Bild:
M

Tunisiens historia

Flera stora makter har härskat i det område som idag är Tunisien. Efter stadsstaten Kartagos fall på 100-talet f Kr inlemmades området i romarriket. Några hundra år senare härskade Östrom i drygt hundra år fram till att araberna anlände på 600-talet. Från 1200-talet styrdes Tunisien som en egen stat under den berbiska hafsiddynastin, men vid mitten av 1500-talet invaderades det åter av yttre makter, först kortvarigt av det Osmanska riket och sedan av Frankrike.

Arkeologiska fynd tyder på att det område som utgör dagens Tunisien var bebott av jägare och fiskare under tidig stenålder. På 5000-talet f Kr började områdets invånare att i ökande grad ägna sig åt boskapsskötsel och jordbruk. På 3000-talet invandrade berbiska folk vilka vid denna tid började sprida sig över Nordafrika.

Vissa uppgifter tyder på att minoiska sjömän från Kreta kan ha haft små lagerstationer vid den tunisiska kusten på 2000-talet f Kr, men landets dokumenterade historia tar sin början först 814 f Kr då feniciska kolonister anlade stadsstaten Kartago på Tunisiens norra kust. Fenicierna dominerade handeln och sjöfarten på Medelhavet fram till de så kallade puniska krigen mellan Kartago och Rom från 200-talet f Kr, vilka slutade med Kartagos förstörelse 146 f Kr. Staden återuppbyggdes av romarna och blev huvudort i den blomstrande provinsen Afrika som omfattade dagens Tunisien och en del av Algeriet.

Ett germanskt folk, vandalerna, erövrade landet på 400-talet e Kr men drevs iväg av östromerska (bysantinska) styrkor på 530-talet. Östroms styre över området varade fram till den arabiska invasionen efter 660 som snabbt förvandlade den latinska provinsen Afrika till det arabiska Ifriqiya och införde islam som religion. Även berberbefolkningen i Tunisiens inland, som dittills bara i liten utsträckning hade påverkats av kustlandets civilisationer, antog den nya religionen.

Tunisien har under större delen av sin historia som arabisk nation styrts av inhemska dynastier, vilka tidvis varit underordnade arabiska imperier styrda av kalifer. Från 1200-talet till 1574 var Tunisien självständigt och styrdes då av en berbisk dynasti, hafsiderna. Viktigt kulturellt inflytande fick de spanska muslimer som flydde till Tunisien efter att ha fördrivits från hemlandet i slutet av 1400-talet.

1574 erövrades Tunisien av det Osmanska (turkiska) riket, men osmanerna mötte motstånd och redan i början av 1600-talet var Tunisien i praktiken åter en självständig stat, även om det formellt förblev en del av det Osmanska riket. Under 1600- och 1700-talen fick landet liksom sina nordafrikanska grannar dåligt rykte för sitt sjöröveri som sanktionerades av landets styresmän. I början av 1700-talet grundade en osmansk officer med rötter från Kreta den husainidiska härskarätten som kom att regera Tunisien under varierande grad av självstyre till 1957.

1861 fick Tunisien som första land i den muslimska världen en rudimentär författning. Landet hade dock en gravt misskött ekonomi och gick i praktiken i konkurs 1869. 1881 ockuperades Tunisien av Frankrike som därmed utvidgade sin intressesfär österut från Algeriet. Två år senare blev Tunisien formellt ett franskt protektorat. Tunisiens monark, beyen, fick behålla sitt ämbete men både beyen och regeringen var underordnade den franska statens representant i Tunis. Frankrike satsade på att bygga ut landets kommunikationsnät och uppmuntrade en inflyttning av franska medborgare som erbjöds mark i protektoratet. Européer, främst fransmän men också italienare, tog över en stor del av landets näringsliv.

Läs i Landguiden om Tunisiens historia från början av 1900-talet och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Flera stora makter har härskat i det område som idag är Tunisien. Efter stadsstaten Kartagos fall på 100-talet f Kr inlemmades området i romarriket. Några hundra år senare härskade Östrom i drygt hundra år fram till att araberna anlände på 600-talet. Från 1200-talet styrdes Tunisien som en egen stat under den berbiska hafsiddynastin, men vid mitten av 1500-talet invaderades det åter av yttre makter, först kortvarigt av det Osmanska riket och sedan av Frankrike.

Arkeologiska fynd tyder på att det område som utgör dagens Tunisien var bebott av jägare och fiskare under tidig stenålder. På 5000-talet f Kr började områdets invånare att i ökande grad ägna sig åt boskapsskötsel och jordbruk. På 3000-talet invandrade berbiska folk vilka vid denna tid började sprida sig över Nordafrika.

Uppdaterad: 10 november 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Tunisiens historia

M
Hans Thorbjörnsson
2016-04-19
Genom att besegra en rad andra småstater lade romarna under sig hela Italien. Men det var först efter de tre långvariga krigen mot den nordafrikanska feniciska handelsstaden Kartago, mellan 264...

Länkar om Tunisiens historia

Sortera efter:
          

Genomgång (4:56 min) där SO-Sture berättar om de tre puniska krigen, alltså Rom vs Kartago. Vad handlade egentligen krigen om? Vad hände?

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om kapplöpningen om Afrika. I slutet av 1800-talet inledde Europas stormakter en kapplöpning om Afrikas rikedomar. De afrikanska folken drabbades hårt när deras kontinent erövrades och plundrades på sina naturresurser. Här berättas om triangelhandeln med slavar, palmoljan och andra naturresurser, Suezkanalen, Berlinkonferensen 1884, Cecil Rhodes, Stanley, Leopold II:s privata koloni (Kongo) och mycket annat.

Spara som favorit
          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om Hannibal och det andra puniska kriget. Under de två sista århundradena f.Kr utkämpades de tre puniska krigen mellan den växande stormakten Rom och dess främsta fiende Kartago. Hannibals djärva strategi, att leda sin kartagiska armé bestående av tusentals soldater och ett fyrtiotal krigselefanter över Pyrenéerna och Alperna in på den Apenninska halvön, är en historisk händelse som höll på att sluta i en militär katastrof för Rom... Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Tunisien. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Kortfattad pedagogisk genomgång (4:04 min) där det berättas om Roms krig mot Kartago i de s.k. puniska krigen. De puniska krigen varade mellan 264 till 146 f.Kr. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Program i P1:s Vetenskapsradion Historia (24 min) där det berättas om sjöröveri i Nordafrika mellan 1500-talet och mitten av 1800-talet. Bortåt 1 000 svenskar drabbades av nordafrikanska pirater och slaveri. Vetenskapsradion historia berättar om deras historia. Dessutom uppmärksammas historien om slavupproret på det holländska fartyget Meermin 1766, som nu engagerar en hel nation...

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i det andra puniska kriget mellan Rom och Kartago.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Tunisien ur olika perspektiv. Tunisien, formellt Republiken Tunisien, är en stat i Nordafrika, vid Medelhavets sydkust. Landet gränsar till Algeriet i väster och Libyen i sydost. Tunisien är medlem i Afrikanska unionen...

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om de puniska krigen och om Hannibal. Är du intresserad av historia så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om striderna i Nordafrika under andra världskriget. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även och sök med andra ord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Populär Historia kan du läsa om den antika stormakten Kartago. Från att ha varit en fenicisk handelsstation växte Kartago till en av Medelhavsområdets mäktigaste städer och blev ett hot mot Rom…

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Fördjupa dig i Tunisiens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Tunisien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Relaterade taggar