M
Tagg
Symbol
Davidsstjärna

Sionismen

Sionismen var en slags judisk nationalism i form av en strävan att återförena det judiska folket efter diasporan (exilen) och återskapa ett permanent hem i Eretz Israel (landet Israel), eller Palestina som romarna kallade området.

Inom den judiska kulturen har hoppet om att få återvända till Palestina och leva i eller nära Jerusalem alltid varit viktigt. Denna längtan har ett starkt samband med den antisemitism och de förföljelser (pogromer) som judarna utsatts för genom historien. I bästa fall tålde man dem, i värsta fall utsattes de för förföljelser. Sionismen vann därför snabbt många anhängare, framförallt bland Europas judar.

ANNONS

ANNONS

Rörelsen - den politiska sionismen - grundades av österrikaren Theodor Herzl i slutet av 1800-talet. I sin bok Judestaten (1896) förklarar han hur och varför judar ska skapa en egen stat.

År 1897 samlades den första judiska kongressen där Theodor Herzls idéer diskuterades. I samband med det bildades Sionistförbundet. Namnet kom från berget Sion i Jerusalem, där templet en gång legat.

Sionisternas problem var att Palestina redan var befolkat av en halv miljon muslimska och kristna araber. Till en början gick därför utvandringen från Europa till Palestina långsamt.

Invandringen till Palestina ökade i samband med den s.k. Balfourdeklarationen 1917 då britterna (som kontrollerade området) gav judarna rätt att i begränsad omfattning bosätta sig i landet.

Men det var först 1948, efter andra världskriget och Förintelsen, som sionismens mål förverkligades då staten Israel utropades.

LÄS MER: Balfourdeklarationen och staten Israels tillkomst

LÄS MER: Europas judar mellan 1880-1920

Litteratur:
​Sören Wibeck, Religionernas historia - om tro, hänförelse och konflikter, Historiska media, 2005
Sune Persson, Palestinakonflikten, Studentlitteratur, 2012


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som kan relateras till sionismen.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Sionismen

SO-rummet bok
S

Europas judar mellan 1880-1920

av: Per G Andreen
2018-02-21

Från omkring 1880 brukar man räkna imperialismens tid, kännetecknad av växande rivalitet mellan stormakterna, upprustning, protektionism och kolonialism. Som så ofta annars gav den allmänpolitiska klimatförändringen utslag i behandlingen av judarna...

+ Läs mer

S

Balfourdeklarationen och staten Israels tillkomst

av: Magnus Västerbro
2017-11-28

Genom den s.k. Balfourdeklarationen (1917) visade den brittiska regeringen att de stödde inrättandet av ett judiskt hemland i Palestina. Därmed hade ett frö planterats som så småningom skulle leda till staten Israels födelse och till starten på Palestinakonflikten...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Judarnas historia under 1900-talet

av: Hanna Hägerland
2017-03-22

Du har i en rad tidigare artiklar kunnat läsa om judarnas historia från forntiden fram till 1800-talet. Här kommer nu slutligen judarnas dramatiska historia under 1900-talet att skildras kortfattat med fokus på sionismen, Förintelsen och Palestinakonflikten...

+ Läs mer

Länkar om Sionismen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS