Tagg om sionismen

Sionismen

Sionismen var en slags judisk nationalism i form av en strävan att återförena det judiska folket efter diasporan (exilen) och återskapa ett permanent hem i Palestina som de blivit utlovade av Gud.

Inom den judiska kulturen har hoppet om att få återvända till Palestina och leva i eller nära Jerusalem alltid varit viktigt. Denna längtan har ett starkt samband med den antisemitism och de förföljelser (pogromer) som judarna utsatts för genom historien. Detta gäller främst de europeiska judarna som - till skillnad mot judarna i den arabiska delen av världen - inte varit fullt accepterade i sina hemländer. I bästa fall tålde man dem, i värsta fall utsattes de för förföljelser. Sionismen vann därför snabbt många anhängare bland Europas judar.

Rörelsen - den politiska sionismen - grundades av österrikaren Theodor Herzl i slutet av 1800-talet. I sin bok Judestaten (1896) förklarar han hur och varför judar ska skapa en egen stat.

År 1897 samlades den första judiska kongressen där Theodor Herzls idéer diskuterades. I samband med det bildades Sionistförbundet. Namnet kom från berget Sion i Jerusalem, där templet en gång legat.

Sionisternas problem var att Palestina redan var befolkat av en halv miljon muslimska och kristna araber. Till en början gick därför utvandringen från Europa till Palestina långsamt.

Invandringen till Palestina ökade i samband med den s.k. Balfourdeklarationen 1917 då britterna (som kontrollerade området) gav judarna rätt att i begränsad omfattning bosätta sig i landet.

Men det var först 1948, efter andra världskriget och Förintelsen, som sionismens mål förverkligades då staten Israel utropades.

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som kan relateras till sionismen.

Uppdaterad: 
07 oktober 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Sionismen

S
Per G Andreen
2018-02-21
Från omkring 1880 brukar man räkna imperialismens tid, kännetecknad av växande rivalitet mellan stormakterna, upprustning, protektionism och kolonialism. Som så ofta annars gav den...
S
Magnus Västerbro
2017-11-28
Genom den s.k. Balfourdeklarationen (1917) visade den brittiska regeringen att de stödde inrättandet av ett judiskt hemland i Palestina. Därmed hade ett frö planterats som så småningom skulle...
M
Hanna Hägerland
2017-03-22
Du har i en rad tidigare artiklar kunnat läsa om judarnas historia från forntiden fram till 1800-talet. Här kommer nu slutligen judarnas dramatiska historia under 1900-talet att skildras...

Länkar om Sionismen

Sortera efter:
          

Genomgång (16:09 min) där gymnasieläraren Björn Westerström fortsätter berätta om Mellanösternkonflikten. Här berörs bakgrunden till Palestinakonflikten i form av sionismen - judisk nationalism. En stor del av filmen handlar om judeförföljelser genom historien.

Spara som favorit
          

Genomgång (22:10 min) där gymnasieläraren Björn Westerström fortsätter berätta om Mellanösternkonflikten. Här berörs bakgrunden till staten Israels grundande 1948 samt starten på Palestinakonflikten.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (7:35) där läraren Frans Hansson Bratteberg berättar kortfattat om judendomen ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

Aktuella analyser och historiska fakta om Palestinakonflikten. Här kan du läsa om den historiska bakgrunden till hela Mellanösternkonflikten samt hitta fakta om Israel-Palestina idag. Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i judendomens historia. Judendomens historia är historien om judarna, deras tro och kultur och innefattar enligt traditionen en tid på drygt 4 000 år...

Spara som favorit
          

Israeliska ambassadens svenska webbsida. Här hittar du mängder av fakta om Israel och om judendomen. Du kan också läsa om det mesta som berör Mellanösternkonflikten ur ett israeliskt perspektiv.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om bildandet staten Israel. Israel var en stat som föddes i strid. Så snart den judiska staten utropats anfölls den av sina grannar. Här berättas om händelserna 1948 och den historiska bakgrunden till staten Israels grundande…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia om Palestinas och det senare Israels historia. Nationen Israels historia har djupa rötter. För att förstå den inflammerade konflikten i Mellanöstern måste man förflytta sig långt tillbaka i tiden. I flera tusen år har olika folk hävdat rätten till samma territorium – en liten landremsa som kallas Palestina…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om den äldre judiska visionen om ett eget land. Det var ingen självklarhet att ett judiskt nationalhem skulle ligga i Palestina. Både Argentina och Uganda var inledningsvis tänkbara alternativ för sionismens grundare, Theodor Herzl…

Spara som favorit