M

Förenade Arabemiratens geografi

Antal invånare: 9 400 150 (2017)
Huvudstad: Abu Dhabi

Geografi

Förenade arabemiraten ligger i den östra delen av Arabiska halvön. Landet täcker större delen av Musandamhalvön som avgränsar Persiska viken (av araber kallad Arabiska viken) från Omanviken och Indiska oceanen. Halvöns spets och en liten landenklav i öster tillhör dock grannlandet Oman.

Förenade arabemiraten har en lång kust mot Persiska viken och en kortare mot Omanviken.

Landet är en federation av sju schejkdömen eller emirat: Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ras al-Khayma, Ajman, Fujayra och Umm al-Qaywayn. Det största, Abu Dhabi, omfattar drygt fyra femtedelar av ytan och ligger i den sydvästra delen av landet med kust mot Persiska viken. Nordöst om Abu Dhabi ligger Dubai och Sharja. De övriga fyra betydligt mindre emiraten ligger samlade ytterligare längre åt nordöst på Musandamhalvön. De flesta av emiraten är uppsplittrade på mer än ett område och gränserna dem emellan är delvis oklara.

Landskapet består främst av en böljande sandöken med spridda bördiga oaser, varav al-Buraymi och al-Ayn är störst. Längs Musandamhalvöns kust mot Omanviken löper Hajarbergen med toppar på över 1 000 meter.

I det inre av halvön dominerar sten- och bergsöken. Kustlinjen är på flera håll genombruten av flodliknande vikar, där de flesta städer är belägna. Stora delar av Abu Dhabis kust utgörs av saltträsk, så kallade sabkha.

Klimat

Förenade arabemiraten har ett hett tropiskt ökenklimat. Vid kusten är luften fuktig medan inlandet är torrt och hetare än kustområdena. Mellan maj och oktober är det extremt varm med temperaturer på uppemot 50 grader i skuggan. I öknen är temperaturskillnaden stor mellan dag och natt. Den knappa nederbörden faller nästan uteslutande under vintermånaderna.

Naturtillgångar och energi

Olja är den viktigaste naturtillgången, men även naturgas utvinns i stor utsträckning. Abu Dhabi har över 90 procent av landets oljereserver och står för en lika stor andel av oljeproduktionen. Resten av oljan finns främst i Dubai med en mindre andel i Sharja.

Jordbruk

Bara några få procent av Förenade arabemiratens landyta kan användas för jordbruk eller boskapsskötsel, framför allt uppfödning av getter och kameler. De viktigaste jordbruksområdena ligger på Hajarbergens sluttningar i nordöst och vid oaserna Liwa och al-Ain. Jordbruket står bara för omkring en procent av BNP men använder två tredjedelar av vattentillgångarna.

Industri

Förenade arabemiraten har satsat hårt på att utveckla en icke oljebaserad industri för att förbereda sig för den tid som kommer när oljan är slut. Den mest betydande delen av industrin är dock fortfarande knuten till oljan, till exempel raffinaderier. Oljeindustrin är huvudsakligen statligt kontrollerad, även om det finns utländska ägarintressen.

Turism

En tid före senaste sekelskiftet förklarade Dubais härskare att de ville skapa ett ledande centrum i världen för turism, och tio år senare fanns 350 lyxhotell och cirka 35 enormt stora köpcentra i emiratet. Abu Dhabi följde senare efter och på en ö finns nu en ny Formel 1-bana och temaparken Ferrari World med världens snabbaste berg- och dalbana.
 

Besök Landguiden och läs mer om Förenade Arabemiraten.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 9 400 150 (2017)
Huvudstad: Abu Dhabi

Geografi

Förenade arabemiraten ligger i den östra delen av Arabiska halvön. Landet täcker större delen av Musandamhalvön som avgränsar Persiska viken (av araber kallad Arabiska viken) från Omanviken och Indiska oceanen. Halvöns spets och en liten landenklav i öster tillhör dock grannlandet Oman.

Förenade arabemiraten har en lång kust mot Persiska viken och en kortare mot Omanviken.

Landet är en federation av sju schejkdömen eller emirat: Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ras al-Khayma, Ajman, Fujayra och Umm al-Qaywayn. Det största, Abu Dhabi, omfattar drygt fyra femtedelar av ytan och ligger i den sydvästra delen av landet med kust mot Persiska viken. Nordöst om Abu Dhabi ligger Dubai och Sharja. De övriga fyra betydligt mindre emiraten ligger samlade ytterligare längre åt nordöst på Musandamhalvön. De flesta av emiraten är uppsplittrade på mer än ett område och gränserna dem emellan är delvis oklara.

Uppdaterad: 10 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Förenade Arabemiratens geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Förenade arabemiraten. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Mellanösterns länders geografi.

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om Mellanösterns och Asiens länders geografi.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Förenade Arabemiraten ur olika perspektiv. Förenade Arabemiraten är en förbundsstat på Arabiska halvön (sydligaste änden av Persiska viken) i sydvästra Asien. Förenade Arabemiraten är en förbundsstat (federation) bestående av sju emirat (eller shejkdömen)...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Förenade Arabemiraten. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Förenade Arabemiraten. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material...

Historia om Förenade Arabemiraten. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.