M

Grekland idag

Antal invånare: 10 760 420 (2017)
Huvudstad: Aten

Befolkning

Ungefär nio av tio invånare talar nygrekiska och identifierar sig som greker. De härstammar från antikens greker, men har genom seklerna blandats genom invandring av främst slaviska folk.

Religion

Grekisk-ortodox kristendom är officiell religion och formellt bekänner sig nästan alla greker till denna tro.

Den grekiska kyrkan är nationellt självstyrande, men patriarken av Konstantinopel (Istanbul) erkänns som kyrkans andliga överhuvud.

Antal invånare: 10 760 420 (2017)
Huvudstad: Aten

Befolkning

Ungefär nio av tio invånare talar nygrekiska och identifierar sig som greker. De härstammar från antikens greker, men har genom seklerna blandats genom invandring av främst slaviska folk.

Religion

Grekisk-ortodox kristendom är officiell religion och formellt bekänner sig nästan alla greker till denna tro.

Den grekiska kyrkan är nationellt självstyrande, men patriarken av Konstantinopel (Istanbul) erkänns som kyrkans andliga överhuvud.

ANNONS

ANNONS

Politiskt system

Författningen från 1975 föreskriver att Grekland är en parlamentarisk demokrati med en president som är statschef och formell överbefälhavare.

Presidenten har främst representativa uppgifter och väljs av det lagstiftande parlamentet (vouli) för en period på fem år och kan väljas om en gång. Två tredjedelar av parlamentets ledamöter måste vara eniga om en kandidat, annars hålls en ny omröstning. Om en president inte har kunnat röstas fram efter tre omgångar utlyses nyval till parlamentet. Därefter kan presidenten väljas med enkel majoritet (hälften av ledamöterna plus en).
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Greklands flagga.

Utrikespolitik

Grekisk utrikespolitik präglas främst av relationerna till Turkiet och EU. Medan en viss avspänning har skett i förhållandet till den forna ärkerivalen Turkiet, har Greklands relationer till EU fått sig en rejäl törn under 2010-talets hårda förhandlingar om villkoren för unionens stödlån till det krisdrabbade Grekland. I takt med att förhållandet till EU svalnat har Aten försökt knyta tätare band till Ryssland.

Ekonomi

Grekland har sedan hösten 2008 befunnit sig i ständig ekonomisk kris – den djupaste hittills i ett EU-land. Under perioden 2009–2014 krympte landets bruttonationalprodukt (BNP) med en fjärdedel, och en ungefär lika stor andel av arbetsstyrkan förlorade sina anställningar. Lönerna har sänkts med i genomsnitt 20–25 procent, samtidigt som pensionsnivåer och ersättningar i de sociala trygghetssystemen har skurits ned markant. Under 2017 kunde dock en ekonomisk ljusning skönjas.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Greklands geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Den grekiska hemmamarknaden är liten och landets ekonomi är beroende av handel med omvärlden.

Grekland är dock svagt på exportsidan på grund av konkurrens från låglöneländer i Öst- och Centraleuropa samt Asien.

Grekland har ett ständigt underskott i handelsbalansen, främst på grund av en stor oljeimport.

Sociala förhållanden

Grekland har haft ett relativt väl utbyggt socialförsäkringssystem, men den djupa ekonomiska krisen sedan 2009 håller på att slå sönder systemet. Allt fler greker har de senaste åren sjunkit ned i djup fattigdom med allt mer begränsat stöd från samhället.

I mitten av 2010-talet beräknades över en tredjedel av befolkningen leva under den nationella fattigdomsgränsen.
 

Besök Landguiden och läs mer om Grekland.
Konflikter :Cypern
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Grekland

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Greklands geografi

Geografi med fokus på Grekland. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Greklands geografi ur olika...

Greklands historia

Fördjupa dig i Greklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Fakta om Cypern

Aktuell samhällsfakta om Cypern. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Aten

Aten är Greklands huvudstad och landets största stad med omkring 3,1 miljoner invånare (UI). Aten...

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...