M

Forntidens och antikens huvudlinjer

Kategoritext kommer publiceras under ht 2021.

Kategoritext kommer publiceras under ht 2021.

Sidan uppdaterad: 13 oktober 2021
Ursprungligen publicerad: 6 mars 2021

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Forntidens och antikens huvudlinjer

L

Tre sätt att se på tid: Om jordens, människans och civilisationernas historia

av: Lars Hildingson och Kaj Hildingson
2021-05-26

Forskarna uppskattar att jorden skapades för omkring 4 600 miljoner år sedan. Det är en tidsrymd som är så enorm att den är svår för människan att förstå. För att göra det lite lättare att överblicka kan vi räkna om jordens ålder till ett vanligt år på tolv månader. Vi låtsas att det i dag är årets sista dag. Det är en måndag och klockan är tolv på förmiddagen...

+ Läs mer

S

Kristendomen blir romersk statsreligion

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-03-14

Under 300-talet ändrades situationen radikalt för de kristna. Från att ha varit utsatta för förföljelse fick de inte bara rätt att utöva sin religion (år 313), utan blev år 380 den enda tillåtna religionen i det romerska riket. Kristendomen blev statsreligion...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

De tidiga upptäckarna 1: Elden låter människan erövra världen

av: Kaj Hildingson
2021-02-16

Det krävdes flera värdefulla framsteg och uppfinningar innan människan kunde göra sig till härskare över jorden. En avgörande händelse var att människan lärde sig tämja elden, att mata den. Att värma sig vid eld förstår djuren - se på katten! Men inget djur kan hantera eld – inte tända den eller ta in den i sina grottor. Elden gav människan skydd mot de stora rovdjuren. Elden gav värme och möjlighet att laga varm mat...

+ Läs mer

M

Glas förändrade vår världsbild - glasblåsningens historia

av: Magnus Västerbro
2021-01-16

Här har vi att göra med en anonym hjälte, vars uppfinning först passerade obemärkt, men som långt senare skulle visa sig vara fullkomligt revolutionerande. Någonstans, i en av de oräkneliga glashyttorna i det område som idag motsvaras av gränstrakterna mellan Syrien och Irak, fick en påhittig människa en dag en snilleblixt. I stället för att tillverka glas på det gamla sättet, där man gjöt det i former, eller gjorde ihåliga kärl genom att gjuta glas kring en lerkärna som sedan knackades bort, utvecklade han en helt ny teknik - glasblåsningen...

+ Läs mer

M

Skriftens tidigaste historia

av: Magnus Västerbro
2020-09-22

Den nya och allt mer komplexa samhällsstruktur som växte fram i Mesopotamien under flera tusen år före Kristus skapade ett behov av att kunna ta del av det överflöd som jordbruket och handeln skapade, med andra ord att ta ut skatt. Skrivkonsten uppfanns just för detta ändamål - för att kunna hålla ordning på samhällets ekonomi. Den första namngivna människan vi känner till genom skrift var därför ekonom...

+ Läs mer

Länkar om Forntidens och antikens huvudlinjer

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

De mesopotamiska kulturerna

De mesopotamiska kulturerna (3000-500 f.Kr) utgör civilisationens vagga. Mesopotamien låg mellan floderna Eufrat och...

Forntidens Egypten

Det egyptiska riket längs med Nilen varade i flera tusen år. Invånarna i forntidens Egypten styrdes av en farao som...

Kinas fornhistoria

Kinas turbulenta äldsta historia och vägen fram till Kinas enande.

Bronsåldern i Norden

Nordens bronsålder (1800-500 f.Kr) omfattar tiden då bronsredskap användes i Norden.

Antikens Grekland

I antikens Grekland (700-300 f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen. Antikens grekiska välde var splittrat...

Romarriket

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt...

Folkvandringstiden

Folkvandringstiden (350-600) utgör en övergång i Europas historia från antiken till medeltiden då många folkgrupper...

Antikens Persien

Det persiska riket var en stormakt under antiken. Persien låg i nuvarande Iran, men det persiska riket mer omfattade...

Järnåldern i Norden

Nordens järnålder (500 f.Kr - 1050 e.Kr) omfattar tiden då järnredskap började användas i Norden.

Relaterade taggar

Flodkulturer

En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars...

Fenicier

Fenicierna var ett handels- och sjöfararfolk som under antiken levde vid östra delen av Medelhavet...

Babylonien

Babylonien var ett rike i forntidens Mesopotamien i nuvarande Irak. Rikets kärnområde var det...

Assyrien

Assyrien var ett rike i forntidens Mesopotamien (nuvarande Irak) och existerade i olika former från...

Slaveri

Slaveri innebär att en människa görs till en annan människas egendom. Slaveri har förekommit i hela...

Hettiter

Hettiterna var ett indoeuropeiskt folk som levde i landet Hatti, i det inre av Anatolien i...

Kelter

Kelterna var ett folk som under forntiden och antiken bodde på de brittiska öarna och i delar av...

Goter

Goter är en benämning och ett samlingsnamn på olika germanfolk under slutet av antiken och tidig...

Hunner

Hunnerna var ett nomadfolk från Asien (Mongoliet och norra Kina) som trängde in i Europa under på...

Järnhantering

Utvinning av järn ur järnmalm började troligtvis redan under 2000-talet f.Kr. Exakt var den här...

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Urkyrkan

Efter att Jesus blivit korsfäst glömdes han bort av de flesta judarna. Men en del av Jesus...

Arkeologi

Arkeologi handlar inte bara om skatter och berömda upptäckter kring forntida kungar och drottningar...

Fornborgar

Järnålderns befästningsanläggningar - framför allt från tiden 200-600 e.Kr - benämns inom...

Sidenvägen

Sidenvägen är en av de äldsta av världens stora handelsvägar, även om den fick sitt namn först på...