Sionismen

Sionismen var en slags judisk nationalism i form av en judisk strävan att återförena det judiska folket efter diasporan (exilen) och återskapa ett permanent hem i Palestina som de blivit utlovade av Gud. Sionismens mål förverkligades 1948 då staten Israel utropades.

Här hittar du material som kan relateras till sionismen.

Relaterade taggar:
Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Sionismen

M
Hanna Hägerland
2017-03-22
Du har i en rad tidigare artiklar kunnat läsa om judarnas historia från forntiden fram till 1800-talet. Här kommer nu slutligen judarnas dramatiska historia under 1900-talet att skildras...

Länkar om Sionismen

Sortera efter:
          

Genomgång (16:09 min) där gymnasieläraren Björn Westerström fortsätter berätta om Mellanösternkonflikten. Här berörs bakgrunden till Palestinakonflikten i form av sionismen - judisk nationalism. En stor del av filmen handlar om judeförföljelser genom historien.

Spara som favorit
          

Genomgång (22:10 min) där gymnasieläraren Björn Westerström fortsätter berätta om Mellanösternkonflikten. Här berörs bakgrunden till staten Israels grundande 1948 samt starten på Palestinakonflikten.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (7:35) där läraren Frans Hansson Bratteberg berättar kortfattat om judendomen ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

Aktuella analyser och historiska fakta om Palestinakonflikten. Här kan du läsa om den historiska bakgrunden till hela Mellanösternkonflikten samt hitta fakta om Israel-Palestina idag. Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i judendomens historia. Judendomens historia är historien om judarna, deras tro och kultur och innefattar enligt traditionen en tid på drygt 4 000 år...

Spara som favorit
          

Israeliska ambassadens svenska webbsida. Här hittar du mängder av fakta om Israel och om judendomen. Du kan också läsa om det mesta som berör Mellanösternkonflikten ur ett israeliskt perspektiv.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om bildandet staten Israel. Israel var en stat som föddes i strid. Så snart den judiska staten utropats anfölls den av sina grannar. Här berättas om händelserna 1948 och den historiska bakgrunden till staten Israels grundande…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia om Palestinas och det senare Israels historia. Nationen Israels historia har djupa rötter. För att förstå den inflammerade konflikten i Mellanöstern måste man förflytta sig långt tillbaka i tiden. I flera tusen år har olika folk hävdat rätten till samma territorium – en liten landremsa som kallas Palestina…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om den äldre judiska visionen om ett eget land. Det var ingen självklarhet att ett judiskt nationalhem skulle ligga i Palestina. Både Argentina och Uganda var inledningsvis tänkbara alternativ för sionismens grundare, Theodor Herzl…

Spara som favorit

Relaterade taggar