M

Japans historia

Redan för över 100 000 år sedan levde människor på de japanska öarna, som då hängde samman med Asiens fastland. Med invandrare från Kina via Korea kom nya impulser som risodling och metaller som brons och järn. Jordbruket förbättrades, vapen smiddes och i slutet av yayoi-perioden (ca 300 f Kr–300 e Kr) tillkom de första statsbildningarna på öarna Honshu, Kyushu och Shikoku. Stegvis förenades de till större stater, och på 600-talet blev Naraslätten på Honshu centrum för en sådan.

Den dominerades av fursten Shotoku, som påverkad av buddhismen lät bygga en rad vackra tempelbyggnader. De anses idag vara världens äldsta bevarade trähus. Åren 710–794 var Nara formellt Japans huvudstad.

Redan för över 100 000 år sedan levde människor på de japanska öarna, som då hängde samman med Asiens fastland. Med invandrare från Kina via Korea kom nya impulser som risodling och metaller som brons och järn. Jordbruket förbättrades, vapen smiddes och i slutet av yayoi-perioden (ca 300 f Kr–300 e Kr) tillkom de första statsbildningarna på öarna Honshu, Kyushu och Shikoku. Stegvis förenades de till större stater, och på 600-talet blev Naraslätten på Honshu centrum för en sådan.

Den dominerades av fursten Shotoku, som påverkad av buddhismen lät bygga en rad vackra tempelbyggnader. De anses idag vara världens äldsta bevarade trähus. Åren 710–794 var Nara formellt Japans huvudstad.

ANNONS

ANNONS

Efter kinesiskt mönster uppfördes därpå en ny huvudstad i Heian, senare omdöpt till Kyoto, som förblev kejserlig residensstad i över tusen år. Den kulturellt blomstrande Heian- eller Kyoto-perioden varade i nästan 400 år. Men Heiankejsarnas makt undergrävdes av en framväxande krigarklass – samurajerna. Två samurajsläkter stred om makten, och 1192 flyttade den segerrika Minamoto-familjen rikets maktcentrum till Kamakura, sydväst om dagens Tokyo. I nära 700 år styrdes sedan Japan av militärguvernörer – shoguner – medan kejsarna satt maktlösa i Kyoto.

År 1274 och 1281 försökte mongoliska styrkor invadera Japan. Båda angreppen misslyckades, delvis tack vare att tyfoner bröt sönder invasionsskeppen. Tanken på Japan som gudabenådat och oövervinneligt föddes, och stormarna fick namnet kamikaze (gudarnas vind).

Efter en rad uppror och inbördeskrig enades landet i slutet av 1500-talet. Shogunen Tokugawa Ieyasu flyttade maktcentret till Edo, dagens Tokyo. Under Tokugawa- eller Edo-perioden 1603–1867 levde Japan i stabilitet och fred med sina grannar, bland annat genom att i hög grad stänga ute omvärlden. Missionärer, handelsmän och andra utlänningar förvisades; bara några få holländare och kineser fick handla med Japan. Men 1853 tilltvingade sig en amerikansk flottstyrka handelsrätter, och ryssar, britter, holländare och fransmän följde efter. Isoleringen var bruten – och freden. Inbördesstrider och statskupper skakade det försvagade shogunatet.

1868 störtades den siste shogunen, kejsaren blev åter härskare och kejsarsätet flyttades från Kyoto till Edo, som döptes om till Tokyo (Östra huvudstaden). Kejsar Meijis styre 1868–1912, Meiji-perioden, blev förnyelsens epok. Japan skulle lära av västerlandet och reformarbetet blev intensivt. Ett modernt statsskick med regering och lagstiftande församling antogs, och på 1880-talet fick landet sina första politiska partier efter västeuropeisk modell. Obligatorisk folkskola, ny valuta och nytt skattesystem infördes. På ett halvsekel gick Japan från feodal jordbrukarstat till modern industrination.

Med nyvunnen styrka utmanade Japan Kina om makten över Korea, som Peking länge sett som ett kinesiskt lydrike, och segrade stort i kriget 1894–1895. Peking måste frånträda Taiwan och den strategiskt viktiga halvön Liaotung i södra Manchuriet. Sedan västmakterna tvingat Japan att återlämna Liaotung arrenderade Ryssland halvön från Kina på 25 år. I rysk-japanska kriget 1904–1905 förintade Japan den ryska flottan, övertog arrendet av Liaotung och befäste sin ställning i Manchuriet. Japan återfick också halva ön Sakhalin, tidigare bortbytt mot ökedjan Kurilerna.

ANNONS

ANNONS

första världskriget 1914–1918 stred Japan på de allierades sida och sågs efter Tysklands nederlag som en av världens stormakter. Kejsaren Meiji, död 1912, följdes på tronen av först kejsar Taisho och sedan kejsar Hirohito 1926, då Showa-perioden inleddes. Industrin växte och parlamentarismen föreföll stabil. Men världsdepressionen (se mellankrigstiden) drabbade även Japan, tilltron till politikerna sjönk och militären stärktes. Mot regeringens vilja ockuperade armén Manchuriet 1931 och därpå delar av Inre Mongoliet och norra Kina. Stegvis miste den civila regeringen inflytande, och 1941 tog general Hideki Tojo över som premiärminister. Militären styrde nu landet.

1940 hade Japan gått i allians med Nazi-Tyskland och det fascistiska Italien. Den 7 december 1941 anföll Japan utan krigsförklaring USA:s flottbas Pearl Harbor på Hawaii, och Stillahavskriget bröt ut (se andra världskriget). Japanska trupper intog Singapore, Indonesien, Filippinerna och Burma. I juni 1942 vände krigslyckan i slaget mellan japanska och amerikanska flottstyrkor vid ön Midway. Japan miste flera hangarfartyg och tunga kryssare, och snart hade västmakterna herravälde både i luften och till havs. Under blodiga strider trängdes japanerna tillbaka från ögrupp efter ögrupp. Japan svarade med att angripa fiendefartyg med självmordspiloter, kallade kamikaze efter de stormar som på 1200-talet hejdat mongolerna. 1944 nådde USAs bombflyg fram till själva Japan och dödade hundratusentals människor. I april året därpå landsteg amerikanska trupper på Okinawa, och den 6 och 9 augusti 1945 fällde USA två atombomber över städerna Hiroshima och Nagasaki. Mer än en kvarts miljon människor dödades genast eller skadades så svårt att de dog kort därefter. Den 15 augusti kapitulerade ett sönderslaget Japan och ockuperades av de allierade; i praktiken av USA. Ett militärkommando lett av general Douglas MacArthur, USAs högste befälhavare i Stillahavsområdet, tog över. Kriget hade då kostat Japan över tre miljoner liv; soldater och civila.

Läs i Landguiden om Japans historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 12 mars 2020
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Japans historia

SO-rummet bok
M

Slaget om Iwo Jima

av: Carsten Ryytty
2017-08-31

Slaget om Iwo Jima ägde rum mellan 19 februari och 26 mars 1945. Striderna var oerhört blodiga och räknas som det näst sista stora slaget som utkämpades i Stilla havet under andra världskriget...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Anfallet mot Pearl Harbor - USA dras in i andra världskriget

av: Carsten Ryytty
2016-03-06

Söndagen den 7 december 1941 anföll japanska plan och ubåtar den amerikanska flottan i Pearl Harbor på Hawaii. Anfallet kom som en fullständig överraskning och innebar att USA gick aktivt in i andra världskriget...

+ Läs mer

S

Japans väg till andra världskriget

av: Hans Thorbjörnsson
2014-05-23

Kring 1890 började Japan spela rollen som kolonialmakt. Meiji hette kejsaren i detta land med nybyggda kommunikationer, modern undervisning för alla barn, en snabbväxande industri, en stark armé och flotta. Ett sådant land med en stor och modern industri behövde råvaror och energi. Det var ont om bådadera på de japanska öarna. Men de fanns i Korea och Kina...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Atombombningen av Hiroshima och Nagasaki

av: Carsten Ryytty
2014-02-03

I månader tränade amerikanska piloter i ett ökenområde I Utah, USA, att fälla bomber. Men de visste inte vad för bomb de skulle fälla i slutändan. Den enda upplysning de fick var att de skulle tränas att för att fälla en ny sorts bomb. Det skulle bli atombomben över den japanska staden Hiroshima.

+ Läs mer

Länkar om Japans historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Japans geografi

Geografi med fokus på Japan. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Japans geografi ur olika perspektiv.

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Shintoism

Shinto är Japans inhemska religion. Utmärkande för shintoismen är dess många ritualer och vördnad inför naturen.

Fakta om Japan

Aktuell samhällsfakta om Japan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Relaterade taggar

Stillahavskriget

Stillahavskriget är en benämning för den del av andra världskriget som utkämpades i Stilla havet...

Kamikaze

Kamikaze är en benämning på japanska piloters självmordsattacker på amerikanska fartyg i Stilla...

Pearl Harbor

Den 7 december 1941 anföll japanska stridsflygplan den amerikanska flottbasen Pearl Harbor på...

Bombningen av Hiroshima

Hiroshima är en stad i Japan där USA fällde sin första atombomb i augusti 1945. Efter flera års...