M

Oman idag

Antal invånare: 4 636 260 (2017)
Huvudstad: Musqat

Befolkning

Omans medborgare är främst araber som är indelade i olika klaner.

Omkring fem procent av dem lever ännu som nomader. Bergsbefolkningen i Dhofar i sydväst liknar till utseende och levnadssätt invånarna på Afrikas horn. I kuststäderna lever sedan århundraden tillbaka bland annat perser, balucher (med ursprung i Iran och Pakistan) och östafrikaner.

Antal invånare: 4 636 260 (2017)
Huvudstad: Musqat

Befolkning

Omans medborgare är främst araber som är indelade i olika klaner.

Omkring fem procent av dem lever ännu som nomader. Bergsbefolkningen i Dhofar i sydväst liknar till utseende och levnadssätt invånarna på Afrikas horn. I kuststäderna lever sedan århundraden tillbaka bland annat perser, balucher (med ursprung i Iran och Pakistan) och östafrikaner.

ANNONS

ANNONS

Religion

De flesta invånarna i Oman är muslimer. En stor majoritet av dessa bekänner sig till ibadismen som uppstod på 600-talet och som inte hör till någon av de båda dominerande inriktningarna sunni och shia.

Omans flagga.

Politiskt system

I Oman är så gott som all makt samlad hos den styrande sultanen, som sedan mitten av 1700-talet hämtas ur släkten Al Said. Det finns visserligen ett parlament, där allmänna val hålls till underhuset medan medlemmarna i överhuset tillsätts av sultanen, men parlamentet har bara en rådgivande funktion. Det finns inga politiska partier.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Oman för en oberoende utrikespolitik gentemot länderna i regionen kring Persiska viken. Sultan Qabus försöker upprätthålla goda relationer till samtliga grannländer. Denna balansgång har lett till en del irritation i området. Landet har tidvis haft en medlarroll i regionen, inte minst när det gäller konflikter med Iran.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Sedan sultan Qabus bin Said kom till makten 1970 har Oman gått från en fattig ökennation till en modern industristat och ett regionalt finans- och handelscentrum.

Till största delen har landets goda oljeinkomster legat till grund för utvecklingen. Men oljereserverna väntas sina inom ett par årtionden och regeringen satsar därför stort på att utveckla andra sektorer av ekonomin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Omans geografi >

Utrikeshandel

Omans utrikeshandel domineras av olja och naturgas. Grönsaker och frukt, framför allt dadlar, liksom fisk och skaldjur har också viss betydelse som exportprodukter.

Sociala förhållanden

Oman har ett väl utbyggt socialt trygghetssystem för landets egna medborgare, men de utlänningar som arbetar i landet står i huvudsak utanför systemet.
 

Besök Landguiden och läs mer om Oman.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Oman

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Omans geografi

Fördjupa dig i Omans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Islam

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela...

Omans historia

Historia om Oman. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.