Bild:
M

Iraks historia

Arkeologer har hittat spår av 120 000 år gamla bosättningar på den bördiga slätten mellan Eufrat och Tigris. Enligt forskarna bedrevs där jordbruk med konstbevattning för 9000 år sedan och metallframställning var en känd konst. I tvåflodslandet Mesopotamien föddes senare världens första civilisation: det sumeriska riket 3200-2000 f Kr. Sumererna härskade över ett stort antal stadsstater i den del som nu utgör södra Irak.

Efter sumererna erövrades Mesopotamien av elamiter, hettiter, assyrier, babylonier och perser innan Alexander den store år 330 f Kr intog det persiska riket och förde hellenistisk kultur till området.

Alexander följdes av romarna och Mesopotamien blev under kommande sekler föremål för strider mellan Rom och olika regionala riken, till exempel sassaniderna, innan området erövrades av araber efter slaget vid Jalula år 637.

Mesopotamien islamiserades snabbt och blev från år 750, med den nybyggda huvudstaden Bagdad, centrum för det abbasidiska kalifatet. Det blomstrade i ett halvt årtusende och var dåtidens starkaste rike inom det arabiska väldet. Enligt nutida beräkningar kan 30 miljoner människor då ha levt i vad som nu är Irak.

I mitten av 1200-talet invaderade mongolerna Bagdad under Djingis khans sonson Hulagu. Därefter följde tre sekler av maktstrider mellan mongoler, perser och turkar innan turkarnas rike, det ottomanska imperiet, 1535 erövrade dåtidens Irak.

Men från mongolernas erövring och i nära sex sekler framåt saknade området en stark, samlad ledning. Lokala schejker och klanledare hade den verkliga makten. I mitten av 1800-talet stärkte dock det ottomanska imperiet Bagdads roll på bekostnad av de lokala härskarna. En jordreform, kombinerad med inflytande från västligt ekonomiskt tänkande, ledde till att många schejker gick från att ha varit folkets andliga och världsliga ledare till att bli närmast feodala jordägare.

Det ottomanska imperiet föll samman i första världskriget. Redan 1914 erövrade Storbritannien Basra i södra Irak och 1918 drevs turkarna bort från Kirkuk i norr. 1919 gavs britterna av FN:s föregångare Nationernas förbund mandat att styra området, vilket trädde i kraft 1920. Vid samma tid hade motståndet mot det brittiska styret ökat bland nybildade nationalistiska organisationer, och när nyheten om NFs beslut blev känt, och britterna sade nej till irakiernas krav på självständighet, utvecklades motståndet till en blodig revolt. En utlösande faktor var när en av shiamuslimernas främsta ayatollor i juni 1920 manade till uppror mot den främmande ockupationen. När upproret upphörde i slutet av året hade omkring 500 brittiska soldater stupat. Shiamuslimernas roll i revolten orsakade ett långvarigt misstroende mellan dem och britterna.

Irak konstruerades av tre gamla ottomanska provinser med skilda karaktärer: det delvis kurdiska Mosul, som införlivades först 1926, det sunniarabiska Bagdad och det shiamuslimska Basra. Konstruktionen gav upphov till inre konflikter. Som kung över riket tillsatte britterna en prins från den hashemitiska kungaätten, emir Feisal bin Hussein, som 1920 hade utropats till kung i Syrien men samma år avsatts av Frankrike.

Irak blev självständigt 1932, men det brittiska inflytandet förblev starkt. Åren fram till andra världskriget präglades av religiösa och etniska konflikter, och revolter slogs ned av armén. Den pro-brittiska eliten berikade sig från växande oljeinkomster.

Läs i Landguiden om Iraks moderna historia från 1954 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Arkeologer har hittat spår av 120 000 år gamla bosättningar på den bördiga slätten mellan Eufrat och Tigris. Enligt forskarna bedrevs där jordbruk med konstbevattning för 9000 år sedan och metallframställning var en känd konst. I tvåflodslandet Mesopotamien föddes senare världens första civilisation: det sumeriska riket 3200-2000 f Kr. Sumererna härskade över ett stort antal stadsstater i den del som nu utgör södra Irak.

Efter sumererna erövrades Mesopotamien av elamiter, hettiter, assyrier, babylonier och perser innan Alexander den store år 330 f Kr intog det persiska riket och förde hellenistisk kultur till området.

Alexander följdes av romarna och Mesopotamien blev under kommande sekler föremål för strider mellan Rom och olika regionala riken, till exempel sassaniderna, innan området erövrades av araber efter slaget vid Jalula år 637.

Uppdaterad: 03 december 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Iraks historia

M
Leif Löwegren
2016-04-25
Mesopotamisk mytologi innefattar de religiösa föreställningarna som rådde i det forntida Sumer, Assyrien och Babylonien. Mesopotamisk mytologi har stora likheter med grekisk mytologi, men även...
M
Leif Löwegren
2016-04-23
Tvåflodslandet eller Mesopotamien är ett av de områden där den mänskliga civilisationen först slog rot. Det är ett bördigt land där vägarna mellan Europa, Indien och Kina drar fram. Därför har...
S
Per G Andreen
2014-10-10
En kortfattad kronologisk överblick över arabernas och islams historia från Muhammeds tid fram till en bit in på 1500-talet. Här berättas om islams uppkomst, kalifaten och den arabiska...
L
Hans Thorbjörnsson
2014-02-02
Kilskriften användes redan för 5 500 år sedan i Sumer i forntidens Mesopotamien. Sedan 150 år kan vi tyda skriften. I den här artikeln kan du läsa om hur kilskriften uppstod och utvecklades...
L
Hans Thorbjörnsson
2014-02-02
I två korta texter får du här stifta bekantskap med sumerernas skapelsemyt och berättelse om syndafloden som också ligger som grund för Bibelns syndaflodsberättelse.

Länkar om Iraks historia

Sortera efter:
          

Globalis är en webbplats som drivs av Svenska FN-förbundet. Här kan du bl.a. läsa om konflikten i Irak. USA invaderade Irak den 20 mars 2003 utan stöd från FN. USA menade att man kunde bevisa att Irak hade massförstörelsevapen och samarbetade med terrornätverket al-Qaida. I slutet av 2011 drog sig de sista amerikanska styrkorna ut från Irak. Landet präglas än idag av våld och konflikter och nu finns också den Islamiska staten (IS) med i bilden...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om riket Assyrien som uppstod vid floden Tigris i dagens Irak. Assyrien växte till en mäktig krigsmaskin som under sin storhetstid kontrollerade hela Mellanöstern. Under 1 500 år var assyrierna en makt­faktor som fruktades av alla mindre folk...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Irak. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Mellan februari och september 1988 mördades minst 50 000, kanske upp emot 100 000 eller ännu fler, kurder av Saddam Husseins regim i Irak. Offren bodde alla i byar och mindre städer i norra Irak. Den mest välkända platsen som utplånades var staden Halabja, där cirka 5000 människor dog. Det var nästan alla som befann sig i centrala staden då den attackerades med en blandning av senapsgas och saringas... Materialet presenteras av Forum för levande historia.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Irak. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (12:24 min) om högkulturernas framväxt med fokus på Mesopotamien. Vad är en civilisation, högkultur? När börjar de växa fram? Vilka brukar vara de första yrkena? Var låg Mesopotamien och indusdalen? Vad har de högkulturer gemensamt? Sumererna var ett påhittigt folk som lyckades väldigt bra! Vilka saker uppfann de?
 

Spara som favorit
          

Power-point-baserad föreläsning (6:57 min) där det berättas om forntidens Mesopotamien ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

På Unga Faktas trevliga webbsida kan du läsa om Sumererna som var en kultur i Mesopotamien (nuvarande Irak). Här berättas om deras historia, kultur, vetenskap, tro och myter.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om det forntida Babylon. Från att ha varit en obetydlig provinsstad under sumerisk tid växte Babylon och blev det gammalbabyloniska rikets huvudstad under kung Hammurabis styre 1792–1750 f Kr. Under följande sekler plundrades och ödelades Babylon i flera omgångar...

Spara som favorit
          

Grundskoleboken är en webbsida som riktar sig till elever på högstadiet. I det här avsnittet kan du läsa om Mesopotamien ur olika perspektiv. Webbsidan drivs av SO-läraren och IT-pedagogen Ingemar Wiklund.

Spara som favorit
          

I den här artikeln i Wikipedia berättas det om kriget i Kuwait, även kallat Gulfkriget, som ägde rum i början av 1990-talet. Under Gulfkriget spelade medierna en stor roll. CNN var på plats och sände ut nyheter direkt...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där Alexander Skantze berättar om Uruk, en av världens äldsta städer. För ungefär sextusen år sedan växte den första riktiga storstaden fram i dagens Irak. Uruk var en imponerande syn med mäktiga tempel och höga murar. I denna sumeriska kultur föddes också skriftspråket...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Historia 2 där du kan läsa om det Assyrien och Persien - två imperier som uppkom i Mellanöstern under antiken. Webbsidan drivs av gymnasieläraren Joakim Wendell och är avsedd att vara en lärresurs på internet för bl.a. gymnasieskolans kurser i historia.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Irak ur olika perspektiv. Här berättas bland annat om det senaste kriget i Irak och om konflikten med kurderna. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Irak. Här kan du läsa kortfattat om landets geografi, samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om Mesopotamiens historia. Är du intresserad av historia så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att söka med andra sökord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om islam och dess historia. Är du intresserad av religion och historia så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att söka med andra sökord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Iraks historia. Civilisationer i området kan spåras mer än 7000 år bakåt. Världens rikaste kända arkeologiska fyndigheter finns i det som nu är Irak. I det forntida Mesopotamien ("landet mellan floderna") uppstod den första civilisationen i Mellanöstern – den sumeriska civilisationen...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om den första skriften. Inget land i världen har så lång kulturhistoria som Irak. Här inleddes den omvälvning av det mänskliga tänkandet som blev följden av skrivkonstens födelse…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där det berättas om Mesopotamien – tvåflodslandet. Civilisationens vagga förläggs oftast till Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan. Under de följande 2 000 åren var tvåflodslandet världens mest högtstående kultur och utövade ett starkt inflytande på sina grannar i Egypten, Mellanöstern och Indusdalen...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

De mesopotamiska kulturerna (3000-500 f.Kr) utgör civilisationens vagga. Mesopotamien låg mellan floderna Eufrat och Tigris i nuvarande Irak.

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Geografi med fokus på Irak. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Iraks geografi ur olika perspektiv.

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Aktuell samhällsfakta om Irak. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska omvälvningar runt hela världen....

Historia om Kurdistan och kurderna. Här hittar du material som behandlar områdets historia i stora och små perspektiv.