M

Togo idag

Antal invånare: 7 797 690 (2017)
Huvudstad: Lomé

Befolkning

Befolkningstillväxten är hög i Togo och uppemot hälften av invånarna är under 15 år.

Uppskattningar varierar om hur många folkgrupper det finns i landet: en del källor uppger ett tjugotal, andra det dubbla. En rivalitet mellan landets största folkgrupp, ewe i söder, och det inflytelserika kabré-folket i norr har tidvis präglat samhället.

Antal invånare: 7 797 690 (2017)
Huvudstad: Lomé

Befolkning

Befolkningstillväxten är hög i Togo och uppemot hälften av invånarna är under 15 år.

Uppskattningar varierar om hur många folkgrupper det finns i landet: en del källor uppger ett tjugotal, andra det dubbla. En rivalitet mellan landets största folkgrupp, ewe i söder, och det inflytelserika kabré-folket i norr har tidvis präglat samhället.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfriheten skyddas i författningen och respekteras också överlag i samhället. Omkring hälften av befolkningen beräknas vara anhängare av traditionella afrikanska religioner, medan runt en tredjedel är kristna. Majoriteten av dessa är katoliker och lever i landets södra delar.

  Togos flagga.

  Politiskt system

  Under mer än 40 år styrdes Togo enväldigt av Gnassingbé Eyadéma. Sedan hans son Faure Gnassingbé tog över makten vid faderns död 2005 har en försiktig demokratisering inletts och försök har gjorts att överbrygga politiska motsättningar. Författningen, som infördes 1992, föreskriver ett flerpartisystem och en president som väljs i direkta val för femårsperioder.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

  Utrikespolitik och försvar

  Relationerna till den forna kolonialmakten Frankrike är viktiga för Togo och de har under 2010-talet varit goda. Faure har liksom sin far Étienne Gnassingbé Eyadéma som president strävat efter att Togo ska ha en central roll i regionen i fredssträvanden och som medlare i konflikter.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Togos ekonomi präglas ännu av arvet från tiden som koloni, då ett beroende av export av några få råvaror byggdes upp. Jordbruket spelar fortfarande en dominerande roll i ekonomin, såväl när det gäller invånarnas möjligheter att få mat för dagen som mätt i andel av bruttonationalprodukten (BNP). Även gruvsektorn med utvinning av fosfat, och industrier kopplade till denna, är ekonomiskt betydelsefull. Det är också hamnverksamheten i Lomé, en knutpunkt för regional handel.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Togos geografi >

   Utrikeshandel

   Togo har traditionellt haft ett underskott i utrikeshandeln, det vill säga importen är högre än exporten. Underskottet har täckts genom pengar som skickats hem från togoleser utomlands samt genom lån och bistånd från omvärlden.

   Sociala förhållanden

   Det stora flertalet togoleser har endast det sociala skyddsnät som den traditionella storfamiljen och bygemenskapen ger. För arbetstagare inom den officiella sektorn finns ett visst socialt skydd, bland annat olycksfalls-, invaliditets- och moderskapsersättning.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Togo.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Togo

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Fattigdom och ohälsa i världen

   Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

   Togos historia

   Historia om Togo. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

   Togos geografi

   Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Togos geografi ur olika perspektiv.