Tagg om samhällsstatistik

Samhällsstatistik

Statistik handlar om kalkyler, analyser och presentation av data och information.

Resultatet presenteras ofta i form av tabeller eller diagram.

Syftet kan t.ex. vara att skapa jämförelser av olika slag eller att ge en förenklad bild som åskådliggör ett fenomen eller visar hur något ligger till för tillfället.

ANNONS

ANNONS

Samhällsstatistik kan vara en värdefull hjälp när du forskar i samhällsvetenskapliga ämnen.

Du kan dra nytta av statistik genom att använda den som komplement och stöd till annan fakta.

Med hjälp av statistik blir det också enkelt att göra jämförelser av olika slag.

Text: Robert de Vries (red.)

Kategorier: Taggar:

Här nedan hittar du material som kan relateras till samhällsstatistik.

Uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Samhällsstatistik

S

Sveriges befolkning under 1700-talet och 1800-talet

av: Torbjörn Nilsson
2021-11-24

Vid början av 1700-talet hade Sverige 1,8 miljoner invånare och 200 år senare kring sekelskiftet 1900 närmare 5,5 miljoner. Till att börja med fick befolkningsökningen störst betydelse på landsbygden. Bara en tiondel av svenskarna bodde 1820 i städer. Andelen 1865 var en sjundedel, 1910 en fjärdedel. De svenska städerna var länge obetydliga. År 1810 var bara Stockholm (66 000 invånare) något av en stad i europeiskt perspektiv. Göteborg hade 14 300, Karlskrona 10 600 och Malmö 5 800 invånare. År 1870 hade Stockholms befolkning fördubblats (136 000), Göteborgs (56 300) och Malmös fyrdubblats (25 600)...

+ Läs mer

M

Vår tids globala handelsmönster

av: Kommerskollegium
2018-10-02

Under tiden efter andra världskriget har världshandeln växt kraftigt och fortare än ekonomin i stort. Exporten av varor och tjänster har ökat dramatiskt under perioden. Världsekonomin är alltså mycket mer beroende av handel idag än för bara några årtionden sen. Men handeln är inte bara större utan ser också på många sätt helt annorlunda ut än förr...

+ Läs mer

M

Droger, missbruk och beroende

av: Nina Dahlman
2017-11-13

Det finns både lagliga och olagliga droger. En drog är ett preparat som är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande. Helt enkelt ett preparat som påverkar oss och som kan framkalla ett beroende. Alla droger är också skadliga för människan på olika sätt...

+ Läs mer

Länkar om Samhällsstatistik

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS