S
Kategori

Vetenskapen har idag fått monopol på "sanningen". Det som inte går att bevisa med hjälp av vetenskapliga metoder kan inte betraktas som en sanning.

Sekularisering och religionskritik

Vetenskapen har idag monopol på sanningen

Varje tidsepok har sina egna sanningar, världsbilder och sätt att tolka tillvaron. Den här typen av tankesystem kallas ibland för paradigm. Vår tids stora paradigm är vetenskapen.

Vi lever idag i ett samhälle som har upphöjt vetenskapen till den enda sanningen. För många människor har tron på vetenskapen ersatt tron på religionen och med den även de tolkningar av människans livsfrågor som religionen var och är kapabel till. Människan i västvärlden har blivit alltmera sekulariserad.

Vetenskapen har idag monopol på sanningen

Varje tidsepok har sina egna sanningar, världsbilder och sätt att tolka tillvaron. Den här typen av tankesystem kallas ibland för paradigm. Vår tids stora paradigm är vetenskapen.

Vi lever idag i ett samhälle som har upphöjt vetenskapen till den enda sanningen. För många människor har tron på vetenskapen ersatt tron på religionen och med den även de tolkningar av människans livsfrågor som religionen var och är kapabel till. Människan i västvärlden har blivit alltmera sekulariserad.

ANNONS

ANNONS

Negativ bild av religion i västvärlden

Tron på vetenskapen har inneburit en enorm förändring i 1900-talets kulturklimat och har i västvärlden betraktats som ett intellektuellt framsteg. Filosofen Karl Marx skrev en gång att religion med dess undanflyende "sanningar" fungerade som folkets opium (das Opium des Volks) eftersom religionen ledde till verklighetsflykt och fick folket att förhålla sig passivt inför samhällets orättvisor. Detta uttalande skedde dock i en tid då kyrkan fortfarande hade ett övergripande monopol på "sanningen". Men så är det inte längre. Vårt samhälle har idag istället ett vetenskapligt betraktelsesätt på livet och döden. Många icke troende människor i västvärlden betraktar därför religion och religiositet med misstänksamhet. Detta framgår inte minst i dagens media där religion och religiositet i regel framställs i negativa ordalag, vilket bidrar till att underminera religionens betydelse för människan.

Hur religion ofta framställs i medier

För att fånga människors uppmärksamhet i den stenhårda konkurrensen med andra medier är dagens medier (internet, sociala medier, tv, radio och tidningar) tvungna att använda sig av spetsformuleringar och polarisering när de förmedlar nyheter. Detta skapar en förvrängd bild av verkligheten för oss konsumenter och bidrar till spridandet av förutfattade meningar i samhället. Medias skildring av religion och religiositet är ett tydligt exempel på detta då religion ofta framställs som bakåtsträvande och källa till konflikter.

LÄS MER: Sekularisering

LÄS MER: Religionskritik

LÄS MER: Privatreligiositet

LÄS MER: Ateism och agnosticism

LÄS MER: Finns Gud? Argument för och mot Guds existens (artikelserie)

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. I texten nämns att det ofta ges en negativ bild av religion i västvärlden. Vad beror det på?
     
  2. Hur framställs ofta religion i medier?

Diskutera:

  1. Har dagens vetenskap monopol på sanningen? Motivera.
     
  2. Är religion och religiositet bra eller dåligt? Motivera.
     


Litteratur:
Göran Gustafsson, Tro samfund och samhälle - Sociologiska perspektiv, Libris förlag, 2000
Owe Wikström, Om heligheten - Religionspsykologiska perspektiv, Natur och kultur, 1997
Mikael Rothstein, Gud är blå – de nya religiösa rörelserna, Nya Doxia, 1997
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red)

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Underkategorier till Sekularisering och religionskritik

Sekularisering

Sekularisering är en benämning för religionens minskande betydelse i det västerländska samhället.

+ Läs mer

Religionskritik

Kritik mot religion och religiositet ur olika perspektiv.

+ Läs mer

Länkar om Sekularisering och religionskritik

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Religion

Religion, etik och livsfrågor. Innehållet är indelat i olika ämnen med anknytning till ämnet religionskunskap.

Re

Allmänt om religion

Om religion som fenomen, religionens ursprung och människors religiositet. Religion och religiositet har i alla tider...

Re

Icke religiösa livsåskådningar

Icke religiös etisk vägledning om hur människan och samhället är eller bör vara.

Re

Humanism

Humanismen är en idéströmning som växte fram i slutet av medeltiden. Humanismen betonar den enskilda människans värde...

Re

Religion och vetenskap

Går det att förena vetenskap och religion? Än idag finns en laddad debatt kring evolutionsläran där vetenskap och...

Relaterade taggar

Re
ljus

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...

Re
Rymden

Ateism och agnosticism

Ateism och agnosticism grundar sig på uppfattningen att det inte finns några rationella skäl att...

Re
Ung kvinna

Privatreligiositet

Sverige avskaffade (tog bort) kyrkogångsplikten 1809. Dessförinnan hade svenskarna varit tvingade...

Re
Symboler

Religion och homosexualitet

Även om en stor del av världens befolkning definierar sig själva som heterosexuella har det alltid...