M

Guyanas geografi

Antal invånare: 777 860 (2017)
Huvudstad: Georgetown

Geografi

Guyana, tidigare Guayana, kallas ibland ett större område längs Sydamerikas nordkust som förutom republiken Guyana också innefattar Surinam (före detta Nederländska Guyana), Franska Guyana och angränsande delar av Venezuela och Brasilien.

Det indianska ordet guiana, ”de många vattnens land”, syftar på de många floderna i området.

Antal invånare: 777 860 (2017)
Huvudstad: Georgetown

Geografi

Guyana, tidigare Guayana, kallas ibland ett större område längs Sydamerikas nordkust som förutom republiken Guyana också innefattar Surinam (före detta Nederländska Guyana), Franska Guyana och angränsande delar av Venezuela och Brasilien.

Det indianska ordet guiana, ”de många vattnens land”, syftar på de många floderna i området.

ANNONS

ANNONS

Republiken Guyana motsvarar till ytan knappt halva Sverige.

De flesta invånare bor på den bördiga, fem till sex kilometer breda kustslätten närmast Atlanten. Till skydd mot havet finns ett system av vallar och kanaler.

Söder om kustslätten höjer sig inlandet. Österut finns kuperade områden med sand och lera, i väster och söder ett högland av sandsten och skiffer. Högst når Pacaraimabergen i väster.

Guyanas flagga.

Där Guyana, Venezuela och Brasilien möts ligger Mount Roraima med Guyanas högsta punkt (2 835 m ö h; bergets allra högsta topp ligger i Venezuela). Området är känt för sina vattenfall; det 226 meter höga Kaieteurfallet hör till de högsta i världen.

Fyra femtedelar av Guyana täcks av regnskog med ett rikt djurliv med apor, jaguarer och andra kattdjur, trögdjur, papegojor och kolibrier, grodor och insekter.

I floderna kan man stöta på pirayor liksom världens största orm, anakondan.

Vid sidan av regnskogen finns savanner, som den stora Rupununisavannen i sydväst som når fram till gränsen mot Brasilien.

Klimat

Klimatet i Guyana är tropiskt, det vill säga varmt året om med riklig nederbörd.

Vid kusten urskiljs två regntider: april–augusti och december–januari, medan det i inlandet regnar mest från maj till september.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar och energi

Guyana är rikt på bauxit (råvaran till aluminium), guld, diamanter och andra mineraler.

Utvinningen av guld ökade mångfalt under 1990-talet. Efter en liberalisering av marknaden satsade kanadensiska gruvbolag på storskalig produktion vid Omai-gruvan, 16 mil från kusten. Dagbrottet var ett av de största i Sydamerika, men 2005 betraktades det som tömt och gruvan stängdes. Den har senare bytt ägare och öppnats på nytt.

Jordbruk

Guyana är självförsörjande på livsmedel och jordbruket stod länge för mer än halva exporten.

Odlingsmarkerna finns i huvudsak i kustregionen. Socker och ris är de stora exportgrödorna.

Industri

De flesta av Guyanas industrier, bortsett från gruvdriften, är nära knutna till jordbruket.

I fabrikerna förädlas framför allt sockerrör, ris, tobak och kokosnötter.

Turism

Turistindustrin i Guyana är begränsad men på frammarsch.

Sedan 1990-talet görs satsningar på främst ekoturism, och här finns stora möjligheter med inlandets rika djurliv och imponerande vattenfall.
 

Besök Landguiden och läs mer om Guyana.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 8 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Guyanas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Guyanas historia

Historia om Guyana. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Fakta om Guyana

Aktuell samhällsfakta om Guyana. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...