M

Maldiverna idag

Antal invånare: 436 330 (2017)
Huvudstad: Malé

Befolkning

Maldivierna har blandat ursprung och härstammar främst från sydindier, singaleser och araber. Befolkningen är ung, men den tidigare snabba befolkningstillväxten har avtagit. Samtidigt har andelen migrantarbetare vuxit kraftigt och utgör nu minst en tredjedel av befolkningen.

Antal invånare: 436 330 (2017)
Huvudstad: Malé

Befolkning

Maldivierna har blandat ursprung och härstammar främst från sydindier, singaleser och araber. Befolkningen är ung, men den tidigare snabba befolkningstillväxten har avtagit. Samtidigt har andelen migrantarbetare vuxit kraftigt och utgör nu minst en tredjedel av befolkningen.

ANNONS

ANNONS

Religion

Den sunnitiska riktningen inom islam är statsreligion i Maldiverna. För att få medborgarskap i landet måste man vara muslim. Utlänningar tillåts utöva en annan religion, men endast i privata sammanhang.

Politiskt system

Maldivernas författning är utformad efter den amerikanska konstitutionen och stadgar att landet ska ha ett demokratiskt flerpartisystem där president och parlament väljs direkt av folket. Den lagstiftande, verkställande och dömande makten är åtskilda och en rad grundläggande fri- och rättigheter garanteras så länge de inte står i strid med islam.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Maldivernas flagga.

Utrikespolitik och försvar

Maldiverna håller fast vid en alliansfri utrikespolitik. Landet är särskilt angeläget om ett gott förhållande till de närmaste grannländerna Indien och Sri Lanka. Banden med Kina har stärkts på senare år.

Ekonomi

Ryggraden i Maldivernas ekonomi är turistnäring och fiskeexport, vilket gör landet väldigt känsligt för ekonomiska kriser i omvärlden.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Maldivernas geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Maldivernas export består främst av fiskprodukter. Olja och livsmedel är viktiga importvaror. Även industri- och kapitalvaror måste köpas från utlandet. Handelsbalansen är negativ; importen är betydligt större än exporten.

Sociala förhållanden

Maldivernas ekonomiska framgångar sedan 1970-talet har bidragit till att levnadsförhållandena är ganska drägliga. Enligt FN är det bara någon enda procent av invånarna som lever i riktig fattigdom, det vill säga på mindre än en amerikansk dollar om dagen. Ungefär 16 procent lever under den nationella fattigdomsnivån.
 

Besök Landguiden och läs mer om Maldiverna.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Maldiverna

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Maldivernas historia

Få en överblick av Maldivernas historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Maldivernas geografi

Fördjupa dig i Maldivernas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...