slutenhet mot omvärlden hämmar utvecklingen.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Eritreas geografi >

Sociala förhållanden

Årtionden av krig har ödelagt Eritreas ekonomi och en stor majoritet av befolkningen lever under ytterst svåra förhållanden. Jordbrukets produktion räcker inte till för att täcka behovet av mat ens under goda år; återkommande torka gör att det finns en ständig risk för svält.

Besök Landguiden och läs mer om Eritrea.
Konflikter : Etiopien-Eritrea

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 21 november 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Eritrea

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Eritrea

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Sh

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Hi
Karta

Eritreas historia

Historia om Eritrea. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Ge
Karta

Eritreas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Eritreas geografi ur olika perspektiv.