M

Bosnien-Hercegovinas historia

Det område som idag utgör Bosnien-Hercegovina var en del av det romerska imperiet. På 1300-talet blev Bosnien självständigt och sedan tog de turkiska osmanerna över. Efter 400 år i det osmanska riket hamnade Bosnien 1878 under dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Mordet i Sarajevo på monarkins tronarvinge 1914 blev tändande gnista för första världskriget, och efter kriget bildades Jugoslavien. Under andra världskriget invaderades landet av de tyskallierade axelmakterna och Bosnien drabbades av hårda inbördesstrider.

Under romersk kontroll

Dagens Bosnien-Hercegovina erövrades av romarna under århundradena före vår tideräknings början. De folkgrupper som då bodde där var förmodligen illyrer, indoeuropeiska stammar som sedan länge fanns på västra Balkan. Romarna bildade provinsen Illyricum. Efter romarrikets delning 395 hamnade provinsen småningom under Östrom, eller Bysantinska riket.

Det område som idag utgör Bosnien-Hercegovina var en del av det romerska imperiet. På 1300-talet blev Bosnien självständigt och sedan tog de turkiska osmanerna över. Efter 400 år i det osmanska riket hamnade Bosnien 1878 under dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Mordet i Sarajevo på monarkins tronarvinge 1914 blev tändande gnista för första världskriget, och efter kriget bildades Jugoslavien. Under andra världskriget invaderades landet av de tyskallierade axelmakterna och Bosnien drabbades av hårda inbördesstrider.

Under romersk kontroll

Dagens Bosnien-Hercegovina erövrades av romarna under århundradena före vår tideräknings början. De folkgrupper som då bodde där var förmodligen illyrer, indoeuropeiska stammar som sedan länge fanns på västra Balkan. Romarna bildade provinsen Illyricum. Efter romarrikets delning 395 hamnade provinsen småningom under Östrom, eller Bysantinska riket.

ANNONS

ANNONS

Med början på 500-talet invandrade slaviska folk från nordöst. De följande århundradena växlade överhögheten över området mellan bysantinska, serbiska och ungerska furstar.

Osmanska riket

På 1300-talet blev Bosnien ett självständigt kungarike men försvagades snabbt av inre strider och turkiska angrepp. Osmanerna intog landet 1463. Hercegovina var 1448–1483 ett självständigt hertigdöme (namnet kommer från det tyska ordet för hertig) men kuvades till sist också av turkarna. Dessa försökte inte aktivt värva invånarna till islam utan var framför allt intresserade av dem som skattebetalare och soldater. Största delen av den bosniska adeln valde ändå att gå över till islam för att få behålla sina gods och rättigheter. En del av bondebefolkningen följde exemplet. Vid början av 1600-talet var en majoritet av befolkningen muslimsk.

Det osmanska riket försvagades under 1800-talet och efter det rysk-turkiska kriget 1877–1878 sammankallade de europeiska stormakterna en kongress i Berlin för att dra upp nya gränser på Balkan. Kongressen beslutade att Bosnien och Hercegovina skulle förvaltas av den habsburgska dubbelmonarkin Österrike-Ungern ”för den turkiske sultanens räkning”.

1908 tog dubbelmonarkin över helt och 1910 fick Bosnien och Hercegovina en författning som gjorde de två delarna till ett enhetligt förvaltningsområde med en provinsregering i Sarajevo. Men Österrike-Ungerns annektering av Bosnien sågs med oblida ögon av serber som ville skapa ett sydslaviskt rike. I juni 1914 sköts den österrikiske-ungerske tronföljaren Franz Ferdinand till döds under ett besök i Sarajevo av Gavrilo Princip, en ung serbnationalist. Skottet i Sarajevo ledde till att Österrike-Ungern en månad senare förklarade krig mot Serbien, vilket i sin tur utlöste det första världskriget.

Jugoslavien bildas

Under kriget förhandlade den serbiska exilregeringen med kroater och slovener om att gå samman i en gemensam stat. När den habsburgska monarkin hade kollapsat utropades i december 1918 "Serbers, kroaters och sloveners kungarike" under Serbiens regent Aleksandar Karađorđević. Därmed var grunden lagd till den sydslaviska stat som 1929 döptes om till Kungariket Jugoslavien (jugo betyder syd).

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Landets sammanhållning hotades av interna motsättningar, främst mellan serber och de kroater som inte ville styras från Belgrad. År 1934 mördades också den serbiske kungen, av kroatiska extremnationalister, när han var på statsbesök i Frankrike. Det största hotet mot landet visade sig dock komma utifrån: 1939 utbröt andra världskriget och två år senare invaderades Jugoslavien av axelmakterna och deras anhängare (Tyskland, Italien, Ungern och Bulgarien). Landet styckades upp och nästan hela Bosnien hamnade under den så kallade Oberoende staten Kroatien som med tyskt stöd styrdes av fascistorganisationen Ustaša och dess ledare Ante Pavelić. Ustaša ägnade sig bland annat åt förföljelse av judar, romer, politiska motståndare och den serbiska minoriteten som med tvång skulle omvändas från ortodox kristendom till katolicism.

  Interna strider

  Två rivaliserande motståndsgrupper i Jugoslavien stred mot ockupanterna och mot Ustašaregeringen: dels de kungatrogna och serbnationalistiska četnici (tjetniker), dels de så kallade partisanerna under det jugoslaviska kommunistpartiets ledare Josip Broz, alias Tito. De två motståndsrörelserna försökte först samarbeta men började snart bekämpa varandra. Tito ville skapa ett socialistiskt Jugoslavien efter kriget medan četnici ville återupprätta kungamakten. De inbördes konflikterna utvecklades till ett regelrätt inbördeskrig och de värsta striderna kom att stå just i Bosnien.

  Partisanerna var mest framgångsrika och hade stöd av de allierade (Storbritannien, Frankrike, USA och Sovjetunionen). Partisanerna intog Belgrad i september 1944 och bildade vid krigsslutet regering med Tito som premiärminister. En tiondel av Jugoslaviens befolkning hade då mist livet. Fler offer hade skördats i de interna striderna än i kampen mot ockupationsmakterna.
   

  Läs i Landguiden om Bosnien-Hercegovinas historia - tiden efter andra världskriget och framåt.
   

  Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  Sidan uppdaterad: 26 mars 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Artiklar om Bosnien-Hercegovinas historia

  M

  Dubbelmonarkin Österrike-Ungern

  av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
  2018-02-24

  Dubbelmonarkin, kejsardömet Österrike och kungariket Ungern var formellt en personalunion mellan åren 1867-1918 med Frans Josef (1830-1916) som österrikisk kejsare och ungersk kung...

  + Läs mer

  M

  Fem europeiska länder som slutat att finnas de senaste hundra åren

  av: Mattias Axelsson
  2016-02-12

  Under de senaste hundra åren har Europas karta behövt uppdateras ett flertal gånger. Här kommer listan över fem europeiska länder som slutat att finnas till de senaste hundra åren.

  + Läs mer

  M

  Jugoslaviens upplösning

  av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
  2015-09-13

  De krig som under första delen av 1990-talet fördes i det forna Jugoslavien hade etnisk rensning som mål. Serber, kroater och muslimer ville skapa etniskt sammanhängande områden. Grymheterna utfördes för att förmå de främmande folken att flytta...

  + Läs mer

  S

  Bosnienkriget 1992-1995 - en historisk bakgrund

  av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
  2014-09-20

  Det krig som under första delen av 1990-talet fördes i det forna Jugoslavien hade etnisk rensning som mål. Serber, kroater och muslimer har velat skapa etniskt sammanhängande områden. Grymheterna begicks för att förmå de främmande folken att flytta...

  + Läs mer

  SO-rummet bok
  M

  Skotten i Sarajevo - attentatet som startade första världskriget

  av: Carsten Ryytty
  2013-12-08

  Den 28 juni 1914 mördades Österrikes tronföljare Frans Ferdinand i Sarajevo. Aldrig har ett så illa planerat terrordåd orsakat så många människors död. Som en följd av attentatet utbröt första världskriget som kom att involvera 74 miljoner soldater från 33 olika länder...

  + Läs mer

  Länkar om Bosnien-Hercegovinas historia

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Bosnien-Hercegovinas geografi

  Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Bosnien-Hercegovinas geografi ur olika perspektiv.

  Fakta om Bosnien-Hercegovina

  Aktuell samhällsfakta om Bosnien-Hercegovina. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet...

  Relaterade taggar

  Balkankonflikten

  Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna...

  Skotten i Sarajevo

  Med skotten i Sarajevo menas morden på den österrikisk-ungerske tronföljaren ärkehertig Franz...