M
Kategori
Karta

Tunisiens historia

Flera stora makter har härskat i det område som idag är Tunisien. Efter stadsstaten Kartagos fall på 100-talet f Kr inlemmades området i romarriket. Några hundra år senare härskade Östrom i drygt hundra år fram till att araberna anlände på 600-talet. Från 1200-talet styrdes Tunisien som en egen stat under den berbiska hafsiddynastin, men vid mitten av 1500-talet invaderades det åter av yttre makter, först kortvarigt av det Osmanska riket och sedan av Frankrike.

Flera stora makter har härskat i det område som idag är Tunisien. Efter stadsstaten Kartagos fall på 100-talet f Kr inlemmades området i romarriket. Några hundra år senare härskade Östrom i drygt hundra år fram till att araberna anlände på 600-talet. Från 1200-talet styrdes Tunisien som en egen stat under den berbiska hafsiddynastin, men vid mitten av 1500-talet invaderades det åter av yttre makter, först kortvarigt av det Osmanska riket och sedan av Frankrike.

ANNONS

ANNONS

Arkeologiska fynd tyder på att det område som utgör dagens Tunisien var bebott av jägare och fiskare under tidig stenålder. På 5000-talet f Kr började områdets invånare att i ökande grad ägna sig åt boskapsskötsel och jordbruk. På 3000-talet invandrade berbiska folk vilka vid denna tid började sprida sig över Nordafrika.

Vissa uppgifter tyder på att minoiska sjömän från Kreta kan ha haft små lagerstationer vid den tunisiska kusten på 2000-talet f Kr, men landets dokumenterade historia tar sin början först 814 f Kr då feniciska kolonister anlade stadsstaten Kartago på Tunisiens norra kust. Fenicierna dominerade handeln och sjöfarten på Medelhavet fram till de så kallade puniska krigen mellan Kartago och Rom från 200-talet f Kr, vilka slutade med Kartagos förstörelse 146 f Kr. Staden återuppbyggdes av romarna och blev huvudort i den blomstrande provinsen Afrika som omfattade dagens Tunisien och en del av Algeriet.

Ett germanskt folk, vandalerna, erövrade landet på 400-talet e Kr men drevs iväg av östromerska (bysantinska) styrkor på 530-talet. Östroms styre över området varade fram till den arabiska invasionen efter 660 som snabbt förvandlade den latinska provinsen Afrika till det arabiska Ifriqiya och införde islam som religion. Även berberbefolkningen i Tunisiens inland, som dittills bara i liten utsträckning hade påverkats av kustlandets civilisationer, antog den nya religionen.

Tunisien har under större delen av sin historia som arabisk nation styrts av inhemska dynastier, vilka tidvis varit underordnade arabiska imperier styrda av kalifer. Från 1200-talet till 1574 var Tunisien självständigt och styrdes då av en berbisk dynasti, hafsiderna. Viktigt kulturellt inflytande fick de spanska muslimer som flydde till Tunisien efter att ha fördrivits från hemlandet i slutet av 1400-talet.

1574 erövrades Tunisien av det osmanska (turkiska) riket, men osmanerna mötte motstånd och redan i början av 1600-talet var Tunisien i praktiken åter en självständig stat, även om det formellt förblev en del av det Osmanska riket. Under 1600- och 1700-talen fick landet liksom sina nordafrikanska grannar dåligt rykte för sitt sjöröveri som sanktionerades av landets styresmän. I början av 1700-talet grundade en osmansk officer med rötter från Kreta den husainidiska härskarätten som kom att regera Tunisien under varierande grad av självstyre till 1957.

ANNONS

ANNONS

1861 fick Tunisien som första land i den muslimska världen en rudimentär författning. Landet hade dock en gravt misskött ekonomi och gick i praktiken i konkurs 1869. 1881 ockuperades Tunisien av Frankrike som därmed utvidgade sin intressesfär österut från Algeriet. Två år senare blev Tunisien formellt ett franskt protektorat. Tunisiens monark, beyen, fick behålla sitt ämbete men både beyen och regeringen var underordnade den franska statens representant i Tunis. Frankrike satsade på att bygga ut landets kommunikationsnät och uppmuntrade en inflyttning av franska medborgare som erbjöds mark i protektoratet. Européer, främst fransmän men också italienare, tog över en stor del av landets näringsliv.

Läs i Landguiden om Tunisiens historia från början av 1900-talet och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Tunisiens historia

L

Handelsförbindelser över Medelhavet under forntiden: minoerna, mykenarna, egyptierna och fenicierna

av: Kaj Hildingson
2022-07-03

På den bergiga Medelhavsön Kreta som ligger mellan Grekland och Egypten bodde ett folk som kallades minoerna. Deras civilisation var helt beroende av havet. Minoerna sökte bland annat efter stenarten obsidian på öarna i Egeiska havet utanför Grekland. Den hårda stenen användes till skär- och huggverktyg innan konsten att smida metall blivit känd. Från 3500 år f.Kr finns det bevis på handel mellan Kreta och Egypten...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

De tidiga upptäckarna 2: Fenicierna - de hemlighetsfulla handelsmännen

av: Kaj Hildingson
2021-02-24

Många upptäckare har berättat om fantastiska ting som de sett på sina resor. Märkligt nog har folk utan vidare trott på historier om enögda vidunder, havsmonster och människor utan huvud. Men när greken Pytheas bland annat talade om att havet långt upp i norr frös till is och att det där fanns länder där solen inte gick ner på sommaren hånades han och anklagades för att ha hittat på det mesta av sina berättelser...

+ Läs mer

L

Barbareskstaterna i Nordafrika - sjöröveri och slavhandel

av: Mats Röyter
2020-05-13

Nordafrikanska pirater gjorde Medelhavet och en stor del av Atlanten osäkra under trehundra år. Mellan 1500-talet och 1800-talet terroriserades både handelsfartyg och europeiska kustbosättningar av dessa s.k. korsarer - muslimska sjörövare som försörjde sig genom plundring och kidnappning. Fångarna som togs utväxlades antingen till ursprungslandet mot en lösensumma eller blev sålda som slavar i Nordafrika, där slavmarknaden i Alger var den dominerande...

+ Läs mer

M

De puniska krigen: Kartago vs Rom

av: Hans Thorbjörnsson
2016-04-19

Genom att besegra en rad andra småstater lade romarna under sig hela Italien. Men det var först efter de tre långvariga krigen mot den nordafrikanska feniciska handelsstaden Kartago, mellan 264 f.Kr och 146 f.Kr, som Rom blev en stormakt...

+ Läs mer

Länkar om Tunisiens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Medeltidens muslimska värld

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Re

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Ge
Karta

Tunisiens geografi

Fördjupa dig i Tunisiens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Sh
Karta

Fakta om Tunisien

Aktuell samhällsfakta om Tunisien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Kartago

Kartago

Kartago grundades på 800-talet f.Kr av feniciska kolonisatörer från staden Tyros. Kartago var...

Hi
Staty

Hannibal

Hannibal (248-183 f.Kr) var kartagernas främste fältherre under det andra puniska kriget mellan...

Hi
Soldater

Ökenkriget

Ökenkriget är en benämning på striderna som utkämpades i Nordafrika 1940-1943 under andra...

Hi
Stridselefanter

Puniska krigen

Omkring 275 f.Kr hade Rom samlat hela Italien under sin styrelse. Någon sjömakt hade romarriket...