M

Maldiverna idag

Antal invånare: 530 953 (2019)
Huvudstad: Malé

Republiken Maldiverna består av 26 atoller i Indiska oceanen. Avstånden mellan atollerna är stora, men till landytan är Maldiverna den minsta nationen i Asien. Alla öar är låglänta, vilket betyder att stigande havsnivåer till följd av klimatförändringar utgör ett hot mot landets existens. Islam är statsreligion. 2008 hölls det första demokratiska valet. Turism är den viktigaste näringen.

Antal invånare: 530 953 (2019)
Huvudstad: Malé

Republiken Maldiverna består av 26 atoller i Indiska oceanen. Avstånden mellan atollerna är stora, men till landytan är Maldiverna den minsta nationen i Asien. Alla öar är låglänta, vilket betyder att stigande havsnivåer till följd av klimatförändringar utgör ett hot mot landets existens. Islam är statsreligion. 2008 hölls det första demokratiska valet. Turism är den viktigaste näringen.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Maldivierna har blandat ursprung och härstammar främst från sydindier, singaleser och araber. Det officiella språket är divehi (maldiviska). Engelska är gångbart i huvudstaden Malé och i turistområdena.

Maldivernas flagga.

Religion

I Maldiverna är den sunnitiska riktningen inom islam statsreligion. En person måste vara muslim för att få medborgarskap i landet.

Politiskt system

Maldivernas författning från 2008 är utformad efter den amerikanska konstitutionen och stadgar att landet ska ha ett demokratiskt flerpartisystem där president och parlament väljs direkt av folket. Den lagstiftande, verkställande och dömande makten är åtskilda.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Författningen från 2008 garanterar maldivierna demokrati och en rad grundläggande fri- och rättigheter – så länge de inte strider mot islam. Men trots demokratiseringen lider Maldiverna av stora demokratiska brister. Rättssäkerheten är låg och korruption är vanligt förekommande.

Utrikespolitik och försvar

Maldiverna lägger i internationella sammanhang tonvikten på att föra fram kampen mot klimatförändringarna. Landet är särskilt angeläget om ett gott förhållande till de närmaste grannländerna Indien och Sri Lanka. Under Yamin-regeringen (2013–2018) kom relationerna med Indien att ansträngas av Maldivernas närmande till Kina.

Ekonomi

Ryggraden i Maldivernas ekonomi är turism och fiskexport. Båda näringarna är känsliga för ekonomiska kriser i omvärlden. Under 2010-talet tog Maldiverna stora lån från främst Kina för att utveckla infrastrukturen.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Maldivernas geografi >

ANNONS

ANNONS

Sociala förhållanden

Många av Maldivernas medborgare har fått en betydligt högre levnadsstandard sedan 1970-talet. Fattigdomen har minskat och sjukvården har förbättrats. Nästan alla har idag tillgång till rent vatten och fungerande avloppssystem.

Besök Landguiden och läs mer om Maldiverna.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 24 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Maldiverna

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Maldiverna

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Maldivernas historia

Få en överblick av Maldivernas historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Maldivernas geografi

Fördjupa dig i Maldivernas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...