M
Kategori
Karta

Japans historia

Redan för över 100 000 år sedan levde människor på de japanska öarna, som då hängde samman med Asiens fastland. Med invandrare från Kina via Korea kom nya impulser som risodling och metaller som brons och järn. Jordbruket förbättrades, vapen smiddes och i slutet av yayoi-perioden (ca 300 f Kr–300 e Kr) tillkom de första statsbildningarna på öarna Honshu, Kyushu och Shikoku. Stegvis förenades de till större stater, och på 600-talet blev Naraslätten på Honshu centrum för en sådan.

Redan för över 100 000 år sedan levde människor på de japanska öarna, som då hängde samman med Asiens fastland. Med invandrare från Kina via Korea kom nya impulser som risodling och metaller som brons och järn. Jordbruket förbättrades, vapen smiddes och i slutet av yayoi-perioden (ca 300 f Kr–300 e Kr) tillkom de första statsbildningarna på öarna Honshu, Kyushu och Shikoku. Stegvis förenades de till större stater, och på 600-talet blev Naraslätten på Honshu centrum för en sådan.

ANNONS

ANNONS

Den dominerades av fursten Shotoku, som påverkad av buddhismen lät bygga en rad vackra tempelbyggnader. De anses idag vara världens äldsta bevarade trähus. Åren 710–794 var Nara formellt Japans huvudstad.

Efter kinesiskt mönster uppfördes därpå en ny huvudstad i Heian, senare omdöpt till Kyoto, som förblev kejserlig residensstad i över tusen år. Den kulturellt blomstrande Heian- eller Kyoto-perioden varade i nästan 400 år. Men Heiankejsarnas makt undergrävdes av en framväxande krigarklass – samurajerna. Två samurajsläkter stred om makten, och 1192 flyttade den segerrika Minamoto-familjen rikets maktcentrum till Kamakura, sydväst om dagens Tokyo. I nära 700 år styrdes sedan Japan av militärguvernörer – shoguner – medan kejsarna satt maktlösa i Kyoto.

År 1274 och 1281 försökte mongoliska styrkor invadera Japan. Båda angreppen misslyckades, delvis tack vare att tyfoner bröt sönder invasionsskeppen. Tanken på Japan som gudabenådat och oövervinneligt föddes, och stormarna fick namnet kamikaze (gudarnas vind).

Efter en rad uppror och inbördeskrig enades landet i slutet av 1500-talet. Shogunen Tokugawa Ieyasu flyttade maktcentret till Edo, dagens Tokyo. Under Tokugawa- eller Edo-perioden 1603–1867 levde Japan i stabilitet och fred med sina grannar, bland annat genom att i hög grad stänga ute omvärlden. Missionärer, handelsmän och andra utlänningar förvisades; bara några få holländare och kineser fick handla med Japan. Men 1853 tilltvingade sig en amerikansk flottstyrka handelsrätter, och ryssar, britter, holländare och fransmän följde efter. Isoleringen var bruten – och freden. Inbördesstrider och statskupper skakade det försvagade shogunatet.

1868 störtades den siste shogunen, kejsaren blev åter härskare och kejsarsätet flyttades från Kyoto till Edo, som döptes om till Tokyo (Östra huvudstaden). Kejsar Meijis styre 1868–1912, Meiji-perioden, blev förnyelsens epok. Japan skulle lära av västerlandet och reformarbetet blev intensivt. Ett modernt statsskick med regering och lagstiftande församling antogs, och på 1880-talet fick landet sina första politiska partier efter västeuropeisk modell. Obligatorisk folkskola, ny valuta och nytt skattesystem infördes. På ett halvsekel gick Japan från feodal jordbrukarstat till modern industrination.

Med nyvunnen styrka utmanade Japan Kina om makten över Korea, som Peking länge sett som ett kinesiskt lydrike, och segrade stort i kriget 1894–1895. Peking måste frånträda Taiwan och den strategiskt viktiga halvön Liaotung i södra Manchuriet. Sedan västmakterna tvingat Japan att återlämna Liaotung arrenderade Ryssland halvön från Kina på 25 år. I rysk-japanska kriget 1904–1905 förintade Japan den ryska flottan, övertog arrendet av Liaotung och befäste sin ställning i Manchuriet. Japan återfick också halva ön Sakhalin, tidigare bortbytt mot ökedjan Kurilerna.

ANNONS

ANNONS

första världskriget 1914–1918 stred Japan på de allierades sida och sågs efter Tysklands nederlag som en av världens stormakter. Kejsaren Meiji, död 1912, följdes på tronen av först kejsar Taisho och sedan kejsar Hirohito 1926, då Showa-perioden inleddes. Industrin växte och parlamentarismen föreföll stabil. Men världsdepressionen (se mellankrigstiden) drabbade även Japan, tilltron till politikerna sjönk och militären stärktes. Mot regeringens vilja ockuperade armén Manchuriet 1931 och därpå delar av Inre Mongoliet och norra Kina. Stegvis miste den civila regeringen inflytande, och 1941 tog general Hideki Tojo över som premiärminister. Militären styrde nu landet.

1940 hade Japan gått i allians med Nazi-Tyskland och det fascistiska Italien. Den 7 december 1941 anföll Japan utan krigsförklaring USA:s flottbas Pearl Harbor på Hawaii, och Stillahavskriget bröt ut (se andra världskriget). Japanska trupper intog Singapore, Indonesien, Filippinerna och Burma. I juni 1942 vände krigslyckan i slaget mellan japanska och amerikanska flottstyrkor vid ön Midway. Japan miste flera hangarfartyg och tunga kryssare, och snart hade västmakterna herravälde både i luften och till havs. Under blodiga strider trängdes japanerna tillbaka från ögrupp efter ögrupp. Japan svarade med att angripa fiendefartyg med självmordspiloter, kallade kamikaze efter de stormar som på 1200-talet hejdat mongolerna. 1944 nådde USAs bombflyg fram till själva Japan och dödade hundratusentals människor. I april året därpå landsteg amerikanska trupper på Okinawa, och den 6 och 9 augusti 1945 fällde USA två atombomber över städerna Hiroshima och Nagasaki. Mer än en kvarts miljon människor dödades genast eller skadades så svårt att de dog kort därefter. Den 15 augusti kapitulerade ett sönderslaget Japan och ockuperades av de allierade; i praktiken av USA. Ett militärkommando lett av general Douglas MacArthur, USAs högste befälhavare i Stillahavsområdet, tog över. Kriget hade då kostat Japan över tre miljoner liv; soldater och civila.

Läs i Landguiden om Japans historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 17 december 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Japans historia

M

Toyotomi Hideyoshi - mannen som enade Japan

av: Peter Fowelin
2023-05-31

En sommarmorgon 1582 dog Japans härskare Oda Nobunaga i sitt tempel i huvudstaden Kyoto. Ett rasande anfall hade överraskat honom och hans 300 samurajer. En del sa att Nobunaga blev dräpt, andra att han lyckades ta sitt eget liv innan angriparna fann honom. Nobunaga var mannen som hade påbörjat Japans enande. Det var inte många som saknade honom. Hans metoder hade varit brutala. Nobunagas mål - att ena landet - förblev dock levande. Och den som nådde detta mål var Nobunagas efterträdare, general Hideyoshi.

+ Läs mer

M

Atombomben över Nagasaki skulle tvinga Japan att kapitulera

av: Magnus Västerbro
2023-03-07

Människan har skapat vapen så fruktansvärda att de kan döda allt liv på jorden. Kärnvapen är den värsta av alla dessa sorter. De har därför bara använts vid två tillfällen i historien - båda gångerna av USA mot Japan, och med endast några dagars mellanrum 1945: den 6:e augusti över Hiroshima och den 9:e augusti över Nagasaki. Det primära syftet var att tvinga Japan till villkorslös kapitulation och få ett slut på andra världskriget. Det sekundära syftet var rent demonstrativt - ett sätt för USA att visa omvärlden att de nu var en militär supermakt...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om samurajernas historia

av: Peter Fowelin
2022-10-10

Under många hundra år var det samurajerna, den japanska krigarklassen, som härskade i Japan. Deras makt vilade från början på svärdets och bågens dödsbringande kraft. Men när de erövrade maktens positioner, som daimyos (länsherrar) eller rent av styrde hela riket som shoguner, fick de statens maktapparat i sina händer. De ideal som i århundraden - från 900-talet till 1800-talet - ledde samurajerna kallas bushi do, som betyder "krigarens väg". Genom uppfostran fördes idealen vidare från far till son i samurajfamiljerna...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Religioner i Östasien, del 3: Gudar, demoner och kult

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-13

Det religiösa livet i Östasien präglas av en mycket iögonfallande kult. Tillvaron är fylld av gudar och demoner, som människorna dyrkar på allehanda sätt. Bruket av offer och besvärjelser avtar successivt, men finns fortfarande kvar på ett påtagligt sätt. I Kina har det avtagit starkt efter kejsardömets fall 1912, men det har aldrig helt försvunnit. En omfattande religionsblandning karaktäriserar det religiösa livet. Kinesen kan t.ex. delta i en offergudstjänst i ett taoisttempel på förmiddagen och i en buddhistisk begravningsceremoni på eftermiddagen. Japanen kan också utan problem delta i såväl buddhistiska som shintoistiska ceremonier. Delvis beror detta på att föreställningarna om gudar och andar och kulten av dessa är likartad i taoism, shintoism och buddhism...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Religioner i Östasien, del 4: Religion och samhälle

av: Lennart Koskinen m.fl.
2021-10-13

Genom de stora politiska omvälvningarna i Östasien har religion och politik kommit att vara nära kopplade till varandra. Nedärvd etik och människors levnadssätt löper som en röd tråd genom de stora samhällsförändringarna i Kina. Etiken är också viktig för de kinesiska ledarna. Det är den konfucianska etiken som förvaltas. Även i Japan härskar idén om lojalitet och vördnad för överheten. Det japanska samhället utgör idag en blandning av starkt traditionsbunden livsstil och ett USA-influerat levnadssätt. Den traditionsbundna livsstilen karaktäriseras av en stark känsla av gemenskap med släkt och samhälle. Familjens och samhällets heder och ära är viktig...

+ Läs mer

M

De svarta skeppen öppnar Japan för omvärlden

av: Magnus Västerbro
2021-09-20

År 1853 anlände en mindre men tungt utrustad amerikansk flottstyrka till Japan. Uppdraget gick ut på att få det tillslutna och teknologiskt efterblivna Japan att öppna sina gränser för USA och skriva på ett handelsavtal. Hela operationen blev en amerikansk framgång. Men ingen hade kunnat ana vilken avgörande betydelse händelsen skulle få i Japans historia och i världshistorien...

+ Läs mer

Länkar om Japans historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Ge
Karta

Japans geografi

Geografi med fokus på Japan. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Japans geografi ur olika perspektiv.

Re

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Re

Shintoism

Shinto är Japans inhemska religion. Utmärkande för shintoismen är dess många ritualer och vördnad inför naturen.

Sh
Karta

Fakta om Japan

Aktuell samhällsfakta om Japan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Relaterade taggar

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Landstigningsbåt

Stillahavskriget

Stillahavskriget är en benämning för den del av andra världskriget som utkämpades i Stilla havet...

Hi
japanska piloter

Kamikaze

Kamikaze är en benämning på japanska piloters självmordsattacker på amerikanska fartyg i Stilla...

Hi
Fartyg

Pearl Harbor

Den 7 december 1941 anföll japanska stridsflygplan den amerikanska flottbasen Pearl Harbor på...

Hi
Hiroshima

Bombningen av Hiroshima

Hiroshima är en stad i Japan där USA fällde sin första atombomb i augusti 1945.Efter flera års krig...