Bild:
M

Japans historia

Redan för över 100 000 år sedan levde människor på de japanska öarna, som då hängde samman med Asiens fastland. Med invandrare från Kina via Korea kom nya impulser som risodling och metaller som brons och järn. Jordbruket förbättrades, vapen smiddes och i slutet av yayoi-perioden (ca 300 f Kr–300 e Kr) tillkom de första statsbildningarna på öarna Honshu, Kyushu och Shikoku. Stegvis förenades de till större stater, och på 600-talet blev Naraslätten på Honshu centrum för en sådan.

Den dominerades av fursten Shotoku, som påverkad av buddhismen lät bygga en rad vackra tempelbyggnader. De anses idag vara världens äldsta bevarade trähus. Åren 710–794 var Nara formellt Japans huvudstad.

Efter kinesiskt mönster uppfördes därpå en ny huvudstad i Heian, senare omdöpt till Kyoto, som förblev kejserlig residensstad i över tusen år. Den kulturellt blomstrande Heian- eller Kyoto-perioden varade i nästan 400 år. Men Heiankejsarnas makt undergrävdes av en framväxande krigarklass – samurajerna. Två samurajsläkter stred om makten, och 1192 flyttade den segerrika Minamoto-familjen rikets maktcentrum till Kamakura, sydväst om dagens Tokyo. I nära 700 år styrdes sedan Japan av militärguvernörer – shoguner – medan kejsarna satt maktlösa i Kyoto.

År 1274 och 1281 försökte mongoliska styrkor invadera Japan. Båda angreppen misslyckades, delvis tack vare att tyfoner bröt sönder invasionsskeppen. Tanken på Japan som gudabenådat och oövervinneligt föddes, och stormarna fick namnet kamikaze (gudarnas vind).

Efter en rad uppror och inbördeskrig enades landet i slutet av 1500-talet. Shogunen Tokugawa Ieyasu flyttade maktcentret till Edo, dagens Tokyo. Under Tokugawa- eller Edo-perioden 1603–1867 levde Japan i stabilitet och fred med sina grannar, bland annat genom att i hög grad stänga ute omvärlden. Missionärer, handelsmän och andra utlänningar förvisades; bara några få holländare och kineser fick handla med Japan. Men 1853 tilltvingade sig en amerikansk flottstyrka handelsrätter, och ryssar, britter, holländare och fransmän följde efter. Isoleringen var bruten – och freden. Inbördesstrider och statskupper skakade det försvagade shogunatet.

1868 störtades den siste shogunen, kejsaren blev åter härskare och kejsarsätet flyttades från Kyoto till Edo, som döptes om till Tokyo (Östra huvudstaden). Kejsar Meijis styre 1868–1912, Meiji-perioden, blev förnyelsens epok. Japan skulle lära av västerlandet och reformarbetet blev intensivt. Ett modernt statsskick med regering och lagstiftande församling antogs, och på 1880-talet fick landet sina första politiska partier efter västeuropeisk modell. Obligatorisk folkskola, ny valuta och nytt skattesystem infördes. På ett halvsekel gick Japan från feodal jordbrukarstat till modern industrination.

Med nyvunnen styrka utmanade Japan Kina om makten över Korea, som Peking länge sett som ett kinesiskt lydrike, och segrade stort i kriget 1894–1895. Peking måste frånträda Taiwan och den strategiskt viktiga halvön Liaotung i södra Manchuriet. Sedan västmakterna tvingat Japan att återlämna Liaotung arrenderade Ryssland halvön från Kina på 25 år. I rysk-japanska kriget 1904–1905 förintade Japan den ryska flottan, övertog arrendet av Liaotung och befäste sin ställning i Manchuriet. Japan återfick också halva ön Sakhalin, tidigare bortbytt mot ökedjan Kurilerna.

första världskriget 1914–1918 stred Japan på de allierades sida och sågs efter Tysklands nederlag som en av världens stormakter. Kejsaren Meiji, död 1912, följdes på tronen av först kejsar Taisho och sedan kejsar Hirohito 1926, då Showa-perioden inleddes. Industrin växte och parlamentarismen föreföll stabil. Men världsdepressionen (se mellankrigstiden) drabbade även Japan, tilltron till politikerna sjönk och militären stärktes. Mot regeringens vilja ockuperade armén Manchuriet 1931 och därpå delar av Inre Mongoliet och norra Kina. Stegvis miste den civila regeringen inflytande, och 1941 tog general Hideki Tojo över som premiärminister. Militären styrde nu landet.

1940 hade Japan gått i allians med Nazi-Tyskland och det fascistiska Italien. Den 7 december 1941 anföll Japan utan krigsförklaring USA:s flottbas Pearl Harbor på Hawaii, och Stillahavskriget bröt ut (se andra världskriget). Japanska trupper intog Singapore, Indonesien, Filippinerna och Burma. I juni 1942 vände krigslyckan i slaget mellan japanska och amerikanska flottstyrkor vid ön Midway. Japan miste flera hangarfartyg och tunga kryssare, och snart hade västmakterna herravälde både i luften och till havs. Under blodiga strider trängdes japanerna tillbaka från ögrupp efter ögrupp. Japan svarade med att angripa fiendefartyg med självmordspiloter, kallade kamikaze efter de stormar som på 1200-talet hejdat mongolerna. 1944 nådde USAs bombflyg fram till själva Japan och dödade hundratusentals människor. I april året därpå landsteg amerikanska trupper på Okinawa, och den 6 och 9 augusti 1945 fällde USA två atombomber över städerna Hiroshima och Nagasaki. Mer än en kvarts miljon människor dödades genast eller skadades så svårt att de dog kort därefter. Den 15 augusti kapitulerade ett sönderslaget Japan och ockuperades av de allierade; i praktiken av USA. Ett militärkommando lett av general Douglas MacArthur, USAs högste befälhavare i Stillahavsområdet, tog över. Kriget hade då kostat Japan över tre miljoner liv; soldater och civila.

Läs i Landguiden om Japans historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Redan för över 100 000 år sedan levde människor på de japanska öarna, som då hängde samman med Asiens fastland. Med invandrare från Kina via Korea kom nya impulser som risodling och metaller som brons och järn. Jordbruket förbättrades, vapen smiddes och i slutet av yayoi-perioden (ca 300 f Kr–300 e Kr) tillkom de första statsbildningarna på öarna Honshu, Kyushu och Shikoku. Stegvis förenades de till större stater, och på 600-talet blev Naraslätten på Honshu centrum för en sådan.

Den dominerades av fursten Shotoku, som påverkad av buddhismen lät bygga en rad vackra tempelbyggnader. De anses idag vara världens äldsta bevarade trähus. Åren 710–794 var Nara formellt Japans huvudstad.

Efter kinesiskt mönster uppfördes därpå en ny huvudstad i Heian, senare omdöpt till Kyoto, som förblev kejserlig residensstad i över tusen år. Den kulturellt blomstrande Heian- eller Kyoto-perioden varade i nästan 400 år. Men Heiankejsarnas makt undergrävdes av en framväxande krigarklass – samurajerna. Två samurajsläkter stred om makten, och 1192 flyttade den segerrika Minamoto-familjen rikets maktcentrum till Kamakura, sydväst om dagens Tokyo. I nära 700 år styrdes sedan Japan av militärguvernörer – shoguner – medan kejsarna satt maktlösa i Kyoto.

Uppdaterad: 04 september 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Japans historia

M
Carsten Ryytty
2017-08-31
Slaget om Iwo Jima ägde rum mellan 19 februari och 26 mars 1945. Striderna var oerhört blodiga och räknas som det näst sista stora slaget som utkämpades i Stilla havet under andra världskriget...
M
Carsten Ryytty
2016-03-06
Söndagen den 7 december 1941 anföll japanska plan och ubåtar den amerikanska flottan i Pearl Harbor på Hawaii. Anfallet kom som en fullständig överraskning och innebar att USA gick aktivt in i...
S
Hans Thorbjörnsson
2014-05-23
Kring 1890 började Japan spela rollen som kolonialmakt. Meiji hette kejsaren i detta land med nybyggda kommunikationer, modern undervisning för alla barn, en snabbväxande industri, en stark armé...
M
Carsten Ryytty
2014-02-03
I månader tränade amerikanska piloter i ett ökenområde I Utah, USA, att fälla bomber. Men de visste inte vad för bomb de skulle fälla i slutändan. Den enda upplysning de fick var att de skulle...

Länkar om Japans historia

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Militär Historia där du kan läsa om slaget om Peleliu i Stilla havet 1944 som kanske var den svåraste strid som amerikanerna utkämpade under andra världskriget. Den dyrköpta segern kostade nästan 10 000 man i förluster. Ingen japan överlevde...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där du kan läsa om den japanske soldaten Hiroo Onoda som gav upp först trettio år efter krigsslutet. Han är den näst envisaste soldaten i världshistorien. Hiroo Onoda blev långt efter andra världskrigets slut en symbol för disciplinen i det japanska militära systemet. Och för alla dess brister...

Spara som favorit
          

Artikel (5 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om några viktiga händelser under 1944 och 1945 i slutet på andra världskriget. Sedan den amerikanska flottan lyckats sänka fyra japanska hangarfartyg under slaget vid Midway i juni 1942, hade Japan använt all sin militära kraft till att försvara sitt imperium. Att genomföra en invasion av de japanska huvudöarna skulle medföra enorma förluster för amerikansk del. Detta var en viktig orsak till varför USA i augusti 1945 släppte atombomber över de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki... Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där Christer Bergström berättar om dödens ö, Peleliu. Slaget om Peleliu i Stilla havet var kanske den svåraste strid som amerikanerna utkämpade under andra världskriget. Den dyrköpta segern kostade nästan 10 000 man i förluster. Ingen japan överlevde.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där Dan Öberg berättar om Rysk-japanska kriget 1904-05. Från att ha varit ett stängt samhälle med blicken riktad inåt var Japan 1904 redo att utmana det mäktiga ryska tsardömet. Världens ögon riktades mot Port Arthur där de japanska imperie­drömmarna skulle få ytterligare näring...

Spara som favorit
          

En översikt av Japans historia från forntiden och framåt. Artikeln är skriven av Martin Ekelin som är frilansjournalist och Japanexpert. Webbplatsen JAPANavi är grundad i ett nätverk av individer och företag verksamma i Sverige och Japan.

Kategorier:
Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Japan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel (5 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om japanernas överraskande anfall mot den amerikanska stillahavsflottans bas Pearl Harbor den 7 december 1941. Dagen efter anfallet förklarade USA krig mot Japan, varefter Tyskland och Italien förklarade krig mot USA. Därmed blev kriget globalt.

Spara som favorit
          

Artikel i Tidningen Kulturen där Sven André berättar om relationerna mellan Japan och USA och den politiska utvecklingen som ledde fram till den japanska attacken mot Pearl Harbor 7 december 1941 som drog in USA i andra världskriget. Dagen efter attacken förklarade Förenta staterna Japan krig, och snart var landet inblandat i krig i Stilla havet såväl som i Europa...

Spara som favorit
          

I den här artikeln i Wikipedia berättas det kortfattat om Japan under andra världskriget. Du får kan läsa om förspelet, krigets händelseförlopp och efterspelet utifrån Japans perspektiv.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia som handlar om den japanska armén och de japanska soldaternas kamp och umbäranden under andra världskriget. Den japanska arméns segrar under andra världskriget betalades till stor del av de illa rustade soldaternas extrema offervilja. Att kapitulera var inget val i den kejserliga hären...

Spara som favorit
          

I SR Minnens webbarkiv hittar du en temasida om USA:s atombomning av Hiroshima den 6 augusti 1945 och den efterföljande kapprustningen under kallakriget. Här presenteras en samling program ur radioarkivet om atombomben, om kapprustningen, provsprängningarna och den skräck för ett tredje världskrig som följde i skuggan av bomben.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om Japans modernisering under andra halvan av 1800-talet. Efter Meijirestaurationen reformerades det japanska samhället efter västerländskt mönster. Japan byggde upp en flotta efter brittisk modell och en armé efter tysk modell...

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Militär Historia berättar författaren Niclas Sennerteg om den amerikanska marinkårens blodiga strid på ön Iwo Jima i februari 1945.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Japan ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Lars Ericson Wolke berättar om striderna mellan japanerna och de allierade i Burma under andra världskriget. Striderna i Sydostasien betydde slutet för västmakternas kolonialism. Burmas djungler blev en svår erfarenhet för britterna...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Japan. Här kan du läsa kortfattat om landets politik, samhälle, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Japans historia från forntid till nutid. Japans historia har under historisk tid starkt präglats av kinesiska inflytelser, från den dominerande högkulturen i Asien. Många omvälvande tekniska och kulturella innovationer importerades från fastlandet, ofta via Korea...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om den gamla fientligheten mellan Kina och Japan. Efter konflikterna under andra världskriget har Kina och Japan aldrig kunnat försonas…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om Japan som under en lång period var ett land som medvetet avstod från kontakter med omvärlden. Det betyder dock inte att japanerna saknade nyfikenhet på vad som fanns bortom den egna horisonten…

Kategorier:
Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia. Andra världskriget ledde...

Geografi med fokus på Japan. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Japans geografi ur olika perspektiv.

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en...

Shinto är Japans inhemska religion. Utmärkande för shintoismen är dess många ritualer och vördnad inför naturen.

Aktuell samhällsfakta om Japan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...