M

Iraks historia

Arkeologer har hittat spår av 120 000 år gamla bosättningar på den bördiga slätten mellan Eufrat och Tigris. Enligt forskarna bedrevs där jordbruk med konstbevattning för 9000 år sedan och metallframställning var en känd konst. I tvåflodslandet Mesopotamien föddes senare världens första civilisation: det sumeriska riket 3200-2000 f Kr. Sumererna härskade över ett stort antal stadsstater i den del som nu utgör södra Irak.

Efter sumererna erövrades Mesopotamien av elamiter, hettiter, assyrier, babylonier och perser innan Alexander den store år 330 f Kr intog det persiska riket och förde hellenistisk kultur till området.

Arkeologer har hittat spår av 120 000 år gamla bosättningar på den bördiga slätten mellan Eufrat och Tigris. Enligt forskarna bedrevs där jordbruk med konstbevattning för 9000 år sedan och metallframställning var en känd konst. I tvåflodslandet Mesopotamien föddes senare världens första civilisation: det sumeriska riket 3200-2000 f Kr. Sumererna härskade över ett stort antal stadsstater i den del som nu utgör södra Irak.

Efter sumererna erövrades Mesopotamien av elamiter, hettiter, assyrier, babylonier och perser innan Alexander den store år 330 f Kr intog det persiska riket och förde hellenistisk kultur till området.

ANNONS

ANNONS

Alexander följdes av romarna och Mesopotamien blev under kommande sekler föremål för strider mellan Rom och olika regionala riken, till exempel sassaniderna, innan området erövrades av araber efter slaget vid Jalula år 637.

Mesopotamien islamiserades snabbt och blev från år 750, med den nybyggda huvudstaden Bagdad, centrum för det abbasidiska kalifatet. Det blomstrade i ett halvt årtusende och var dåtidens starkaste rike inom det arabiska väldet. Enligt nutida beräkningar kan 30 miljoner människor då ha levt i vad som nu är Irak.

I mitten av 1200-talet invaderade mongolerna Bagdad under Djingis khans sonson Hulagu. Därefter följde tre sekler av maktstrider mellan mongoler, perser och turkar innan turkarnas rike, det ottomanska imperiet, 1535 erövrade dåtidens Irak.

Men från mongolernas erövring och i nära sex sekler framåt saknade området en stark, samlad ledning. Lokala schejker och klanledare hade den verkliga makten. I mitten av 1800-talet stärkte dock det ottomanska imperiet Bagdads roll på bekostnad av de lokala härskarna. En jordreform, kombinerad med inflytande från västligt ekonomiskt tänkande, ledde till att många schejker gick från att ha varit folkets andliga och världsliga ledare till att bli närmast feodala jordägare.

Det ottomanska imperiet föll samman i första världskriget. Redan 1914 erövrade Storbritannien Basra i södra Irak och 1918 drevs turkarna bort från Kirkuk i norr. 1919 gavs britterna av FN:s föregångare Nationernas förbund mandat att styra området, vilket trädde i kraft 1920. Vid samma tid hade motståndet mot det brittiska styret ökat bland nybildade nationalistiska organisationer, och när nyheten om NFs beslut blev känt, och britterna sa nej till irakiernas krav på självständighet, utvecklades motståndet till en blodig revolt. En utlösande faktor var när en av shiamuslimernas främsta ayatollor i juni 1920 manade till uppror mot den främmande ockupationen. När upproret upphörde i slutet av året hade omkring 500 brittiska soldater stupat. Shiamuslimernas roll i revolten orsakade ett långvarigt misstroende mellan dem och britterna.

Irak konstruerades av tre gamla ottomanska provinser med skilda karaktärer: det delvis kurdiska Mosul, som införlivades först 1926, det sunniarabiska Bagdad och det shiamuslimska Basra. Konstruktionen gav upphov till inre konflikter. Som kung över riket tillsatte britterna en prins från den hashemitiska kungaätten, emir Feisal bin Hussein, som 1920 hade utropats till kung i Syrien men samma år avsatts av Frankrike.

Irak blev självständigt 1932, men det brittiska inflytandet förblev starkt. Åren fram till andra världskriget präglades av religiösa och etniska konflikter, och revolter slogs ned av armén. Den pro-brittiska eliten berikade sig från växande oljeinkomster.

Läs i Landguiden om Iraks moderna historia från 1954 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 22 november 2020
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Iraks historia

M

Glas förändrade vår världsbild - glasblåsningens historia

av: Magnus Västerbro
2021-01-16

Här har vi att göra med en anonym hjälte, vars uppfinning först passerade obemärkt, men som långt senare skulle visa sig vara fullkomligt revolutionerande. Någonstans, i en av de oräkneliga glashyttorna i det område som idag motsvaras av gränstrakterna mellan Syrien och Irak, fick en påhittig människa en dag en snilleblixt. I stället för att tillverka glas på det gamla sättet, där man gjöt det i former, eller gjorde ihåliga kärl genom att gjuta glas kring en lerkärna som sedan knackades bort, utvecklade han en helt ny teknik - glasblåsningen...

+ Läs mer

S

Sumererna

av: Lars Hammarén
2020-11-20

Jordbruksrevolutionens följder blev tidigast märkbara i området mellan floderna Eufrat och Tigris, eller Mesopotamien som grekerna senare kom att kalla det. Konstbevattningen på flodslätten där hade tvingat fram både avancerat samarbete och organisation som var den grundläggande förutsättningen för uppkomsten av en högkultur. Länge betraktades dock Egypten som den äldsta civilisationen, men utgrävningar sedan början av 1900-talet har visat att få städer upptäckta på andra håll kommer ens i närheten av de sumeriska städernas ålder. Numera anser man alltså att civilisationens vagga står att finna i Mesopotamien hos sumererna. Deras kultur påverkade inte bara de efterföljande babylonierna och assyrierna, den påverkade också både Egyptens och Indiens kulturer och hjälpte dem att komma igång...

+ Läs mer

M

Skriftens tidigaste historia

av: Magnus Västerbro
2020-09-22

Den nya och allt mer komplexa samhällsstruktur som växte fram i Mesopotamien under flera tusen år före Kristus skapade ett behov av att kunna ta del av det överflöd som jordbruket och handeln skapade, med andra ord att ta ut skatt. Skrivkonsten uppfanns just för detta ändamål - för att kunna hålla ordning på samhällets ekonomi. Den första namngivna människan vi känner till genom skrift var därför ekonom...

+ Läs mer

M

Mesopotamisk mytologi

av: Leif Löwegren
2016-04-25

Mesopotamisk mytologi innefattar de religiösa föreställningarna som rådde i det forntida Sumer, Assyrien och Babylonien. Mesopotamisk mytologi har stora likheter med grekisk mytologi, men även Gamla testamentet visar influenser från mesopotamisk mytologi. Mesopotamisk mytologi var en polyteistisk religion och kulten utfördes i olika tempel av ett prästerskap...

+ Läs mer

M

Babylonien och Assyrien

av: Lars Hammarén
2016-04-23

Tvåflodslandet eller Mesopotamien är ett av de områden där den mänskliga civilisationen först slog rot. Det är ett bördigt land där vägarna mellan Europa, Indien och Kina drar fram. Därför har detta område varit skådeplatsen för otaliga krig och strider. Många stormakter har genom historien avlöst varandra och kontrollerat området...

+ Läs mer

Länkar om Iraks historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Forntiden och antiken

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

De mesopotamiska kulturerna

De mesopotamiska kulturerna (3000-500 f.Kr) utgör civilisationens vagga. Mesopotamien låg mellan floderna Eufrat och...

Medeltidens muslimska värld

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Iraks geografi

Geografi med fokus på Irak. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Iraks geografi ur olika perspektiv.

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Fakta om Irak

Aktuell samhällsfakta om Irak. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Efterkrigstidens huvudlinjer

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska...

Kurdernas historia

Historia om Kurdistan och kurderna. Här hittar du material som behandlar områdets historia i stora och små perspektiv.

Relaterade taggar

Flodkulturer

En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars...

Babylonien

Babylonien var ett rike i forntidens Mesopotamien i nuvarande Irak. Rikets kärnområde var det...

Assyrien

Assyrien var ett rike i forntidens Mesopotamien (nuvarande Irak) och existerade i olika former från...

Mellanösternkonflikten

Staten Israel bildades den 14 maj 1948 som följd av ett beslut i FN. Beslutet grundade sig till...

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Gulfkriget

Gulfkriget, eller Kuwaitkriget som det också kallas, är benämningen på det krig som utkämpades från...

Iran-Irak-kriget

Iran-Irak-kriget var ett blodigt krig mellan Iran och Irak som varade mellan 1980-1988. Kriget...

Saddam Hussein

Saddam Hussein var en politiker och diktator som styrde Irak som landets president från 1979 till...

Sidenvägen

Sidenvägen är en av de äldsta av världens stora handelsvägar, även om den fick sitt namn först på...